عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه واکنش فرمیله شدن کرزول‌ها تحت شرایط ریزموج با استفاده از بازهای مختلف آلی‌فلزی تهیه شده، از واکنش برخی فلزات و الکل‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مشتق‌های فرمیله شده کرزول و برخی دی‌آمین های آلیفاتیک و آروماتیک، تعدادی ازبازهای شیف‌ جدید تهیه شده است. لذا ابتدا با استفاده از کرزول‌ها ، باز آلی فلزی و پارافرمالدهید، تحت تابش ریزموج مشتقهای سالیسیل آلدهیدتهیه شده و از واکنش تراکمی مشتقهای سالیسیل آلدهید با دی‌آمین های آلیفاتیک و برخی دی‌آم ...
نمایه ها:
مشتق | 
کرزول | 

بازهای شیف ترکیبات مهمی هستند که از طریق واکنش تراکمی ترکیبات دارای گروه کربونیل با آمین های نوع اول تهیه می شوند و اغلب بصورت کمپلکس با فلزات تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. کمپلکس های بازشیف بعنوان کاتالیزور در فرآیندهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق تعدادی از ترکیبات بازشیف جدید و کمپلکس های آنها از مشتقات کرزول سنتز شده اند. و این کمپلکس ها به عنوان کاتالیزورهای جدید در واکنش باز شدن حلقه اپوکسید مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه سه روش ج ...

لیگاندهای بازشیف و کمپلکس آنها جزو ترکیبات بسیار مهم در شیمی است که هر ساله گزارش های بسیار زیادی در مورد تهیه این ترکیبات و کاربرد واکنش های شیمیایی منتشر می شود. از مهم ترین کاربردهای ترکیبات بازشیف استفاده از آنها به عنوان حامل در ساخت الکترودهای یون گزین است. بازهای شیف از واکنش تراکمی بین ترکیبات دارای گروه کربونیل که معمولا آلدهیدها و کتون های ساده و استخلاف شده هستند و آمین ها و دی آمین های نوع اول تهیه می شوند، این ترکیبات از آن جهت بازشیف نامیده می شوند که اولین مطال ...

اکثر داورهای مورد استفاده اثرات جانبی بسیاری دارند که معمولا از مصرف نادرست آنها ناشی می‌شود. گذشته از این داروسازان همواره سعی کرده‌اند که با کنترل دقیق غلظت دارو در خون، این آثار جانبی را به حداقل برسانند یکی از روشها، آزادسازی کنترل شده دارو می‌باشد که پلیمر در آن نقش عمده‌ای را بعهده دارد. یکی از این سیستمها، آزادسازی کنترل شده شیمیایی می‌باشد. بدین صورت که ابتدا دارو را به یک مونومر متصل و سپس عمل پلیمریزاسیون اتفاق می‌افتد. پلیمر نهایی هیدرولیز و دارو از آن آزاد می‌شود. ...