عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف "بررسی مشکلات بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر در طی یکماه پس از ترخیص از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1376" انجام گرفته است . نمونه پژوهش مشتمل بر 120 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر بود که طی مدت 3 ماه از بیمارستانهای کرمان درمان و شفا در شهر کرمان مرخص شده، ساکن شهر کرمان بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی دو بخش بود. بخش اول شامل ویژیگیهای فردی واحدهای پژوهش بود ک ...

افسردگی یکی از مشکلات شایع در بیماران طبی بستری می باشد بسیاری از اختلالات طبی همراه با علائم افسردگی می باشند. بررسی شیوع افسردگی در بیماران طبی بستری کوتاه مدت و دراز مدت در بهتر اداره کردن این بیماران کمک می نماید. نمونه مورد مطالعه شامل 525 نفر (239 نفر زن و 286 مرد) از بیماران بستری در بیمارستان شماریه یک شهر کرمان که از روز سوم بستری به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده اند. تعداد 17 نفر از بیماران (9 نفر زن و 8 نفر مرد) بعلت عدم پاسخ کامل به سئوالات از مطالعه کنار گذاشته ...

51 مورد پرونده مربوط به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در بیمارستان شهید باهنر و کرمان‏‎‎‏درمان در فاصله سالهای مهرماه 1363 تا مهرماه 1373 بستری بودند مورد بررسی قرار گرفت نسبت مرد به زن 2/3 است. توزیع فراوانی سنی بیماران در دهه هفتم زندگی بیشترین میزان فراوانی است میانگین سنی در جنس مونث 50 سال و در جنس مذکر 5/49 سال است. شایعترین محل انتشار سرطان در درجه اول رکتوم (49%) و در درجه دوم بعد از سکوم (15%) است. بیشترین نوع سرطان در این بررسی طریق گزارش پاتولوژی آدنوکارسینوما ب ...

در تصاویری که از منطقه کرمان توسط ماهواره لندست در ماههای بهمن و اردیبهشت بدست آمده حوزه‌های آبریز و اوضاع جوی این مناطق بوسیله تصویر نشان داده شده این تصاویر از نظر جغرافیایی منطقه شناسی استان کرمان را دربرگرفته است . ...

با توجه به اينکه فناوري اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراين پياده سازی آن نيازمند ژرف انديشي و تامل، همراه با شناخت عوامل موفقيت و شکست آن در سازمان ها است.در اين مطالعه هدف ارزيابي وضعيت فعلي پياده‌سازي فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي متوسط و کوچک کرمان با ديد عارضه يابي و ارائه راه‌کارهاي مناسب براي بهسازي است. اين پژوهش از نوع توصيفي-کاربردي است . جامعه آماري اين تحقيق 108 نفر از کارشناسان ارشد و مديران سازمان های کوچک و متوسط شهر کرمان است. برای جمع ...

دیافراگم پرده ای است عضلانی و تاندونی که حفره قفسه سینه را از شکم جدا می کند و عضله اصلی تنفس می باشد. در هنگام دم انقباض دیافراگم موجب حرکت آن به طرف پایین می گردد و بدین ترتیب حجم قفسه سینه افزایش می یابد. دیافراگم محل پیدایش چند نوع فتق اکتسابی و مادرزادی می باشد. در تمام این فتقها احشا‏‎‏‎ء‎‏ شکمی به علت فشار بالای شکم وارد قفسه سینه که فشار کمتری دارد می شوند. تظاهرات بالینی در فتق مادرزادی دیافراگم تنگی نفس سیانوز، عفونت مکرر تنفسی استفراغ و در فتق هپاتال درد اپی گاستر ...

بررسی بر روی پرونده‌های 121 نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی، بستری شده در طی دو سال (74-72) بعمل آمد. از کل موارد بیماری 42 مورد (7/34%) منجر به فوت و 79 مورد(3/65%) زنده گزارش شده است. بیشترین درصد مرگ و میر در نوزادان زیر 32 هفته با تعداد 20 مورد (5/16%) و کمترین درصد در نوزادان بالای 37 هفته با 4 مورد (3/3%) بود. در میان موارد فوت شده 27 مورد (2/64%) از جنس مذکر بود. از نظر نوع زایمان 56 مورد (2/46%) به طریقه سزارین و 65 مورد (7/53%) با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند. 21 مورد ( ...

این مطالعه برروی 103 بیمار مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان انجام شد. 53 مورد بیمار در شهر کرمان و 50 مورد در گلباف، شهداد، راین، جوپار و ماهان بود. روش مطالعه توصیفی و مقطعی بود. تعیین توزیع فراوانی سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا، توزیع فراوانی نوع ازدواج و ضریب هم خونی والدین کودکان مبتلا، توزیع فراوانی نوع کاریوتایپ در موارد کاریوتایپ شده، توزیع فراوانی تعداد گراوید و سابقه سقط در مادران کودکان مبتلا و همچنین شیوع علائم بالینی افراد مبتلا نیز از ...

این پژوهش به منظور "بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان" و برای پیگیری اهداف زیر انجام شده است : این پژوهش در قالب اهداف ذیل مورد بررسی قرار گرفته است : -1 سنجش میزان آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت در سازمانهای دولتی شهر کرمان -2 سنجش نحوه عملکرد مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان -3 تعیین نوع و میزان رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان. -4 ارائه پیشنهادات در جه ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان |