عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79971

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راهکارهای نوینی برای کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفر ارایه شده است که یکی از آنها تثبیت کربن مواد آلی بوسیله‌ی تولید بیوچار است. بیوچار یک ترکیب کربنی است که از فرایند پیرولیز (حرارت دهی در غیاب و یا کمبود اکسیژن محیط) حاصل می‌گردد. با توجه به مشکلات سوزاندن بقایا در کشور و اهمیت ارایه یک راهکار مناسب جایگزین، این مطالعه با هدف تبدیل انواع مختلف ضایعات کشاورزی به بیوچار و بررسی پتانسیل آنها به عنوان جاذب فلزات سنگین در محیط‌های آبی انجام شد. ضایعات کشاورزی مورد استفاده در این مطا ...

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

محدود بودن منابع کره زمین و افزایش جمعیت بشر از یک طرف و کاهش سطح زمین‌های قابل کشت از طرف دیگر، ضرورت استفاده بهینه از منابع را بیش از پیش مطرح ساخته است. روند بهره‌گیری از محیط‌زیست در چهار دهه اخیر نشان‌دهنده از بین رفتن منابع به دلیل استفاده نادرست از آن‌ها بوده و چنانچه این روند ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور با بحران جدی فقر غذایی مواجه خواهیم شد. برای مقابله با اين وضيعت نيازمند يك برنامه جامع استفاده از سرزمين (آب و زمين) مي‌باشد،كه در آن كاربري‌ها در يك چا ...

در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز ان ...
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 

در شرایط کنونی، به کارگیری قراردادهای آتی تا بدان حد گسترش یافته که به صورت ابزارهای متداولی در جهت مدیریت ریسک بازار داراییهای مختلفی نظیر کالاهای کشاورزی، فلزات، انواع مختلف انرژی، اوراق بهادار و سهام شرکتها درآمده اند. راه اندازی و توسعه بازارهای آتی علاوه بر مدیریت ریسک، اثرات ارزشمند دیگری همچون تسهیل فرآیند کشف قیمت و افزایش میزان شفافیت و سیالیت در بازار را نیز به جای می گذارد. تاسیس بازارهای آتی محصولات کشاورزی قادر است علاوه بر ایجاد مزایای فوق، موجب اصلاح ساختار باز ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش‌های مختلف اقتصادی به کار می‌رود. در دهه اخیر، با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه‌ها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر ی ...