عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عفونت دستگاه ادراری یکی از بیماری های شایع اطفال می باشد. با تشخیص به موقع و درمان آن می توان از عوارض بیماری جلوگیری کرد. یکی از روش های غربالگری عفونت دستگاه ادراری مثبت شدن نیتریت در ادرار است. در این پژوهش ما به بررسی یکی از عوامل احتمالی موثر بر مثبت شدن نیتریت در ادرار که گذشت زمان باشد می پردازیم و رابطه نیتریت مثبت ادرار را با کشت ادرار بررسی می کنیم. جمعیت آماری شامل کلیه اطفال مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج می باشند. 30 نفر از این اطفال ...

با توجه به این که زردی از علائم عفونت ادراری است و می تواند اولین و یا تنها علامت عفونت ادراری باشد. همیشه این سوال مطرح است که آیا نوزاد زردی که بجز زردی علامت دیگری ندارد دچار عفونت ادراری است یا خیر؟ به منظور اطمینان از عدم وجود عفونت ادراری در نوزادان زردی سالم دربعضی از بیمارستان ها کشت ادرارسوپر اپوبیک انجام می شود. این تحقیق به منظور بررسی ضرورت انجام کشت ادرار به روش آسپیرا سیون سوپراپوبیک بر روی 1000 نوزاد زرد سالم بستری با حال عمومی خوب از فروردین 1376 تا فروردین 13 ...
نمایه ها:
نوزاد | 
عفونت | 

عفونت ادراری از بیماریهای بالقوه خطرناکی است که در حضور وجود اختلالات ساختمانی دستگاه ادراری عوارض آن چندین برابر می‌شود. نظر به این که روشهای مختلف تشخیص این بیماری از قبیل کشت و تجزیه ساده ادرار از کارآیی و آسیب‌پذیری خاصی برخوردار است . این تحقیق با روش سرندی بر روی 1869 نمونه ادراری صبحگاهی کودکان کمتر از 7 سال، جهت تعیین ارزش هر یک از تستهای مذکور انجام شد. ابتدا کلیه کودکانی که در کشت ادرار بیش از 1000/ml باکتری داشتند و یا در تجزیه ادرار بیش از 5 لکوسیت در هرشان بزرگ م ...

این تحقیق یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در طی آن از مهر 1376 تا شهریور 1377 یافته‌های آزمایشگاهی (U/A) وکشت ادرار (U/C) در 986 نمونه ادرار افراد بالغ مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌های آزمایشگاهی ونتایج کشت در دو جنس مذکر و مونث مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. از 986 نمونه ادرار آزمایش دشه 54/2 درصد دارای باکتریوری و 18/4 درصد دارای کشت مثبت باکتریایی با شمارش کلنی بالای 10 5/ml بودند که شایعترین عامل عفونت ادراری، اشریشیاکلی 54/9 درص ...

در این تحقیق بررسی فراوانی عوامل بیماریزای کشتهای ادرار و مدفوع و تعیین الگوی حساسیت میکروبی آنها در بیمارستانهای دانشگااهی شهر اصفهان در فاصله زمانی دیماه 77-1376 انجام شد. در مطالعه توصیفی گذشته نگر تعداد 22600 نمونه کشت ادرار و 887 نمونه کشت مدفوع ثبت شده در دفاتر یا رایانه بیمارستانهای منتخب و نظر نوع عامل بیماریزا و الگوی حساسیت میکروبی بررسی شدند. روش گردآوری اطلاعات استفاده از نتایج آزمایشها و ابزار آن چک لیست بود. داده ها پس از جمع آوری تجزیه و تحلیل شد. ...
 
این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامتی کودکان مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تاثیر پیگیری موارد غیر طبیعی بر سلامت آنها، انجام شد. در یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری سرشماری تعداد 215 کودک، در مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی شدند. در این مطالعه وزن کودک، قد، دور سر، دور بازو اندازه گیری شد و صدک وزن و قد و دور سر جهت بررسی ‏‎F.T.T‎‏ بر آورده شد. تمام کودکان مورد معاینه دقیق قرار گرفته موارد غیر طبیعی بودن ارگانهای مختلف مشخص و نیز جهت کودکان آزمایشهای مدفوع، ا ...

در این مطالعه، بررسی پرونده‌های 71 بیمار مبتلا به عفونت ادراری که طی سالهای 1371-1374 در بخش عفونی بیمارستان سینای کرمانشاه، بستری گردیده‌اند انجام گرفت . یافته‌های این تحقیق نشان داد که بالاترین میزان بستری در اوایل فصل تابستان بوده، که می‌تواند ناشی از تاثیر دهیدراتاسیون بر افزایش موارد عفونت دستگاه ادراری باشد. در ضمن میزان عفونت ادراری در جنس مونث ، بیش از جنس مخالف بود که آنهم پدیده غیرمنتظره‌ای نبود. در این مطالعه، بیشترین میزان بستری مربوط به گرفتاری قسمت فوقانی سیستم ...

چکیده ندارد.