عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشکسالی از پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب‌پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص‌های آسیب‌پذیری طراحی شود، سنجش آسیب‌پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب‌پذیری گندم‌کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه‌ی حاضر در سه بخش سازمان‌دهی شد. بخش نخست آسیب‌پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم‌کاران را در طول د ...

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطره است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب‌پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در برابر نوسانات درآمدی نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. دولت‌ها جهت حمایت از تولیدکنندگان این بخش سیاست‌ها و برنامه‌هایی را طراحی می‌کنند که بیمه عملکرد محصول یکی از آن‌ها است. بیمه محصولات کشاورزی، عملکرد محصول را در برابر خسارت وارد شده به کشاورز مورد حمایت قرار م ...

در کشور ما با توجه به آمارهای رسمی حدود 25 درصد اقتصاد، وابسته به بخش کشاورزی می باشد. در فرایند توسعه بخش کشاورزی، عوامل متعددی ایفای نقش می کنند که بی شک، نیروی انسانی یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل در فرایند توسعه می باشد. لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه در جهت کاهش تصدی گری دولت موجب شده است که از خدمات تشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی استفاده شود. در این راستا شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی که زیر مجموعه ای از سازمان نظام مهندسی کشاورزی است ...

زارعین خرده پا برای دریافت وام از موسسه های مالی متحمل هزینه های مبادله ی بالایی می گردند که عدم دسترسی کافی زارعین به نهادهای مالی رسمی، به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارائه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز ا ...

امروزه ، تامین نیاز غذایی جامعه ، از مهمترین چالشهای پیش روی هرکشوری به شمار می اید . افزایش تولید و بازده محصولات کشاورزی بستگی به سرمایه گذاری و فناوری مناسب در این بخش دارد . سرمایه گذاری ، زمانی صورت می گیرد که حمایت و امنیت لازم نیز با ان همراه شود . بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی ، افزایش امنیت مالی و در نتیجه کاهش نوسانات درامدی کشاورزان مورد تاکید قرارگرفته است . باتوجه به اهمیت بیمه خشکسالی ، دراین مطالعه ...

بخش کشاورزی، بزرگترین واحد مصرف کننده آب در جهان بویژه در آسیا به شمار می رود. تلفات آب باعث صدمات جبران ناپذیر و جدی از قبیل فرسایش خاک، کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی می گردد. از مهمترین دلایل پایین بودن راندمان آبیاری در ایران می توان به ناهمواری اراضی زارعی (عدم تسطیح دقیق اراضی زراعی) اشاره کرد. تکنولوژی تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در آبیاری سطحی محسوب می گردد که نقش بسزایی در مدیریت بحران آب دارد. هدف اصلی این تحقیق تعیین عوا ...

خاکورزی مرسوم روشی از تهیه زمین است که خاک را به شدت مورد خاکورزی قرار داده و ضمن برگرداندن خاک، بقایا را در زیر خاک مدفون کرده و سطح خاک را در برابر فرسایش آبی و بادی بی حفاظ بجا می گذارد. امروزه با جایگزینی سامانه خاکورزی حفاظتی بجای سامانه خاکورزی مرسوم، خاکورزهای حفاظتی جدیدی طراحی و ابداع شده است که ضمن حذف عملیات شدید خاکورزی، بقایا را تا حدودی در سطح مزرعه بجا گذاشته و تا حد زیادی فرسایش خاک را کنترل می نماید. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر پذیرش خاکورز حفاظتی جدیدی تحت ...

توسعه‌ی منابع انسانی عاملی کلیدی جهت رسیدن به توسعه پایدار روستایی است و در این میان مشارکت کشاورزان یکی از شاخص‌های اصلی محسوب می شود. با این وجود دستیابی به مشارکت کامل همواره با موانع و مشکلات بسیاری همراه ست . پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل موانع مشارکت کشاورزان در فعالیت های آموزشی-ترویجی در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر حدود 10000 نفر از کشاورزانی می‌باشد که در دوره‌های آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان صحنه شرکت نکرده‌اند. حجم نمون ...

شرایط اقلیم جهان در حال تغییر است که قسمت اعظم این تغییرات در نتیجه فعالیت‌های بشر است. این تغییرات باعث تشدید نوسانات در شرایط آب و هوایی می‌گردد. تغییرات و نوسانات اقلیمی می‌تواند بر بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، محیط زیست، بهداشت، صنعت و اقتصاد اثرات منفی داشته باشد ولی این تاثیرات بر بخش کشاورزی که به کمترین نوسانات در میزان بارش و درجه حرارت حساس است، بیشتر خواهد بود. هر چند نوسانات اقلیمی شرایط رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی تاثیرات آن تنها اقتصادی و زیست محیطی ن ...