عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از 15 کشور توسعه یافت? عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و 14 کشور در حال توسعه به ایالات متحد? آمریکا طی سال های 1??1-2008 می باشد. برای این منظور در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت ضمن استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشور به ایالات متحد? آمریکا بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها معنی دار و منفی است اما میزان تأثیر ...

بررسی عوامل تعیین کننده و محرک رشد اقتصادی به همراه عوامل محدود کننده آن، از جمله محوری ترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات رشد اقتصادی است. در این راستا، بر اساس مبانی نظری موجود، از فساد به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نام برده شده است. بر اساس تعریف سازمان بین المللی شفافیت فساد مالی سوء استفاده از قدرت و امکانات در جهت تأمین منافع شخصی است. ادبیات نظری علم اقتصاد، رویکرد دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارایه می نماید و در خصوص این ار ...
نمایه ها:

هدف اصلى این پژوهش، بررسى مهم ترین عامل موثر در ناکامى تلاش های این سازمان در تأمین سرمایه لازم برای کشورهاى در حال توسعه با توجه به این واقعیت است که یکى از ابعاد فعالیت هاى سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، همکاری در جهت تقویت تلاش‌های کشورهای در حال توسعه در رسیدن به اهداف توسعه این گونه کشورها بوده است. براى یافتن پاسخ مناسبى برای این پرسش و شناسایى مهم ترین عامل، پس از تامل در متغیرهای مختلف، نهایتا دو متغیر برای مطالعه کار در نظر گرفته شد که بر مبناى آنها فرضیه های تحقیق هم ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشورهای توسعه یافته از دوره انقلاب صنعتی و در ایران از آغاز مشروطه با رویکرد کالبد محور و در قالب خیابان کشی ها و احداث میادین در بافت های کهن مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرمت شهری با هدف احیای هویت های فرهنگی، تاریخی و دینی و حل مشکلات بافت های شهری در چارچوب برنامه های کلان عمرانی با نگرش های تازه ای روبرو شد. در این مقاله با استفاده از روشهای توصیفی، تحلیلی، تاریخی و اسنادی به بازشناسی روش های م ...

در این رساله منحنی فیلیپس بلند مدت در کشوهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل تابلویی طی دوره زمانی 1980 تا 2010 برای 63 کشور از بین کشورهای کشورهای توسعه یافته1 ، کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه میانگین رو به بالا ، کشورهای با درآمد سرانه میانگین رو به پایینو کشورهای با درآمد سرانه پایین مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است . تورم، تورم انتظاری و بهره وری نیروی کار متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی ...

امروزه آلودگی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها براساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافق نامه‌های بین‌المللی پرداخته‌اند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند. اثر زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده است و بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. اکثر مطالعات انجام شده در ای ...

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف می‏تواند بر ارتباط این دو متغیر تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از تکنیک پانل دیتا به بررسی اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسع و توسعه یافته طی دوره 2010- 1998 پرداختیم. نتاج حاصل نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی و سرمایه ناخالص داخلی به طور معنی داری بر کشورهای منت ...

توزیع درآمد یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای محسوب میشود. همچنین تبعات اجتماعی و اقتصادی جهانی شدن، در سالهای اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. در این تحقیق به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد و همچنین بروز پدیده جهانی شدن در دهههای اخیر، بررسی ارتباط بین جهانی شدن و توزیع درآمد در کشورهای ...