عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت کشاورزی، شاخه‌ای از دانش اقتصاد کشاورزی است که تخصیص منابع محدود رادر واحد کشاورزی بررسی می‌کند. مدیریت از عوامل مهمی است که روی تولید اثر گذاشته و میان دیگر عوامل تولید برای استفاده، هماهنگی لازم را پدید می‌آورد. مدیریت مفهومی کیفی است که قدرت اقتصادی مزرعه را نشان می‌دهد. در این پژوهش برای بررسی نقش مدیریت از پنج عامل کلیدی، اندازه واحد کشاورزی، میزان تحصیلات کشاورز، سالهای کشت (سابقه کار)، سن کشاورز، شرکت کشاورز در کلاسهای ترویجی برای کمی کردن مدیریت کشاورزی استفاده ...

نتایج این بررسی، نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغات انگور آبی و دیم به ترتیب 1/39 و 65 درصد بوده است . کلیه نهاده‌ها بطور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته‌اند بجز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است . میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68/6 و 62/1 درصد محاسبه گردید. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و فن‌آوری موجود تنها با بهبود کارایی فنی، می‌توان میزان تولید انگور استان را، حدود 35 درصد افزایش د ...

بهره‌گیری و کاربرد مناسب و معقول تکنولوژی در بخش کشاورزی و از سوی کشاورز، زمانی امکانپذیر است که به خود کشاورز به عنوان یک انسان و نه یک وسیله، بها داده شود. رفتارهای وی مورد پژوهش قرار گیرد، شرایط، خواسته‌ها و به طور کلی ویژگیهای او مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مطالعه تلاش شده است که ویژگیهای گندمکاران با متوسط عملکرد زیر شش تن و بالاتر از شش تن در هکتار مورد مقایسه قرار گیرد. فرضیات این مطالعه به این ترتیب بوده است که بین ویژگیهای فردی-اجتماعی، اقتصادی، و تولیدی-زر ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

بررسی نظریات مختلف درباره این نوع انگیزه نشان می‌دهد که انگیزه پیشرفت مفهومی کلی و چند بعدی است که در بر گیرندهء شبکه‌ای از اصول و قوانین است . بررسیهای مختلف نشان می‌دهد که زمینه‌ها و شرایط اجتماعی-فرهنگی نقش موثرتری نسبت به سایر سازه‌ها در بروز این انگیزه بازی می‌کنند. همچنین رفتار و تمایلات فرد تحت تاثیر این شرایط و زمینه‌ها مفهوم پیدا کرده و انگیزه پیشرفت صفتی به طور کامل ذاتی نیست ، بلکه در خور یادگیری و اکتسابی است و به وسیله آموزش انتقال می‌یابد. برنامه‌های آموزش انگیز ...
 
سیستم تولید مثل مردان به دلیل تقسیم سریع سلولهای اسپرماتوگونی نسبت به بسیاری از مواد شیمیایی و عوامل فیزیکی که در فعالیتهای صنعتی و کشاورزی تولید می شود . حساس است. تغییر در تعداد اسپرم یا کیفیت منی در برخی از مواجهات شغلی ثابت شده است . این مواجهات شامل آفت کشها ، حلالها ، گرما ، فلزات ، تابش اشعه ، استروژنها و غیره می باشد. به دلیل بروز ناباروری و فشارهای روحی روانی ناشی از آن و گرانی هزینه های درمانی باشد دقت و تاکید بیشتری بر پیشگیری از عوامل شغلی و محیطی در ایجاد نابارور ...