عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه ستون‌های یکپارچه (monolithic) به دلیل روند ساخت راحت، کارایی و سرعت‌های جداسازی بالا و در نتیجه زمان‌های آنالیز کوتاه‌تر‌ نسبت به ستون‌های انباشته (packed)، توسعه‌ی فراوانی برای استفاده در سیستم‌های کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)، فوق بالا (UHPLC) و نانوکروماتوگرافی مایع (nano-LC) یافته اند. هدف از این پروژه دستیابی به تکنولوژی ساخت ستون‌های یکپارچه‌ی لوله باز و میله‌ای به همراه ارزیابی توان جداسازی آن‌ها است. در قسمت اول ستون لوله باز سیلیکایی یکپارچه (SC) ...

امروزه در صنایع داروسازی به دلیل اینکه در بسیاری از موارد برای تولید داروهای مختلف از تجهیزات و دستگاه ها بطور مشترک استفاده می شود و از آنجاییکه فرآورده ها و مواد موثره دارویی می توانند توسط دیگر فرآورده ها یا مواد موثره، مواد شوینده، میکروارگانیسم ها و.... آلوده شوند، این تجهیزات نیاز به فرایند های مناسب شستشو خصوصاً در هنگام تعویض محصول دارند، لذا فرایند های شستشو باید معتبر سازی شده و در نهایت به صورت یک روش اجرائی ثبت گردند. در هر یک از این موارد فرایند های ساخت باید به ...

در این کار یک پلیمر قالب مولکولی نوین با استفاده از آلیل گلایسدیل اتر / ایمینو دی استیک اسید (AGE/IDA) به عنوان منومرهای عاملی ،N,N متیلن دی اکریل آمید به عنوان اتصال دهنده عرضی، 2و2 آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (AIBN) به عنوان آغازگر و باکلوفن به عنوان مولکول هدف در حضور حلال متانول سنتز شد. سنتز فوق به روش‌های آنالیز عنصری (CHN)، طیف‌سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FT- IR)و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد تأیید واقع گردید، سپس پارامترهای مختلفی مانند pH، ظرفیت پلیمر، سینتیک ...

پرامی پکسول، یک اگونیست غیرارگوت دوپامینی است که از طریق اثر بر گیرنده‌هایD2S, D2L, D3 عمل می‌کند. همچنین تمایل کمتری (1000-500 نانومتر) به گیرنده‌های 5HT1a, 5HT1b, 5HT1d, ?2-adrenergic دارد. پرامی پکسول برای درمان بیماری پارکینسون و سندرم پای بی‌قرار (RLS) استفاده می‌شود. همچنین گاهی برای درمان سردردهای خوشه‌ای و برطرف کردن ناتوانی‌های جنسی ناشی از مصرف SSRIها استفاده می‌شود. در این مطالعه برای تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر کم این دارو در نمونه‌های بیولوژیک ادرار، ترکیبی از ر ...

در کار تحقیقاتی حاضر روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه مایعات یونی برای جداسازی و پیش‏تغلیظ مقادیر کم مس، روی، نیکل، کبالت، نقره و کادمیوم در نمونه‌های آبی و اندازه‌گیری این کاتیون‌ها با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و پلاسمای جفت شده القایی در قالب دو پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در پروژه اول از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه مایعات یونی برای جداسازی و پیش‌تغلیط مقادیر کم کاتیون‌های مس، روی، کبالت و نیکل در نمونه‌های آبی استفاده گردید. اندازه‌گیری ...

در این طرح برای اندازه گیری اگزازپام در نمونه ادرار ، از روش جدید ، آسان و حساس میکرو استخراج مایع – مایع پخشی جفت شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (با آشکارساز فرابنفش) استفاده شده است. اندازه گیری در یک ستون c18 یوروسفر پر شده با ذرات 5 میکرو متری (250میلی متر×6/4 میلی متر) ، تحت شرایط بهینه کروماتوگرافی انجام شد (فاز متحرک مخلوطی از بافر و استو نیتریل با نسبت 50 به 50 بود که به صورت ایزوکراتیک با سرعت جریان 0/1 میلی لیتر در دقیقه به ستون می رسید. دمای ستون 30 در ...

پژوهش حاضر در زمینه‌ی استفاده از روش ریزاستخراج مایع- مایع همگن کنترل شده با دما جهت استخراج مقادیر بسیار کم دیکلوفناک و مفنامیک اسید از نمونه ادرار به همراه پیش تغلیظ و تعیین مقدار آن‌ها به وسیله‌ی دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا می‌باشد. 1-بوتیل-3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلورو فسفات([PF6] [C4mim]) به عنوان حلال استخراج کننده بهینه شده مورد استفاده قرار گرفت. اثر متغیرهای مختلف بر روی بازده استخراج به طور همزمان با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش شامل پلاکت-برمن و طر ...

این پایان نامه شامل دو پروژه تحقیقاتی می‌باشد که به ترتیب شامل: - استخراج و اندازه‌گیری داروی آترواستاتین در نمونه‌ی پلاسمای خون به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر اساس جامدسازی قطره آلی که با کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و آشکارسازی طیف سنج نوری، جفت شده‌است. بعد از انجام مراحل بهینه‌سازی از 1-آندکانول به عنوان حلال استخراج‌کننده و استونیتریل به عنوان حلال پخش‌کننده استفاده شده‌است.سایر شرایط استخراج که بهینه شده به ترتیب شامل حجم حلال استخراج کننده (30 میکرولیتر)،حج ...

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی مثل شیرینی، شکل ظاهری و بافت به نوع و غلظت کربوهیدرات‌های موجود در آن‌ها بستگی دارد. میوه‌ها یکی از مهم‌ترین گروه‌های مواد غذایی در رژیم غذایی انسان هستند که بخش عمده مواد‌ آلی آن‌ها را فروکتوز، ساکارز و گلوکز تشکیل می‌دهد. این سه کربوهیدرات جزء شیرین‌ترین کربوهیدرات‌ها به شمار می‌آیند. اندازه-گیری محتوای کربوهیدرات میوه‌ها در حین فرایند رشد به منظور تعیین کیفیت محصولات کشاورزی، زمان مناسب برای برداشت آن‌ها و میزان افزودنی‌های رنگ‌زا و شی ...