عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بالتوری سبز (Neu.: Chrysopidae) Chrysoperla carnea (Stephens) از جمله مهمترین شکارگرهای عمومی شته‌ها، شپشک‌ها، تریپس‌ها و سفیدبالک‌ها بوده، و از تخم، لاروهای جوان و شفیره‌ی بالپولکداران و کنه‌ها تغذیه می‌کند. این حشره سودمند در اکوسیستم‌های مختلف کشاورزی یافت می‌شود و طیف وسیعی از بندپایان آفت محصولات کشاورزی در مزارع، باغات و گلخانه‌ها میزبان این شکارگر هستند، به طوری که هنگام مبارزه شیمیایی علیه آفات مختلف، بالتوری سبز نیز تحت تاثیر سموم مختلف کشاورزی قرار می‌گیرد. بررسی اث ...

در این تحقیق تأثیر چهار غذای مختلف (تخم بید غلات، لاشه‏ی حشرات کامل بید غلات، شته‏ی سبز پنبه و شپشک آردآلود مرکبات) در قالب یک طرح کاملا تصادفی و در شرایط آزمایشگاهی بر برخی از شاخص‏های زیستی بالتوری سبز مورد بررسی قرار گرفت. تخم‌های بالتوری سبز از مزارع گوجه‏فرنگی و کدوی اطراف گرگان جمع‌آوری شدند و بعد از تفریخ به منظور خالص‏سازی، 5 نسل متوالی روی تخم شب‏پره‏ی مدیترانه‌ای آرد پرورش یافتند. لاروهای به دست آمده به صورت انفرادی و در دمای 2 ± 26 درجه‏ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 5 ± ...

بالتوری سبز Chrysoperla carnea شکارگر حریص تخم‌های حشرات و سایر بندپایان نرم‌بدن است. این شکارگر به طور انبوه پرورش داده می‌شود و علیه حشرات آفت در کنترل بیولوژیک استفاده می‌گردد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر ویژگی‌های زیستی حشرات کامل بالتوری سبز و یافتن غذایی بهتر و ارزان‌تر برای پرورش انبوه حشرات کامل انجام شد. در مرداد ماه 1388، تعداد دو عدد حشره‌ی کامل ماده‌ی بالتوری سبز که قبلا جفتگیری کرده بودند، از مزارع سویای اطراف شهرستان گرگان جمع‌آوری و ...

سن گندم،Eurygaster integriceps Put. مهم‌ترین آفت حشره‌ای گندم و جو در ایران می‌باشد که در صورت عدم کنترل، خسارت آن تا 100 درصد محصول می‌رسد. در حال حاضر استفاده از حشره‌کش‌ها موثرترین روش کنترل این آفت در ایران و سایر کشورهای سن‌خیز دنیا می‌باشد. سالانه صدها هزار هکتار از مزارع کشور علیه سن سمپاشی می‌شوند و صدها‌ تن ماده‌ی شیمیایی وارد محیط زیست می‌شود که علاوه بر هزینه‌های بالا، آلودگی محیط زیست و مسایل بهداشتی را به دنبال دارند. کاهش مصرف آفت‌کش‌های شیمیایی و در عین حال کن ...

اثرات کشندگي چهار حشره‌کش پرمصرف ايميداکلوپرايد، لوفنورون، تيامتوکسام و تيوديکارب روي مراحل تخم، لارو سن اول و حشرات كامل نرو ماده ى بالتوری سبزStephens Chrysoperla carnea در آزمايشگاه با شرايط دماي 2±25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبي 10±60 درصد و دوره روشنايي 16ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. تخم‌ها به روش غوطه‌ورسازي، لاروها و حشرات کامل نر و ماده به‌طور جداگانه به‌روش تماس با باقي‌مانده‌ي سموم در معرض حشره‌کش‌ها قرار گرفتند. در مراحل رشدي مورد مطالعه، ارتباط مثبت بين غلظت حشره‌ک ...

بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، می‌باشد. در این پژوهش اثرات جنبی چند عصاره‌ی گیاهی شامل استبرق، شاتره و اکالیپتوس و آفت‌کش آمیتراز روی شاخص‌های زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز،C. carnea روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae به دو روش تیمار گوارشی و تماس موضعی در شرایط کنترل شده (دمای 2 ± 26 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی روشنایی 8 : 16) بررسی گردید. نتایج نشان داد که طول دوره‌ی رشدی (لارو سن دو ...

در این مطالعه اثر ورمی‌کمپوست روی برخی شاخص‌های رشدی گیاه باقلا، پارامترهای جدول زندگی شته‌ی سیاه باقلا، A. fabae و واکنش تابعی سه سن لاروی بالتوری سبز، C. carnea روی شته‌ی سیاه باقلا مورد بررسی قرار گرفت. در همه‌ی آزمایش‌ها چهار نسبت ورمی‌کمپوست:خاک شامل 0 :100، 10 :90، 20 :80 و 30 :70 درصد (حجمی/حجمی) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان و حشرات مورد بررسی در اتاقک رشد و در دمای 2±25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی پرورش داده شدند. ...

بالتوري سبز (Steph.) Chrysoperla carnea يکي از دشمنان طبيعي مهم است که در گلخانه‌ها براي کنترل حشرات آفت استفاده شده و در اغلب سامانه‌هاي کشاورزي فعال است. در اين بررسي، اثر دو حشره‌کش تيامتوکسام و دينوتئفوران روي مراحل تخم، لارو سن اول و سوم، شفيره و حشره کامل بالتوري سبز بررسي شد و غلظت کشنده (50LC) هر دو حشره‌کش بر روي مراحل مختلف رشدی بالتوريسبز به دست آمد. همچنين غلظت زيرکشنده (30LC) هر دو حشره‌کش روي پارامترهاي دموگرافيک شامل اميد به زندگي (ex)، نرخ بقاي ميان دوره (Lx)، ...

بالتوری سبز یکی از دشمنان طبیعی مهم پسیل پسته در باغات پسته کرمان می باشد. در این تحقیق سمیت حشره کش های هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی لاروهای سن یک بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در آزمایشگاه و در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 26، رطوبت نسبی 5 70% و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. از روش زیست سنجی به روش آلوده سازی پوره پسیل پسته باغلظت های مختلف سم استفاده گردید. مقادیر LC50 برآورد شده برای هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی لارو سن اول بالتوری ...