عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیشکر یکی از مهم‌ترین گیاهان صنعتی در ایران و جهان می‌باشد و سطحی بیش از 100000 هکتار از اراضی استان خوزستان را به خود اختصاص داده است. از آنجاییکه تولید بیشتر نیازمند تکیه بر نهاده‌هایی همچون ماشین‌ها در امر تولید محصول است، زراعت نیشکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای افزایش سطح زیر کشت، انجام عملیات مزرعه‌ای از قبیل: تهیه و آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت نیشکر استفاده از ماشین‌های کشاورزی امری ضروری است. هدف از این مطالعه توجه به کمیت و کیفیت عوامل فنی در ماشین‌ه ...

در اواخر پائیز 1375 تعداد 3 دستگاه لایسیمتر فلزی زهکش‌دار در اراضی کشت و صنعت امیرکبیر نصب و اقدام به کشت قلمه‌های نیشکر گردید که عملیات داشت و مراقبت از طرح شامل آبیاری، تخلیه زه‌آب ، وجین علفهای هرز و کودپاشی صورت گرفته و نیز اقدام به واکاری قسمتهایی از آزمایش انجام گرفته و بیلان آبیاری تهیه شده است . علاوه بر این در اواخر تابستان 1376 تعداد 2 دستگاه لایسیمتر فلزی زهکش‌دار در اراضی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نصب و آماده کشت گردیده که بمنظور استقرار لایه‌های خاک و تامین شرایط ...

چکیده ندارد.