عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 307

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منحنی تنش - کرنش هر ماده مشخصه اصلی رفتار آن بوده و از آن در طراحی‌های مختلف از قبیل فرآیندهای فلزی ، طراحی سازه‌ها ، اجزاء ماشین و غیره استفاده می‌شود. یکی از عوامل موثر در منحنی تنش -کرنش هر ماده ، نرخ کرنش یا بعبارت دیگر سرعت تغییر شکل یا سرعت بازگذاری می‌باشد. بطوریکه برخی مواد دارای رفتار کاملا متفاوت از نرخهای بالا در برخی از فرآیندهای نظیر آهنگری ...

هدف از انجام این پروژه بررسی کرنش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای می‌باشد. بدین منظور ابتدا چند مدل اجزاء محدود برای نقطه جوش در نظر گرفته می‌شود. سپس برای انتخاب مناسب‌ترین مدل چندین آزمایش انجام می‌گردد. با توجه به مقایسه نتایج تحلیل اجزاء محدود مدلها در نظر گرفته شده با نتایج آزمایش ، می‌توان بهترین مدل نقطه جوش را تعیین نمود. برای بررسی تاثیر تغییر پارامترهای مختلف هندسی (قطر نقطه جوش و ضخامت ورق) بر مقدار ضریب تمرکز تنش الاستیک ، تحلیل خطی استاتیکی روی نمونه‌های برشی انجام می‌ ...

مدل کردن رفتار تنش -کرنش نقش مهمی در مکانیک خاک و مهندسی پی دارد. در این پایان‌نامه سعی شده که کارکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی را برای مدل کردن رفتار زهکشی نشده خاکهای ماسه‌ای سیلت‌دار مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از ماسه استاندارد ژاپن و ترکیبات آن با سیلت و دانه‌های شیشه‌ای برای آموزش شبکه استفاده شد. نمونه‌ها از مرجع "1" انتخاب شده‌اند. لازم بذکر است که تمامی نمونه‌های انتخاب شده به تغییر شکل حالت پایدار رسیده و دارای سه رفتار زیر هستند: -1 رفتار نرم‌شوندگی با کرنش -2 ...

بعلت کاربرد وسیع ورق هاى فولادى، بررسى شکل پذیرى این ورقها ضرورى است و براى این منظور باید نسبت کرنش پلاستیک توان کارسختى، خواص مکانیکى، منحنى هاى حد شکل پذیرى و بافت ورقها را مورد بررسى قرار داد. در این تحقیق شکل پذیرى سه گرید از ورقهاى فولادى کم کربن مجتمع فولاد مبارکه ‏‎(ST12,ST13 & ST14)‎‏ همراه با یک نمونه مشابه خارجى، مورد بررسى قرار گرفته است. ورقهاى مورد نظر از سه موقعیت کلاف (سر کلاف، وسط کلاف، انتهاى کلاف)انتخاب شده و نمونه هاى تستهای کشش، بالج و اریکسن در سه جهت طو ...

یکی از مهمترین آزمایشهای متداول در کارهای مکانیک خاک ، آزمایش محوری است که برای انجام کار آن نیاز به نمونه‌های دست نخورده می‌باشد. اما عملیات گمانه‌زنی و نمونه‌برداری ممکن است نمونه‌ها را دستخوش دستخوردگی نموده و باعث شود که نتایج آزمایشگاهی دور از واقعیت باشد. بهمین دلیل لازم است با روشی که وابسته به عملیات صحرایی و نمونه‌برداری نباشد نتایج آزمایش سه محوری را کنترل نمود. همچنین محاسبه مقادیر کرنش خاک از بدو بارگذاری تا مرحلهء گسیختگی می‌تواند به مهندس طراح، در طراحی صحیح پی ...

اهخمیت ضریب رفتار و محاسبه دقیق آن با توجه به تاکید آیین نامه مبنی بر اینکه در زلزله‌های شدید، سازه در محدوده غیرارتجاعی قرار گیرد بر کسی پوشیده نیست . این ضریب در تحلیل شبه استاتیکی و شبه دینامیکی به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد مهمتر به نظر می‌رسد. عدم دقت در تعیین این ضریب در مقاومت لازم سازه جهت مقابله با نیروی زلزله تاثیر زیادی خواهد کرد. افزایش ظرفیت و کاهش نیروی زلزله، وقتی سازه تحت بار دینامیکی در محدوده غیرارتجاعی قرار می‌گیرد ارتباط مستقیمی با مقدار ضریب رفت ...
نمایه ها:
سازه | 
کرنش | 
سختی | 

در این پروژه اثر کرنش‌های اولیه ناشی از انتقال حرارت ناپایدار در سدها وزنی و دیگر سازه‌های دو بعدی با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است . در جریان این پروژه یک برنامه کامپیوتری نوشته شد که توسط آن ابتدا با حل معادلات انتقال حرارت ناپایدار تحت شرایط محیطی مختلف زیر : -1 دمای سطحی معلوم در روی مرز -2 تبادل دما در روی مرز از طریق کنوکسیون (اثرات دمای محیط)-3 اثر لوله‌های خنک کننده جایگذاری شده در داخل بتن -4 اثرات ناشی از حرارت آزاد شده در اثر هیدراسیون سیمان ...

در بررسی های غیرتهاجمی خصوصیات مکانیکی دیواره عروق فقدان روشهایی جهت بررسی الاستیسیته نواحی مختلف سیستم عروقی به چشم می خورد . دستیابی به فشار استاتیک وارد بردیواره شریان با روش ارائه شده دراین پروژه امکان بررسی الاستیسیته نواحی مختلف سیستم عروقی را با بکارگیری تغییرات فشار همان ناحیه فراهم می سازد . تغییرات فشار استاتیک شریان کاروتید 6 خرگوش سفید آزمایشگاهی نر با میانگین وزن 2092 گرم به روش غیرتهاجمی با اندازه گیری تغییرات سرعت جریان خون طی سیکل قلبی توسط سیستم فراصوتی ...

تیر با مقطع دلخواه تحت اثر بار مکانیکی و تنشهای حرارتی یک بعدی درنظر گرفته شئه و تنشهای ترموالاستیک در آن تعیین شده و سپس با ازدیاد بار مکانیکی و؟ مواد با کرنش سختی مقطع تیر در رژیم پلاستیک بوده و سپس با ثابت نگاهداشتن بارهای مکانیکی و حرارتی تغییرات تنش و کرنش بازمان دراثر خزش بدست آورده شده است . ...