عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس این بررسی معلوم شد که کرم‌های مفتولی زراعت‌های گندم و جو در مناطق تهران و گرگان متعلق به سه خانواده Alleculidae, Elateridae, Tenebrionidae میباشند که در خانواده Elaterione جمعا ده گونه، در خانواده Alleculidae جمعا 4 گونه و در خانواده Tenebrionidae جمعا دو گونه جمع‌آوری و شناسایی گردیدند. در بین گونه‌های جمع‌آوری شده تعدادی برای فون ایران جدید میباشند و در این راستا سه جنس از جنس‌های جمع‌آوری شده برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. ...

بیولوژی این آفت با پرورش آن در شرایط آزمایشگاه درجه حرارت 3 +- 23 رطوبت نسبی 60-50 درصد 12 ساعت روشنائی درون گلدانهای کشت شده سیب‌زمینی و در داخل قفسهای پرورش در شرایط طبیعت طی سالهای 74-76 در کرج و انجام نمونه‌برداری و بررسیهای مزرعه ? در دماوند و کرج در مراتع مختلف سال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله عبارت بودند از: شخم‌ریزی در عمق 4-7 سانتی‌متری خاک بصورت دسته‌ای به رنگ زرد، چسبیده بهم و کوزه مانند به تعداد 400، 500، دوره شفیره در داخل لانه کلی در عمق 7 سانتی‌متری خاک ت ...

نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه د ...

مشاهده و جمع‌آوری انبوه حشرات بالغ سوسک آلکولید از روی علفهای هزر حاشیه مزارع و تا حدی از روی خوشه‌های گندم واقع در کناره مزارع -2 ظهور حشره بالغ از لاروهای پرورشی آلکولید جمع‌آوری شده از مزرعه سیب‌زمینی در آزمایشگاه خسارت این لاروها شبیه خسارت Elateridae می‌باشد. -3 مشاهده تخم‌ریزی و ثبت مشخصات تخم‌های سوسک آلکولید در آزمایشگاه. -4 مشاده خسارت شدید کرم طوقه بر و بعا کرم سفید ریشه به غده‌های بذری مادری و دختری در ایستگاه جلگه رخ. -5 خسارت کرم مفتولی در ایستگاه جلگه رخ در مقای ...

روشن شدن که میزان فعالیتهای کرم‌های مفتولی ارتباط زیادی با میزان رطوبت خاک دارد و در سالهایی که میزان بارندگی اندک است از فعالیت این کرم‌ها کاسته می‌شود. در راستای شناسایی این کرم‌ها تا کنون گونه‌هایی از سه خانواده: TENBRIONIDAE, ALLECULIDAE, ELATERIDAE جمع‌آوری و تعدادی از آنها شناسایی شده‌اند که عمدتا برای ایران جدید می‌باشند. ...
نمایه ها:
گونه | 
آفت | 
گندم | 
جو | 
گیاه | 

کرم‌های مفتولی Wireworems در تنوع گونه‌ای از آفات هم سیب‌زمینی در ایران هستند. این آفت در منطقه دماوند شرق استان تهران که مهمترین منطقه تولید سیب‌زمینی است یکی از آفات مهم و کلیدی می‌باشد. بمنظور مطالعه این آفت لازم بدرکه در ابتدا گونه غالب روی سیب‌زمینی مشخص گردد. بدین منظور طی سالهای 47-72 با بررسیهای مزرعه‌ای، نمونه‌برداری، جمع‌آوری نمونه‌ها، پرورش آنها برای بدست آمدن حشرات با این مشخص گردید که علاون بر گونه‌هائی از خانواده Elateridae وژاتر Agriotes گونه غالب در این منطقه ...
نمایه ها:
گونه | 
آفت | 

بمنظور شناسایی کرمهای مفتولی خسارت زا در مزارع سیب زمینی دشت اردبیل اقدام به نمونه برداری از کرمهای مفتولی در مراحل مختلف رشدی گیاه سیب زمینی در مناطق مختلف شد و نیز اط سوسکهای کامل کرمهای مفتولی نیز در مزارع غلات مناطق مختلف دشت اردبیل که در مجاورت مزارع سیب زمینی قرار داشتند با تور حشره گیری نمونه برداری شده و مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج بررسیهای اولیه نشان داد که بیش از 99 درصد کرمهای مفتولی در این منطقه متعلق به خانواده Alleculidae و جنس Omophulos و کمتر از 1 درصد متع ...
نمایه ها:
شناخت | 
مزرعه | 
گونه | 
آفت | 
لارو | 

حشره کرم مفتولی از جمله مهمترین آفات زراعتهای سیب‌زمینی در کشور محسوب می‌شود. خسارت عمده این حشره در مرحله لاروی به غده‌های تازه تشکیل شده سیب‌زمینی و ساقه‌های زیرزمینی وارد می‌آید. آلودگی به این آفت در مناطقی که کشت پی‌درپی سیب‌زمینی رواج دارد ، بیشتر است . این حشره تخمهای خود را از اردیبهشت تا تیر در عمق 5 سانتی‌متری خاک قرار می‌دهد و لاروهای تفریحی در زمستان تا عمق 40 سانتی‌متری خاک پایین می‌روند. لاروها پس از دو سال تغذیه از مواد پوسیده و غده‌های سیب‌زمینی در سال سوم به ع ...

تعیین گونه یاگونه های حشره ومطالعه دوره نسل‌آفت باتعیین دوره مراحل رشدی حشره درشرایط طبیعی وآزمایشگاهی ،انجام بررسیهای لازم درزمینه شناسائی میزبانان زراعی وتعیین میزان ارجحیت به آنها،بررسی درتاثیرمیزان عملیات زراعی (آیش وتناوب )درتقلیل تراکم حشره ،همچنین جمع‌آوری وشناسائی دشمنان طبیعی آفت ودرصورت امکان بررسیهای اولیه روی آنها. ...