عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 393

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پویایی‌های مدل کسب و کار موضوعی است که در پژوهشهای سالهای اخیر مرتبط با مدل کسب و کار، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حرکت از مدل کسب و کار کنونی به مدل یا مدلهای پیشنهادی، راه حلی است که در جهت مدیریت تغییرات فضای کسب و کار می‌توان بکار بست. این حرکت در مدلهای کسب و کار نیز نیاز به طراحی نقشه راه مربوطه دارد. در این پژوهش تمامی این مراحل برای یک فروشگاه اینترنتی انجام پذیرفته است. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه‌هایی که توسط مشتریان، مالکان، ذینفعان و متخصصان داخلی و خا ...

امروزه مبحث بازارگرایی و اثرات مثبت آن بر روی عملکرد کسب و کار و در نتیجه منتفع شدن صاحبان سهام و گسترش روز افزون منافع ناشی از آن، به عنوان عرصه ای جدید در مباحث بازاریابی مطرح میباشد. لذا در این پایان نامه سعی شده است میزان اثرگذاری بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار در شرکت ایران خودرو بررسی گردد. به طور کلی هدف این پژوهش ضمن طرح دیدگاههای مختلف بازارگرایی، بررسی روابط علی و رتبه بندی عوامل میانجی موثر در بازارگرایی (به عنوان متغیر مستقل) بر عملکرد کسب و کار (به عنوان متغیر و ...

امروزه سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید از کارکردها و کاربردهای فناوری اطلاعات در جهت کسب مزیت رقابتی و سودآوری بهره گیرند. این در حالی است که نمی‌توان به‌صرف سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، انتظار کسب مزیت رقابتی پایدار داشت. برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار به‌وسیله فناوری اطلاعات لازم است که به‌صورت مداوم سیاست‌گذاری‌های فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار سازمان همسو شود تا از این طریق فناوری اطلاعات از سیاست‌های کسب‌وکار حمایت کند. چارچوب COBIT 5 روشی استاندارد در ج ...

با توجه به تغییرات سریع محیط و نیاز شدید سازمان ها برای رویارویی با این تغییرات در جهت حفظ مزیت رقابتی خود در مقابل رقبا، سازمان ها دیدگاه های سنتی وظیفه مدار را پاسخگوی نیازهای خود نیافتند و به مرور به سمت فرآیند مداری حرکت نمودند چرا که يکي از رويکردهاي جديدي که به سازمان ها در راه رقابت ياري رسانده است‌، رويکرد فرآيندگرايي و مديريت مبتني بر فرآيند است. با این دیدگاه بحث فرآیندهای کسب وکار و موضوعات ‌‌‌مرتبط با آن جزء موضوعات کلیدی است که در جهت بهبود عملکرد سازمان ها قابل ...

در این پژوهش تاثیر خوشه‌های کسب‌‌وکار، به عنوان یکی از مدل‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط،‌‌ بر توسعه کارفرینی اجتماعی بررسی شده است. روش تحقیق به صورت تلفیقی از روش کیفی و کمی است؛ ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان و صاحب نظران, عوامل و شاخص‌های مهم شناسایی شده‌اند, سپس شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌های به دست آمده به نظرسنجی خبرگان و کارشناسان در قالب ماتریس‌های مقایسات زوجی گذاشته شده و با انجام محاسبات مطابق تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی ...

این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی مالی و زیر سیستم‌های آن؛ شامل استراتژی سرمایه‌گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه‌ در گردش ارائه می‌دهد. بررسی تئوری‌های مدیریت استراتژیک مشخص می‌کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می‌توان در سه الگو دسته‌بندی کرد: 1) الگوی عقلایی 2) الگوی طبیعی و 3) الگوی ترکیبی. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه ...

کارآفرینی اجتماعی به معنای انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ارزش اجتماعی است که می‌تواند در بخش‌های غیرانتفاعی و تجاری صورت پذیرد. تحقیق حاضر با عنوان «اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی» در پی آن بوده است تا زمینه را برای توجه مدیران و بنیانگذاران کسب و کارهای اجتماعی، به این عوامل مهیاکند.باتوجه به اینکه امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راه‌کاری موثر و پایدار در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش ...

هدف کلی این تحقیق شناسایی و تحلیل تأثير آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي بر راه‌اندازي كسب‌و‌‌كار در نواحي روستايي استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق مبتنی بر پیمایش پرسشنامه‌ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 1482 نفر از کارآموزان روستایی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در استان گلستان بود که طی سال‌های 1390-1388 در این دوره‌ها شرکت کرده بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 225 نفر مشخص شد و به روش نمونه‌گیري خوشه‌اي پرسشنامه‌های تحقیق در بین پاسخگویان توزیع شد. روای ...

با گسترش استقبال افراد و کسب و کارها از تجارت همراه، در صورتی که سازمان‌های فعال در این بخش نتوانند مدل‌های کسب وکار مناسب با شرایط بازار خود را مورد استفاده قرار دهند، ناگزیر از تکرار مجدد اشتباهات هستند و از گردونه رقابت‌ها حذف خواهند شد. مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود در سرویس پیشنهادی ارائه نمای ...