عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان یک ابزار نسبتاً جدید و موفق از ظرفیتها و قابلیتهای زیادی برای ایجاد یا ارتقاء مهارتهای حرفه ای و فنی آنان برخوردار است. بنابراین آگاهی ازنقطه نظرات فارغ التحصیلان بخش کشاورزی(کارورزان) در مورد این طرح حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر با هدف کلی((بررسی سنجش میزان اثر بخشی طرح کارورزی(فارغ التحصیلان بخش کشاورزی)در توانمند سازی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی ))صورت گرفته است. تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام ش ...

در این تحقیق چگونگی تأثیر موجودی عوامل اصلی تولید و قیمت‌های نسبی بر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مطالعه حاضر از ویژگی‌های پوش تابع تولید ناخالص داخلی بر مبنای مدل‌های نظری دیگزیت و نورمن و با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره زمانی 1386-1338 برای شناسایی عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزی در GDP استفاده شده است. برای برآورد معادلات و بررسی رابطه یا روابط بلندمدت بین متغیرها، از روش اقتصادسنجی VECM استفاده شد. مهمترین نتایج حاصل از تحق ...

کشور ایران در نیمکره شمالی بین عرض های 25 درجه و 40 دقیقه شمالی و 44 درجه و 63 دقیقه شرقی و در یکی از خشک ترین مناطق جهان قرار گرفته است . متوسط بارندگی کشور 252 میلیمتر ( یک سوم متوسط جهان) بوده و آن تحت شرایطی است که 179 میلیمتر (71%) آن مستقیما به دلیل پتانسیل بالا تبخیر در کشور (1500-2000میلیمتر) تبخیر می گردد. شرایط خاص اقلیمی که خشکی و پراکنش نا مناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت ناپذیر آن است ، هر گونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده صحیح و منطقی ...

در دنیای امروزی تامین امنیت غذایی در هر کشوری به عنوان یکی از اهداف استراتژیک و مهم آن کشور محسوب می‌شود. از طرفی موضوع فسادپذیری و ضایعات محصولات کشاورزی موجب می‌شود تا اهمیت و ضرورت وجود صنایع مرتبط با این بخش اعم از نگهداری، بسته بندی، فرآوری و غیره را اجتناب ناپذیر تلقی گردد. در این تحقیق با عنایت به شرایط خاص کشور، و درنظر داشتن موضوعاتی از جمله ضایعات حدود 30 درصدی محصولات کشاورزی، واردات بی رویه مواد غذایی، تخصیص منابع ارزی مرتبط، هدف‌گذاری خودکفایی در برنامه‌های توس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی در شهرستان کرمانشاه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق که به صورت پیمایشی انجام شده است عبارتند از مجموعه گندمکاران آبی که در شهرستان کرمانشاه به کشاورزی اشتغال دارند و از این تعداد 300 نفر از طریق نمونه گیری انتخاب شده‌اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است اما در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. ...

گازهای محیطی و ذرات معلق حاصل از خروجی صنایع با انتشار در محیط اطراف می تواند در صورتی که غلظت آنها از حد مجاز در محیط تجاوز کند بر محصولات کشاورزی اثر بگذارد. در بسیاری از مناطق استان نارضایتی و شکایت های مردمی از اثرات آلاینده ها بر عرصه کشاورزی وجود دارد. در این ارتباط مکاتبات بسیاری توسط کشاورزان در عرصه کشاورزی شرق صنایع پتروشیمی، نیروگاه و پالایشگاه به نمایندگان مجلس و ارجاع آنها به مراجع ذی صلاح استانی صورت گرفته است. در این میان با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی مت ...

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می‌آید. درکشور ایران با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی بایستی به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش کشاورزی که دارای مزیت‌های فراوانی است توجه شود. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی‌باشد لذا در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ و فیلتر هودریک- پرسکات برای اندازه گیری نوسان نرخ ا ...

چکیده امروزه، زمین از جمله عوامل مهم تولید بخش کشاورزی به‌شمار می‌آید. به‌رغم اهمیت این نهاده‌ی غیرمنقول، همچنان بازار رسمی مبادلاتی نداشته و قیمت‌ها به‌صورت توافقی تعیین می‌شود. مهمترین مسئله درخصوص عرضه‌ی زمین‌های زراعی آن است که مصرف‌کنندگان چگونه عناصر مختلف یک قطعه زمین را رتبه‌بندی می‌نمایند. مطالعه‌ی حاضر در نیمه‌ی نخست سال 1394 با هدف تبیین عوامل موثر بر قیمت مبادلاتی زمین‌های کشاورزی حد فاصل شهرهای جیرفت و عنبرآباد صورت پذیرفت. رهیافت مورد استفاده در پژوهش حاضر، الگ ...
نمایه ها:
قیمت | 
زمین | 
جیرفت |