عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهان حاضر جهان تکنولوژی است صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته (شمال) بر مبنای دانش جدید ، تکنیکهای جدید و بطور کل برمبنای توسعه تکنولوژیها بوده‌است در مقابل در کشورهای توسعه نیافته (جنوب ) یا نماد کل دانش تکنولوژی وجود ندارد و یا در صورت وجود چنین دانشی پیشرفت آن یاس‌آور بوده‌است . بنابراین بمنظور پرکردن چنین فاصله بزرگی بین کشورهای جنوب و شمال ، لازمست فرهنگ صنعتی در کشورهای جنوب توسعه یابد. بدیهی است که توسعه فرهنگ صنعتی موجب ایجاد یک محیط علمی می‌گردد، که درآن علم رشد می‌یابد ...

هدف اساسی در این طرح شناسائی کانالها، مراکز، زمینه‌ها و روشهائی است که انحصارات تبلیغاتی غرب بدان وسیله بداخل مرزهای جوامع سوم رخنه کرده و سعی می‌نمایند تحولات داخلی این کشورها را در زمینه‌های مختلف بویژه در زمینه اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر قرار داده و در جهت مقاصد خود هدایت نمایند. آشنایی و آگاهی به پدیده انحصارات تبلیغاتی و پی‌بردن به اهداف ، رموز و تکنیکهای آن، بویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای از آسیب‌پذیری کشورهای جهان سوم در مقاب ...

در کشورهای جهان سوم، از یک سو اجرای برنامه‌های استعماری جدید، تحت عناوین مختلف در راستای فروپاشی ساختند. اقتصادی - اجتماعی این گونه کشورها، عمل کرده است که یکی از پیامدهای آن مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها بوده است . از سوی دیگر، ناتوانی دولتهای مربوط در تامین فرصتهای اشتغال و نیازهای اقتصادی برای جمعیت رو به تزاید شهرها موجب شد، دیده است ، که بین رشد شهرها و توسعه اقتصادی هیچگونه تعالی وجود نداشته باشد. حدود 30 درصد از افراد ساکن در شهرهای بزرگ و پایتختهای کشورهای ...

این پژوهش شامل تاریخچه تلویزیون و ابعاد اجتماعی آن است . این کشف مهم که چهره زندگی قرن را دچار دگرگونی ساخته ابتدا وسیله‌ای در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد استعماری به منظور ترویج فرهنگ بی‌بندوباری، ازخودبیگانگی، مصرف و غیره بود و در این بین کشورهای جهان سوم بیشتر متضرر شدند مثلا پخش آگهی‌هایی به منظور مصرفی‌کردن جامعه و اشاعه فرهنگ بیگانه از این گونه امور است . بیان مطالب آن را نحوه استفاده و ارائه الگوها از طریق آن به جامعه مشخص می‌کند. تلویزیون می‌تواند وسیله‌ای است ...

هدف پژوهش بررسی ماهیت کنوانسیون و تدوین آن در ارتباط با حقوق بشر، جهان و توسعه و همچنین مطالعه تطبیقی کنواسیون با قوانین داخلی و ارزیابی زمینه‌های تقریب است . روش پژوهش کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که کنواسیون با قوانین داخلی و ارزیابی زمینه‌های تقریب است . روش پژوهش کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان یکی از دستاوردهای مهم جامعه بین‌المللی در خصوص حقوق زنان است . تبلیغات گسترده‌ای در جهت ترغیب دولتها به تصویب ...

اصولا هدف از آموزش دانشجو و تربیت نیروهای متخصص آماده کردن افراد برای ارائه خدمت و رفع نیازهای جامعه مورد نظر می‌باشد. متاسفانه در نظام آموزشی عالی ایران در برنامه‌ریزیهای انجام شده و دروس تدوین شده نیازهای جامعه کمتر لحاظ شده و دانشجو در طول دوره تحصیل خود بیشتر دروس تئوری را فرا می‌گیرد. لذا تحقیق حاضر به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در تعدادی کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی و در حال توسعه و مطالعه نحوه ارائه خدمات در کشورهای مورد مطالعه توسط فارغ‌التحصیلان این رشته و بررسی ...

موضوع اساسی این گزارش تحقیقی، بررسی تاثیراتی است که جهان غرب از طریق "بازوی تبلیغاتی" خود، انحصارات تبلیغاتی، بر فرآیند تغییرات و تحولات اجتماعی کشورهای جهان سوم می‌گذارد و بطرق مختلف بدان شکل می‌بخشد، تغییراتی که کم و بیش بتواند اهداف کوتاه مدت و درازمدت و همچنین منافع کلی آنان را تامین نماید. در بررسی این موضئع دو مساله همزمان مورد مطالعه قرار گرفت . نخست زمینه‌های تاریخی و طولانی قضیه، بدین معنی که چگونه در یک قرن گذشته، دولتهای غربی بطرق مختلف نظامی و دیپلما ...

در این طرح تحقیقاتی ضمن بررسی مباحث تئوریک در زمینه قیمت‌گذاری و علل تورم، به نظریه‌های مختلف در خصوص محاسن و معایب روشهای مختلف قیمت‌گذاری پرداخته و آثار تورم و راههای مقابله با آن را مورد بررسی قرار دادیم و نشان داده‌ایم که سیاست‌های کنترل قیمت به دلیل آثار نامطلوبی که به همراه خواهند داشت امر تخصیص منابع را دچار مشکل نموده و بازارهای موازی را در مورد کالاهای تحت کنترل ترویج خواهند نمود. اغلب کشورهایی که موفق شده‌اند نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کنترل نمایند از سیاست ...

چکیده ندارد.