عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1661

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیر به همان میزان که غنی از ترکیبات مهم است به همان نسبت نیز در مقابل فساد حساس می‌باشد و در صورتی که در شرایط نامناسب قرار گیرد خیلی زود به باکتری‌ها آلوده می‌گردد. امروزه بالا بودن بار میکروبی شیر تولیدی در دامدار‌ی‌ها نه تنها سلامت جامعه، بلکه اقتصاد خانوارهای تولیدکننده و حتی بخش‌های اقتصادی مربوطه را تا حدی به خطر انداخته است. با توجه به گزارش‌های ارائه شده توسط محققین مختلف، مشخص شده است که وضعیت میکروبی شیر خام تولیدی در ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. لذا با توجه ...

هدف از این مطالعه اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره‌های مختلف (چهار جیره) با استفاده از سه روش جمع‌آوری کل مدفوع (TFC)، خاکستر نا محلول در اسید (AIA) و لیگنین نا محلول در اسید (ADL) در شتر می‌باشد. جیره‌های آزمایش شامل کاه گندم، کاه گندم + تفاله انار، کاه گندم + سبوس برنج و کاه گندم + کود‌مرغ بود. بدین منظور از 4 نفر شتر نر با میانگین وزن 9/35±116/25 کیلوگرم استفاده شد. شترها در جایگاه انفرادی قرار گرفتند. قبل از دوره جمع‌آوری هفت روزه، حیوانات به مدت دو هفته با جیر ...

جهت بررسی امکان استفاده برگ خرما در تغذیه نشخوارکنندگان و بررسی منابع تغیرات مثل گونه‌های مختلف و عرض جغرافیایی 3 آزمایش انجام شد. آزمایش اول به منظور مقایسه برگ تعدادی از واریته‌های خرمای ایران انجام شد. برگ خرما از سه منطقه بوشهر(کبکاب، برهی، حاج باقری، گنتار، شیخالی و نخل نر)، جیرفت (کلوته، مرداسنگ، غنصری، مضافتی و خاصویی ) و طبس (مخلوطی از گونه های موجود در شهرستان طبس) جمع‌آوری و از نظر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز با علف خشک یونجه (شاهد) مقایسه شد. در آزمایش ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش غذایی (ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه‌پذیری) تفاله انگور، تفاله دانه انار و پوست پسته با استفاده از روشهای in situ , in vitro gas production و in vitro disappearance بود. از پلی‌اتیلن‌گلیکول 6000 برای فرآوری و غیر فعال کردن تانن‌ها در مواد خوراکی مورد آزمایش استفاده شد. در این تحقیق از 2 رأس گوسفند فیستوله‌گذاری شده جهت انجام آزمایشاتin vitro و in situ استفاده شد. برای انجام آنالیز آماری داده‌ها در قالب طرح کاملا تصادفی از نر ...

با توجه به توسعه روز افزون جمعیت و افزایش نیاز به مواد پروتئینی و از طرف دیگر کمبود مواد خوراکی مورد نیاز برای تغذیه دام ، استفاده ازمنابع جدید خوراکی همچون پسماندهای محصولات کشاورزی را ایجاب می کند. شاخ و برگ گیاه سیب زمینی یکی از پسماندهای محصولات کشاورزی می باشد ، که می توان از آن در تغذیه دام استفاده کرد. شاخ و برگ سیب زمینی دارای ماده سمی به نام سولانین است که استفاده از آنرا در تغذیه دام محدود میکند. میتوان با فرآوری هایی همچون خشک کردن وسیلو کردن این ماده خواکی از سمی ...

با توجه به آلودگی زیست محیطی و کاهش منابع فسیلی کشور، در طول یک دهه‌ی اخیر توجه جدی به تولید سوخت-های زیستی و جایگزینی آن با سوخت‌های فسیلی شده است. با توجه به این مساله که تولید این سوخت‌ها توسط موجودات زنده میکروبی انجام می‌گیرد، بخشی مهمی از تحقیقات به انتخاب میکروارگانیسم‌های برتر جهت تولید و افزایش توان تولیدی آن‌ها اختصاص یافته است. در این تحقیق ابتدا ژن‌های پیروات دکربوکسیلاز (pdc) و الکل دهیدروژناز (adh) از باکتری Zymomonas mobilis به دلیل این که کلیدی‌ترین آنزیم‌ها د ...

با پیشرفت روند تحقیقات به خصوص در زمینه کشاورزی جنبه های جدیدی از افزایش تولید نهاده های دامی با هزینه کمتر و باکیفیت مطلوب مد نظر قرار گرفته است. چندیست در این ارتباط گیاهان دارویی و متابولیت های مختلف آنان و اثر آنان بر تولیدات دامی مورد بررسی قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر اثر گیاه دارویی رازیانه بر تولید و ترکیبات شیر، هورمون های رشد و پرولاکتین خون و پارامترهای تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد سنجابی مورد ارزیابی قرار گرفت. دوازده راس گوسفند بر اساس سن و میانگین تولید به دو گرو ...

فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی از جمله فعالیت‌های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت مالی آن می‌تواند در زمینه تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این بخش و نیز برنامه‌ریزی اقتصادی موثر واقع شود. از آنجایی که در انجام تحقیقات مالی در صنایع تولیدات دامی و کشاورزی نسبت به سایر صنایع توجه کمتری صورت گرفته لذا ضرورت استفاده از ابزارهای مناسب جهت کمک به تصمیم‌گیری مناسب و بهینه مدیران بسیار ضروری می‌باشد، از این رو در این تحقیق با توجه به نقش تولیدات دامی و پرورش گاو شیری در ...

نظر به اهمیت مراتع و نظام بهره برداری در تامین نیاز غذایی روزانه بشر و هم چنین اهمیت انرژی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و تخمین بازدهی فعالیت های دامداری پژوهش حاضر در مراتع منطقه بلده نور در استان مازندران انجام گرفت. اساس این مطالعه بر انجام عملیات میدانی یکساله از 15 فروردین 1391 تا 15 فروردین 1392 انجام گرفته است. در این مطالعه به بررسی انواع فعالیت دام و دامدار، تقویم کاری دامداری، رژیم غذایی دام و شرایط پوشش گیاهی، تخمین انرژی مصرفی در دامداری، بیلان انرژی و بررسی ...