عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چویل با نام علمی Ferulago angulata B. از گیاهان دارویی مهم و متعلق به خانواده چتریان می‌باشد که بوسیله بذر تکثیر می‌شود، اما خواب بذر، عامل محدود کننده‌ای در تکثیر این گیاه است. جهت غلبه بر خواب بذر، ریزازدیادی و پینه‌زایی گیاه چویل، پژوهشی در چند آزمایش در سال 1391 در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج به اجرا درآمد. در آزمایش اول، تاثیر غلظت‌های مختلف محیط کشت MS شاملMS کامل،MS 2/1، MS4/1و MS8/1 بر کشت جنین و بذر مورد آزمایش قرار گرفتند. این آزمایش در قالب طرح ک ...

باریجه ،(Ferula gummosa یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده چتریان بوده و از نظر خواص دارویی و صنعتی بسیار ارزشمند می باشد که به دلیل برداشت های بی رویه و غیر اصولی در حال انقراض می باشد. تکثیر و زادآوری این گیاه در طبیعت از طریق بذر و در شرایط جغرافیایی محدودی صورت میگیرد. تولید انبوه این گیاه چندساله منوکارپ در مقیاس تجاری، به دلیل شرایط فیزیولوژیکی و جوانه زنی خاص با محدودیت هایی مواجه می باشد. جهت غلبه بر این مشکلات، به کارگیری روش های شیمیایی، فیزیکی، هورمونی و تکنیک ه ...
نمایه ها:

چکیده خارشتر (F. Alhagi camelorum) گیاهی از خانواده بقولات است. به خاطر پروتئین قابل هضم بالا، بهره‌برداری ترنجبین از ساقه‌های آن و سازگاری با شرایط سخت زیست محیطی به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم مرتعی و داروئی محسوب می‌شود. در طبیعت، درصد جوانه‌زنی بذر آن کم است. هدف این تحقیق، بررسی روش‌های موثر در تکثیر و اصلاح این گیاه است. بمنظور شکست خواب بذر، از تیمار اسید سولفوریک 75 درصد در مدت زمان‌های 0، 10، 15، 30 و 45 دقیقه استفاده شد. برای موفقیت در جوانه‌زنی، کشت تخمدان و جنین در ...

يكي از موانع مهم در زمينه تكثير گياهان سرخدار اين است كه خواب بذور گونه‌هاي تاكسوس پديده‌اي‌ معمول بوده و باززايي طبيعي اين گياهان با مشکلات زيادي همراه است. تکنيک کشت جنين، شيوه‌اي مناسب جهت به دست آوردن گياهچه‌هاي تاكسوس مي‌باشد و به عنوان ابزاري كارا جهت غلبه بر خواب دانه‌ها، کوتاه کردن دوره اصلاحي، توليد گياهان عاري از آلودگي و متعاقب آن استحصال داروي ضد سرطان تاکسول مطرح است. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب محیط کشت جنین‌ها، آزمایشی فاکتوریل با چهار فاکتور (نوع محیط کشت، غلظت ...

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پاسخ 5 رقم برنج ( سنگ طارم ‏‎،‎‏ طارم محلی ، طارم دیلمانی ، حسنی و حسن سرایی ) جهت مطالعه درصد کالوس زایی و باززایی گیاه از کالوس اجرا گردید . کشت بذر روی دو محیط کشت موراشیگ و اسکوک ‏‎( MS )‎‏ و لاینس مایر و اسکوک ‏‎( LS )‎‏ انجام گرفت . بذور ارقام بعد از پوست کنی و ضد عفونی روی محیط کشتهای القا‏‎ء‎‏ کالوس ‏‎MS‎‏ و ‏‎LS‎‏ حاوی 2 ‏‎،‎‏ 2/5 و 3 میلی گرم در لیتر ‏‎4 - D‎‏ ‏‎،‎‏ 2 کشت گردیدند . سپس نمونه هارا در داخل انکورباتور تحت شرایط تاریکی و ...
نمایه ها:
برنج | 

کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima M. گیاهی مهم از خانواده‌ چتریان با ارزشهای دارویی، اقتصادی و اکولوژیکی در منطقه زاگرس مرکزی است. متاسفانه این گیاه به علت برداشت غیرمجاز در معرض انقراض می‌باشد. بذور این گیاه نیز مانند بذر اغلب گونه‌های دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای خواب می‌باشد. بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر این گیاه دارویی جهت تولید، پرورش و جلوگیری از انقراض آن یک امر ضروری است. به ...

باززایی کالوسهای حاصل از انواع ریز نمونه-ها در کشتهای درون شیشهای در بیشتر موارد به علت سرعت کم و صرف زمان طولانی، منجر به تحریک تنوع سوماکلونال که امری نامطلوب در تکثیر و حفاظت ژرم پلاسم است، میشود. بنابراین حذف مرحله حدواسط کالوسزایی و کاهش زمان باززایی در تولید انبوه ارقام توت فرنگی حائز اهمیت میباشد. به این منظور باززایی سه رقم سلوا، کاماروسا و گاوییتای توت فرنگی با استفاده از سه ریزنمونه بذر کامل، بذر برش خورده Cut Achene و جنین جداسازی شده روی محیط کشت MS فاقد هورمون در ...

در این مطالعه واکنش 42 رقم جو زراعی ایرانی و اروپایی به القاء کالوس و باززایی، از طریق کشت جنین بالغ و نابالغ، مورد بررسی قرار گرفت. جهت القاء کالوس‌ از محیط کشت MS حاوی 5/2 میلی‌گرم در لیتر هورمون 2- 4- D و برای باززایی کالوس‌های حاصل از جنین‌های بالغ و نابالغ از محیط کشت MSحاوی سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی استفاده شد. ارزیابی ارقام در مرحله القاء کالوس از جنین بالغ و نابالغ و باززایی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد.صفت درصد القاء کالوس در هر دو روش 100 درصد مشا ...
نمایه ها:
جو | 

گونه های ‏‎Pinus eldarica Medw. و Cupressus semipervirense L.‎‏ اهمیت صنعتی و زینتی قابل توجهی در ایران یافته اند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه ریزازدیادی و فنون کشت بافت مخروطیان بدست آمده است و امکان تکثیر سریع و انبوه این گونه های باارزش از طریق فناوری کشت بافت بوجود آمده است،‌بنابر این وجود اطلاعات اولیه در مورد کال زایی و باززایی این گونه ها و برطرف کردن مشکلات کشت بافت این گیاهان میتواند به گسترش و بهبود رشد آنها به نحو شایانی کمک کند. در ا ...