عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت در مدرسه بر میزان موفقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ایران درمقایسه با کشورهای موفق ( آمریکا، تایوان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ ) درطرح تیمز 2007 است. بررسی حاضر مطالعه ای تطبیقی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای موفق در تیمز 2007 ( آمریکا، تایوان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ) می باشند. برای تحلیل متغییرهای فرایند مدیریت مدرسه (فعالیت های اجرایی، نظارت آموزشی، کنترل و ارزشیا ...

در این پایان نامه، ابتدا در فصل اول پیرامون پیشینه تاریخی هنرهای تصویری درکشور کره جنوبی با توجه به متون کهن و سنت نقاشی در این کشور و میزان تأثیری که فرهنگ و هنر کره جنوبی از کشورهای همسایه پذیرا بوده است و معرفی اجمالی از هنر تصویری معاصر کره جنوبی و تأثیر جنگ جهانی بر تصاویر کتاب کودک در کره جنوبی را به اختصار مطرح کرده ام. فصل دوم را به یکی از مباحث پر چالش دهه های اخیر فرهنگ و هنر تمدن تمام نقاط دنیا که مسلماً در کشور مورد نظر ما، «کره جنوبی» نیز مطرح می باشد یعنی مبحث ...

دو کشور کره‌ی جنوبی و ایران فرایندی مشابه را برای نوسازی تجربه کردند. از اواخر قرن نوزدهم در این دو کشور نوسازی و توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی به شکل همزمان آغاز شد. این دو کشور که در آن زمان کشورهای جهان سومی محسوب می‌شدند، از نظر تاریخی و از منظر شرایط سیاسی و اجتماعی مسیر مشابهی را پیمودند، اما چنانچه اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی آنها را با هم مقایسه کنیم، تفاوت‌های زیادی میان آنها به چشم می‌خورد. به گونه‌ای که فرایند توسعه در کره‌ی جنوبی با موفقیت زیادی همراه شد اما در ایران ...

در مقدمه این پژوهش، کلیاتی از عواملی که پیش‌زمینه رشد سینمای کره‌جنوبی را در سال‌های پیش از دهه 1980 فراهم آورده و آن‌چه بر سر فرهنگ و مردم این کشور آمده، بیان می‌شود. سپس در فصل اول به وقایعی که در دهه 1980، به عنوان مهم‌ترین سال‌هایی که مقدمات جدی شکل‌گیری صنعت سینمای کره‌جنوبی فراهم آمده، اشاره شده و مهم‌ترین آن‌ها به تفصیل شرح داده می‌شود. در فصل بعد، فصل دوم، به شرح و ارزیابی دقیق عواملی که در اواخر دهه 1990 و سال‌های نخست قرن حاضر در سینمای کره‌جنوبی رخ داده و تاثیراتی ...

رشد و توسعه اقتصادی یک از از دغدغه های مهم کشورهای جهان می باشد. در این میان کشورهای در حال توسعه بیشتر در پی رشد و توسعه اقتصادی و جبران عقب ماندگی خود با کشورهای پیشرفته صنعتی می باشند. از این رو یافتن الزامات و شرایط اصلی تتوسعه گرایی یکی از مهمترین گام ها در جهت حرکت به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. همچنین یافتن الکویی مناسب جهت رشدو توسعه اقتصادی می تواند حرکت در این مسیر را تسهیل کند کره جنوبی در دهه 1960 کشوری فقیر که در اکثر امور اقتاصدی و معیشتی خود محتاج به قد ...

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی آموزش پیش از دبستان در کشورهای ایران، آلمان و کره جنوبی است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی ـ مقایسه ای است و با استفاده از روش جرج بردی، به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. با توجه به گستردگی موضوع وضعیت تربیت مربی، برنامه های آموزشی و هزینه ها و سرمایه گذاری و وجوه تفاوتها و تشابهات در آموزش پیش از دبستان را مورد تحقیق قرار داده ایم. جامعه مورد مطالعه پژوهش عبارت است از: آموزش پیش از دبستان آلمان و کره جنوبی که در زمینه آموزش و پرورش استثنا ...

توجه به تئوری های اقتصادی و تجارب کشورهای مختلف اشاره به وجود مسیرهای متفاوتی برای رشد اقتصادی دارد. میزان رشد اقتصادی نیز وابسته به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است؛ به همین خاطر بررسی روابط بین بخشی برای درک ساختار اقتصاد و اتخاذ سیاست های اقتصادی دارای ضرورت انکار ناپذیر می باشد. در این پژوهش پس از بررسی سیر تکاملی مبانی نظری الگوهای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، مدل تئوری شبکه را به عنوان چارچوب نظری مطالعه حاضر مورد استفاده قرار می دهیم. پس از بررسی مطالعات تجربی ...

در این پژوهش ما به بررسی مدل اندازه گیری ارزش ویژه کشور پرداختیم. بدین منظور با بهره گیری از مدل ارزش ویژه کشور پاپو و کویستر که برگرفته از مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر می باشد ارزش ویژه برند دو کشور ژاپن و کره جنوبی، در رده لوازم صوتی و تصویری را در میان مشتریان ایرانی مورد بررسی قرار دادیم. به منظور توسعه این مدل، پس از بررسی پیشینه تحقیق علاوه بر آگاهی از کشور، تصویر کلان کشور، تصویر خرد کشور، کیفیت ادراک شده، و وفاداری به کشور، بعد احساس تأیید و پذیرش اجتماعی برگرفته از ...

توسعه در اصل، مستلزم پیش درآمدهایی از جمله آگاهی، دانش و علم است و بدون علم و آگاهی ، توسعه عقیم و ناکارآمد است. از همه مهم تر باید به همه جوانب و حوزه نیازهای بشر از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه کرد که توسعه متوازن ایجاد گردد.(توسعه، روشی برای افزایش ثروت یک ملت و ارتقاء سطح حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد.) توسعه مقوله ای است مهم، پیچیده ، فکری و فرهنگی ، به این معنا که تا نخبگان و رهبران نتوانند بتدریج ذهن و اندیشه مردم را در جهت پذیرش تغییرات ...