عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 299

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دو آزمایش برای بررسی اثرات ویتامین C و منابع متفاوت کروم بر پاسخ‌های متابولیک، اکسیداتیو و ترس جوجه‌های گوشتی به تنش‌های حمل ‌و نقل و گرمایی انجام شد. در آزمایش اول، 420 جوجه گوشتی (42 روزه) بصورت تصادفی به 7 گروه که هر کدام دارای 6 تکرار بود اختصاص داده شدند و با جیره کنترل (دو گروه) یا جیره کنترل مکمل‌شده با 800 میلی‌گرم ویتامینC ، 1200 میکروگرم کلرید کروم/کیلوگرم، 800 میلی‌گرم ویتامین C و1200 میکروگرم کلرید کروم/کیلوگرم، 1200 میکروگرم کروم متیونین/کیلوگرم و 800 میلی‌گرم وی ...

- بررسی منابع تکمیلی و تهیه و تنظیم مقاله و رساله از مجموعه عملیات انجام شده و نتایج حاصله از طرح - خلاصه نتایج طرح حاکی از آن است که مکمل کروم در توان بره های پرواری تحت تاثیر قرار ندارد ولی در خصوص صفات لاشه مکمل کرومیوم نیکوتینت وزن عضلات تفکیک شده از لاشه و چربی های داخلی افزایش داد. همچنین مکمل کروم ضخامت چربی پشتی را افزایش داد. در مورد صفات متابولیکی مکمل نیکوتینت پروتئین خام ملاسی را نسبت به مکمل کرومیوم کلرامید کاهش داد. همچنین مکمل کروم متابولیسم گلوکز را بهبود بخش ...

امروزه آلودگی آب و تصفیه‌ی آن و در نتیجه تامین آب سالم از مشکلات اساسی جوامع انسانی محسوب می‌شود. از جمله‌ی این آلاینده‌ها می‌توان به فلزات سنگین و بالقوه سمی مثل کروم و سرب اشاره کرد. این عناصر تأثیرات سوئی بر روی سلامت انسان و سایر موجودات زنده دارند. در این مطالعه سعی شده که قابلیت چند ترکیب اکسید آهن‌ طبیعی و مصنوعی شامل گوتیت، گل قرمز اصلاح شده (نیمه هضم شده)، گل اُخرای جزیره‌ی هرمز و نانوذره‌ی گوتیت ساخته شده به روش بوهم (1925)، برای حذف فلزات سمی کروم و سرب محلول در آب ...

در دهه گذشته ورود آلاینده ها با منشاء انسانی مانند فلزات سنگین به داخل محیط زیست، به مقدار زیادی افزایش یافته است که به عنوان یک خطر جدی برای حیات محیط های آبی به شمار می آیند. در این تحقیق جذب کروم شش ظرفیتی و آهن توسط سه جاذب پودر هسته زیتون، پوسته میوه بلوط و جاذب حاوی آهن صفر به صورت ناپیوسته مطالعه شده است. اهداف اصلی این مطالعه شامل بررسی جذب کروم و آهن از محلولهای آبی توسط جاذب ها، مطالعه اثر پارامترهای مهم مانند pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه کروم و آهن بر کا ...

در این پژوهش اثر روی و کروم و تیمار همزمان SNP بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی گونه‌های کاج الدار و سرو ناز بررسی شد. نهال‌های یک‌ساله از گونه‌های مذکور در دو آزمایش مجزا، در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار قرار داده شدند. محلول‌هایی با غلظت صفر، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر از عناصر روی و کروم بدون ماده SNP و یا همراه با 750 میلی‌گرم بر لیتر از ماده SNP تهیه شدند. گیاهان به مدّت 60 روز تحت تیمار 200 میلی-لیتر از محلول‌های مذکور قرار گرفتند. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت ...

در این پژوهش اثر عناصر روی،کروم و تیمار همزمان نیترو پرو ساید سدیم (SNP) بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و همچنین میزان جذب روی و کروم در ریشه و برگ گیاه سنجد خوراکی و زیتون تلخ اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک ساله و هم‌اندازه گونه‌های مذکور از نهالستان شهرستان یزد تهیه و در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار قرار داده ‌شد. محلول‌هایی با غلظت‌های صفر (شاهد)، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر از عناصر مورد مطالعه، به دو حالت بدون ماده SNP و همراه 75 ...

محيط‌هاي کشت متعددي براي کشت و بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي گاو مورد استفاده قرار گرفته است. افرودن ترکيبات مختلف مانند سرم، فاکتورهاي رشد،سيتوکينها و هورمون ها مي تواند بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک مؤثر باشد.کروم از جمله عناصر کمياب است که در متابوليسم گلوکز مشارکت داشته و يک آنتي اکسيدان محسوب می گردد. تأثير مثبت كروم در موجودات زنده، بوسيله بهبود بخشيدن جذب گلوكز بوسيله سلول ها وعملکرد آن به عنوان يک آنتي اکسيدان شناخته شده است. دراين مطالعه اثر غلظت هاي مختلف کروميوم کلرايد بربلو ...

سابقه و هدف: رنگ یکی از آلاینده های منابع آب و محیط زیست است. در صنایع چرمسازی استفاده از نمک های کروم سه ظرفیتی باعث ایجاد پساب آبی رنگی می گردد که پس از دفع به محیط و تبدیل آن به کروم شش ظرفیتی، از نظر بهداشتی مخاطرات فراوانی برای انسان و محیط زیست ایجاد می نماید. تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نشان داده اند که قارچ ها در شرایط مناسب رنگ فاضلاب ها را حذف می نمایند. هدف این مطالعه، بررسی رنگ بری پساب واحد دباغی صنایع چرم سازی به کمک قارچ آسپرژیلویس نیجر (Aspergillus Niger ...

کروم به طور معمول در آب های طبیعی وجود ندارد و از پساب های ناشی از صنایع دباغی، آبکاری، رنگ سازی به فرم های شیمیایی مختلف وارد جریان های آب می گردد و مشکلات زیست محیطی به دنبال دارد. در این تحقیق پساب یکی از کارخانجات دباغی مورد بررسی قرار گرفت. طیف uv-vis نشان می دهد که در این پساب فقط کروم (III) وجود دارد. اندازه گیری ها توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی، با شعله نیتروز- استیلن انجام شده است. رابطه بین جذب و غلظت در محدوده 2 تا ppm9 کاملاً خطی و هیچگونه مزاحمتی از طرف سایر کاتیو ...
نمایه ها:
کروم |