عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کلیه مراکز درمانی،نیازی مبرم به داروهای چشمی اصلی ارزان قیمت وجود دارد.تحقیقی که از بیماران بیشتر مناطق کشورهای درحال توسعه در کلینیکهای سرپایی عمومی به عمل آمده،نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به مسایل اقتصادی،این کشورها،بایستی اقدام به تهیه داروهای مورد نیاز جهت درمان بیماریهای خود نمایند.چرا که 10 درصد از کل بیمارانی که به کلینکهای بیماران سرپایی مراجعه می کنند،از بیماری چشم خود ابراز ناراحتی کرده و وقتی بیماری آنان مورد بررسی قرار می گیرد،مشاهده می گردد که تقریبا" ...

باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه بعنوان یک ضرورت مطرح‌است دستیابی بیک سیستم صنعتی نسبتا"مستقل نیازبه انتخاب یک استراتژی مناسب . لذا،مطالعه تطبیق استراتژیهای صنعتی چندکشور:کره جنوبی ،هند،ژاپن و... زمینه مناسب برای دستیابی به یک استراتژی معتدل برای جمهوری اسلامی خواهد بود.درنتیجه ،دراین طرح پرداخته می شود به مطالعه تطبیقی استراتژی صنعتی کشورهای یادشده . ...

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با توجه به ساختار آن می‌تواند در برابر آزادسازی تجاری عکس‌العمل‌های متناقضی از خود نشان دهد. با توجه به افزایش مشارکت کشورهای درحال توسعه در موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی ( PTA ) در طی دو دهه گذشته، این سوال مطرح می‌شود که شرکت در چنین توافقاتی چه اثری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای می‌گذارد؟ لذا، در این مطالعه به بررسی اثر شرکت در این موافقتنامه‌ها بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با به‌کارگیری الگوی داده‌های تابلویی در مجموعه‌ای از کشورهای ...

امروزه آلودگی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها براساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافق نامه‌های بین‌المللی پرداخته‌اند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند. اثر زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده است و بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. اکثر مطالعات انجام شده در ای ...

کشورهای در حال توسعه از جایگاه و نقش ویژه ای در ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برخوردار هستند.گرچه در روند رسیدگی این نظام با مشکلاتی نظیر هزینه هنگفت در زمینه های تبلیغاتی و علمی و نیز طرح دعوی در رکن حل و فصل اختلاف چه به عنوان خواهان و خوانده روبرو می شوند.کشورهای درحال توسعه انتظار داشته اند که کشورهای توسعه یافته رفتار متفاوتی با آن ها داشته باشند که این امر در بسیاری از موارد اجرا شده است . با وجود این در مواردی کشورهای در حال توسعه معتقدند برخورد مورد نظ ...

اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی‌شدن‌ مطرح بوده و پژوهش‌های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین،نظر به اهمیت این مسأله،در این پژوهش سعی شده است تا اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. هدف این رساله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-1999به روش پانل دیتا ...

مصرف برق به عنوان یک معیار ارزیابی سطح توسعه انسانی کشور تلقی می‌شود و سطح توسعه انسانی میانگین برخورداری یک کشور را در چند زمینه اصلی اندازه گیری می کند. هدف تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف سرانه برق و پنج شاخص منتخب توسعه انسانی است. در این مطالعه، داده‌ها برای کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 1985 تا 2011 مورد مطالعه قرار گرفته اند. کشورهای منتخب شامل 30 کشور در حال توسعه می باشند؛ بنابراین از داده های پانل استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این مطالعه، مدل گشتاورهای ...

در بخش اول تحقیق که جنبه مقدماتی را تشکیل می دهد ،مسایل ساختاری و سیاسی جامعه بین الملل مورد بررسی قرار می گیرند .تصویری که در این قسمت از سیستم نظامی حاکم برجامعه انسانی ارائه می شود ،زمینه های فهم و درک دقیق‌تر مسائل مطرح شده درفصول بعدی را فراهم می آورد.دربخش دوم ،ضمن تعریف و ارائه نظریات مربوط به علل مسابقه تسلیحاتی عناصر تشکیل دهند این رقابت از جمله تجارت اسلحه و افزایش هزینه ای نظامی مورد بررسی قرارمی گیرند.در بخش سوم در امور اثرات تکنولوژی نظامی رقابت تسلیحاتی و هزینه ...

در این تحقیق سعی شده است رابطه بین استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) و رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. برای این منظور بطور جداگانه اثر استفاده از IT بر رشد اقتصادی و اثر متغیرهای اقتصادی بر توسعه IT درکشورهای درحال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه سهم مخارج ICT در GDP کشورهای درحال توسعه بسیار پایین است (حدود یک درصد) و اصولا تکنولوژی اطلاعات در این کشورها در مرحله تولد و معرفی قرار دارد, بنابراین نمی توان انتظار داشت ...