عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ علم بیشتر، چالشگری با نظریاتی است که پیش از آن کاملاً بدیهی به نظر می رسیده است. بدوی بودن کشاورزی سنتی ایران نیز امری ظاهراً بسیار بدیهی است که باید به بحث گذاشته شود. این نوشته که از فصلنامه شماره 35 اقتصاد کشاورزی و توسعه اقتباس شده است، نخست به پیشینه این دیدگاه و ادبیات مربوط به آن- از حدود 400 سال پیش از نظریه ژان شاردن، تا پتروشفسکی و خانم لمتون و وولف- تا باورهای پژوهشگران و صاحبنظران ایرانی می پردازد و سپس با نظریه ای بدیل و به کمک دلایل تاریخی و مردم شناختی و ...

چکیده ندارد.

کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متاسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلند مدت و حل معضیات فعلی داشته باشد بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمع تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است این پژوهش با بحث در م ...

چکیده ندارد.
   
چکیده ندارد.