عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 204

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در روش کروماتوگرافی گازی، برای مطالعه خواص ترمودینامیکی یک مخلوط پلیمر-حلال، نگهدارنده‌های جامد ستون کرماتوگرافی را با ماده پلیمری تحت آزمایش پوشش داده و با عبور بخارات حلال از ستون محتوی آن نگهدارنده‌ها، بخارات حلال و پلیمر را در مجاورت هم قرار می‌دهند و سپس گاز را از ستون عبور می‌دهند تا بخارات حلال جذب شده روی پلیمر را به بیرون کشیدن و آنها را جاروب کنند. با اندازه‌گیری زمان بازداری ماده تزریق شده به ستون و شدن جریان گاز حامل و تعیین چند کمیت دیگر، فراریت حلال معین می‌شود. ...

مایعات یونی با داشتن خواص منحصر به فرد وتنظیم پذیر از قبیل فشار بخار پایین، پایداری حرارتی بالا، مایع بودن در طیف وسیعی از دما می توانند به عنوان فاز ساکن در کروماتوگرافی گازی استفاده شوند. در این تحقیق برای بهبود خواص کروماتوگرافی، از مخلوط مایعات یونی به عنوان فاز ساکن در کروماتوگرافی گازی استفاده شد. برای این منظور، با توجه به کارهای انجام شده در گذشته، دو مخلوط دوتایی مایع یونی با آنیون های مختلف شامل مخلوط 1 به 1 از 1 و12-دی (N-متیل پیرولیدینیوم) بیس (تری فلوئرومتیل سول ...

چکیده در این کار تحقیقاتی اندازه‌گیری آکریل‌آمید در مواد غذایی به کمک ریز استخراج قطره آویزان و کروماتوگرافی گازی با آشکارساز ربایش الکترونی صورت پذیرفت. تأثیر عوامل تجربی مانند نوع حلال استخراج، اثر نمک، دمای استخراج و زمان استخراج بر بازده استخراج مطالعه شدند و استخراج در شرایط بهینه‌ی حلال اکتانول در محلول حاوی 33? وزنی-حجمی نمک سدیم کلرید در دمای اتاق و زمان 0/5 دقیقه انجام شد. پیش از استخراج، فرآیند مشتق‌سازی آکریل‌آمید توسط افزودن هیدروبرمیک اسید و آمونیوم پراکسی ...
نمایه ها:

در سال 1994 م دانشمندان آلمانی وجود هیدروکربنهای بنزینی در روغن زیتون را اثبات کردند و در سال 1996 کمیسیون استاندارد نوینی را در اینباره تدوین نمودند. با توجه به اینکه اینگونه ترکیبات به شدت برای سلامتی انسان زیانبار می باشد، بایستی غلظت آنها در روغن کاملا قابل سنجش باشد. متاسفانه در ایران تا کنون اندازه گیری این ترکیبات در روغنهای خوراکی تصیفه شده، صورت نگرفته است. علت اصلی این امر را میتوان عدم وجود یک تکنیک سریع و ارزان ‏‎I‎‏ حساسیت بالا (کمتر از 1 میکروگرم در لیتر روغن) د ...

1و4-دی‌اکسان در طی ساخت سورفکتنت‌های الکل اتوکسـیلات که به طور گسـترده در محصـولات بهداشتی و آرایشی استـفاده می‌شوند، به عنوان یک محصـول جانبی تولید می‌شود. این ترکـیب به عنوان یک عامل احتمالی ابتـلا به سرطان در انسان در نظر گرفته می‌شود و بر روی کبد، کلیه و سیستم عصبی مرکزی اثر می‌گذارد. به همین دلیل می‌بایست مقدار 1و4-دی‌اکسان در محصولات بهداشتی و سورفکتنت‌ها به شدت کنترل شود. بنابراین اندازه‌گیـری 1و4-دی‌اکسان موجود در این محصـولات بسـیار اهمیت دارد. در این مطالعه به منـظ ...

در این مقاله مروری بر روشهای تجربی مختلف اندازه‌گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری و کاربرد آنها در این اندازه‌گیریها صورت می‌گیرد. روشهای تجربی بررسی شده عبارتند از:اندازه‌گیری فشار بخار ، اسمزسنج فشار بخار ، جذب پیزوالکتریک ، فشار اسمزی یا اسمزسنجی غشایی ، تعیین نزول نقطه انجماد و صعود نقطه جوش ، تقطیر همدما ، کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی با جریان معکوس . ...

3، -5 دی (تری فلوئورومتیل) بنزیل‌هیدروکسیل‌آمین‌هیدروکلرید (DTFMBO)، یک عامل مشتق‌ساز جدید برای شناسایی ترکیبات کربونیل با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی تهیه شد. مشتقهای DTFMBO - TMS تستوسترون و هیدروکورتیزون و مشتقهای DTFMBO 4 - اندروستن - 3، 17 دی‌اون و پروژسترون تهیه شدند. این مشتقها به کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی (GC - MS) تحت یونش شیمیایی یون منفی (NICI) تزریق شد. طیف جرمی تحت شرایط NICI، جزء به جزءشدن کمتر و فراوانی بیشتر یونهای مهم را ارائه داد. ای ...

گازها حلال‌های ایده آلی برای مواد فرار هستند. در یک سیستم بستهء دو فازی که یک فاز آن گاز و فاز دوم آن یک مخلوط شیمیایی مایع یا جامد باشد، مواد فرار موجود در مخلوط شیمیایی بین دو فاز تقسیم شده و به تعادل می‌رسند. استخراج این مواد توسط گاز، طی یک مرحله صوتر می‌گیرد و آنالیز فاز گازی در حال تعادل توسط کروماتوگراف گازی تحت عنوان (کروماتوگرافی گازهای فضای فوقانی) نامیده می‌شود. مقاله حاضر مبانی تئوریک این روش را بازبانی ساده بیان می‌نماید. از خصوصیات این روش سرعت ، سادگی، دقت و ان ...

دی کلروفیل تری کلرواتان (DDT) در اواخر دهه 1930 به عنوان آفت کش معرفی گردید. بعد از آن سایر آفت کشهای آلی کلره معرفی شدند. بقایای این ترکیبات در آب، هوا، غذا و همچنین بدن حیوانات و انسان یافت شده که اثرات بهداشتی و زیست محیطی مختلفی به آن نسبت داده می شود. با توجه به اثرات سو متعدد و درازمدت این سموم و نیز خاصیت تجمع پذیری آنها در بافت چربی، بقایای آفت کشها آلی کلردار در بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز 1380 اندازه گیری شد. روشها: نمو ...