عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حدود 30 تا 40 درصد از ناباروری‌ها در جنس نر به دلایل ناشناخته است. مشخص شده است که ژنتیک در اختلال روند اسپرماتوژنز سهم دارد و درمیان عوامل مورد مطالعه، ریزحذف های کروموزوم Y یکی از شایع ترین آن هاست. مطالعات بر روی ریزحذف های نواحی AZF کروموزوم Y نتایج بسیار متفاوتی را نشان داده است. در این مطالعه، به منظور بررسی مقایسه ای نواحی ژنومیAZF وSRY در کروموزوم Y انسان و دام(شامل گاو و گوسفند) و تشخیص ناباروری به کمک STS (Sequence-Tagged Sites) مارکرها از نمونه خون 45 مرد نابارو ...

ناباروری مشکلی است که تقریبا 15% زوج‌ها را درگیر می‌کند و از این میان سهم مردان در ناباروری حدود 50% می‌باشد. میکرودلیشن بازوی بلند کروموزوم (Y (11.23Yq ، یکی از رایج‌ترین عوامل ژنتیک مولکولی در مردان نابارور آزواسپرم یا الیگواسپرم شدید ایدیوپاتیک است. سه لوکوس مختلف دخیل در اسپرم‌زایی بر روی کروموزوم Y به نام فاکتورهای آزواسپرمی (c,b,AZFa) تعیین شده است. حذف‌ها در این نواحی سبب حذف یک یا تعداد بیشتری از ژن‌های کاندید ناحیه (AZF (2RBMY, DAZ, USP9Y,DBY می‌شود که باعث بروز دام ...

جمعیت ایران از نظر قومیت ،زبان و مذهب کشور بسیار متنوعی است. بر اساس نظریه های تاریخ دانان و جمعیت شناسان ریشه اقوام ایرانی را مهاجران آریایی می دانند که حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از آسیای مرکزی وارد فلات ایران شده اند. از زمان حکومت هخامنشیان در قرن ششم قبل از میلاد، ایران فازهای مختلفی از ارتباطات سیاسی و مذهبی را تجربه نموده است. این سرزمین گروه های بومی را در برداشته و امواج متعددی از حمله های اقوام را جذب نموده است. به منظور تعیین اجزاء ذخیره ژنتیکی اجداد پدری ایرا ...

ریز حذفهای موجود در نواحی AZF واقع در بازوی بلند کروموزوم Y را مهمترین علت ناباروری در مردان می دانند که با تاثیر در روند اسپرماتوژنز منجر به آزواسپرمی و الیگواسپرمی شدید می شود. ژن DAZ واقع در ناحیه AZFc بیشترین حذف را در ناحیه AZF نشان می دهد. بمنظور مشاوره زوج نابارور، در مراکز ناباروری غربالگری ریزحذف برای نواحی AZF بر روی نمونه خون مردان نابارور شدید و کاندید ICSI صورت میگیرد. چرا که مردان حاوی ریزحذف در AZFC (و نه سایر نواحی AZF) قادر به تولید اسپرم بوده و در نتیجه د ...

از جمله علل ناباروری در مردان نقص در مراحل مختلف اسپرماتوژنز می‌باشد که می‌تواند منجر به عدم حضور اسپرم در حالت آزواسپرمی و یا کاهش میزان اسپرم در الیگواسپرمی شدید (کمتر از 5 میلیون در میلی لیتر) شود. امروزه با پیشرفت روش‌های کمک باروری (ART) بسیاری از افراد نابارور قادر به داشتن فرزند می‌باشند. اما همواره خطر انتقال ناهنجاری‌های ژنتیکی مربوط به ناباروری از والدین به فرزندان وجود دارد. بنابراین، بررسی ریز حذف‌های کروموزوم Y در بیماران نابارور با نقص اسپرم زایی از اهمیت بالایی ...

اسپرماتوژنز ناقص یکی از عوامل مهم در ناباروری مردان می باشد. آسیبهای ژنتیکی یکی ازموارد دخیل در اسپرماتوژنز ناقص می باشند. عوامل مهمی که تولید رادیکالهای آزاد می کنند می توانند باعث ایجاد آسیب ژنتیکی شوند، این آسیبها گستره وسیعی از تغییرات ژنومیکی و کروموزومی را در سلولهای مولد اسپرم یا خود اسپرم به وجود می آورند. یکی از موارد تولید رادیکالهای آزاد، پرتوهای یونیزان می باشد. مردان برای درمان بیماریهائی مانند سرطان، بنا به ضرورت شغلی و یا زندگی در مناطق با تشعشع زمینه بالا، در ...

تنوع زیستی یکی از عوامل مهم برای اصلاح گران حیوانات اهلی جهت حفظ این ذخایر ژنتیکی محسوب می‌شود. استفاده از نشانگرهای مولکولی در سالهای اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌ها و حیوانات حفاظت شده کاربرد گسترده‌ای یافته است. در این تحقیق به بررسی ساختارژنتیکی، تنوع ژنتیکی، رابطه فیلوژنتیکی و خطوط پدری جمعیت سگ‌های بومی ایران، با استفاده از 13 جفت نشانگر ریزماهواره‌ای اتوزومی (C26.73320، CXX.6727,10,18، FH20609,20، FH20169,20، FH2790، FH2795، FH2914، FH3053، REN59H07، REN87O21، ...

کروموزوم Y انسان یکی از کوچکترین کروموزوم‌های ژنوم است وکمترین شمار ژن را نسبت به هر کدام از کروموزوم‌های دیگر داراست و در انسان تنها 2 درصد از حجم ژنوم را در بر‌دارد. حدود 95 درصد توالی DNA در این کروموزوم غیر‌نوترکیب است و تنها در ژنوم مردان وجود دارد این ناحیه به عنوان ناحیه ی "خاص مذکر" MSY شناخته می شود. در قسمت یوکروماتیک این کروموزوم، سازمان‌بندی به صوری 8 توالی پالیندرومیکی است که تصور می‌شود این سازمان‌بندی مولکولی تکرار‌پذیر ناحیه MSY مکانسیمی برای حفظ ناحیه باشد و ...

ناباروری مردان مسوول حدود 50% از عوامل ناباروری است. در میان اختلالات ژنتیکی که عامل 15-30% از موارد ناباروری مردان است، کروموزوم Y به عنوان یک پارامتر کلیدی و مهم در نظر گرفته می‌شود زیرا حاوی بسیاری از ژن‌های ضروری برای اسپرماتوژنز و تکوین گنادهای مردانه است. در این مطالعه، بیان ایزوفرم‌های XKRY و KDM5D (دو ژن کروموموزوم Y) و همولوگ‌ X آن‌ها در بیضه‌های آزواسپرم بررسی شد. هدف از این پژوهش، ارزیابی بیان هر ایزوفرم در بافت بیضه آزواسپرم در مقایسه با بیضه نرمال بوده است. ...