عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بوم‌سازگان‌های جنگلی به‌عنوان بخش بزرگی از بوم‌ساگان زمینی، نقش مهمی در چرخه کربن و کاهش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر ایفا می‌کنند. بنابراین آگاهی از نقش گونه‌های جنگلی در چرخة کربن و اندازه‌گیری مقدار زی‌توده و اندوختة کربن آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های معمول برآورد زی‌توده، بیشتر براساس روش قطع و توزین بوده که روش‌هایی وقت‌گیر، پرهزینه و مخرب محسوب می‌شوند. این تحقیق با هدف ارزیابی روش‌های برآورد زی‌توده و موجودی کربن گونة بلوط‌ایرانی در جنگل‌های استان چهارمحال و ...

در این طرح تاثیر منابع مختلف کربن و روشهای مختلف تخمیر بر روی میزان تولید صمغ گزانتان توسط باتری گزانتوموناس کامپستریس (1473-‏‎PTCC B‎‏) تحقیق و بررسی گردید. در ابتدا تاثیر چند منبع مختلف کربن، شامل گلوکز، گلوکز توام با تری سدیم سیترات، ساکارز و ساکارز توام با تری سدیم سیترات با روش تخمیز غوطه وری ساده یا تک مرحله ای بر روی میزان تولید صمغ بررسی گردید. در این دسته از آزمایشات درصد کل منبع کربن در تمامی نمونه های 5% بود.در مراحل بعدی از روشهای تخمیر چند مرحله ای (تخمیر دو مرحل ...

نسبت بین ایزوتوپهای پایدار کربن در اتمسفر ثابت است . که این نسبت براساس مطالعات انجام شده ، در کربن موجود در ماده خشک گیاهان کمتر است و گیاهان دارای مسیرهای متفاوت فتوسنتزی ، دارای مقادیر نامساوی این نسبت در بافتهای خود می‌باشند. محققین برای مطالعه این ایزوتوپها اقدام به اندازه‌گیری فاکتوری ، بنام "قدرت تشخیص و تمایز ایزوتوپهای کربن علیه کربن 13 بوسیله گیاه" می‌نمایند که بصورت واحد در هزار بیان می‌شود . میزان بسته به مقدار تمایزی است که گیاه در هنگام جذب گازکربنیک هوا برعلیه ...

الیاف کربن گرافیتهای گوناگون در علوم فنی در سده اخیر دارای اعتبار شده اند نخستین بار ادیون از یک میله زغالی ساده برای درست کردن چراغ برق الکتریکی استفاده کرد. رفتارهای عالی در گداز کربن (دمای تبخیر 6700 درجه فرنهایت با 3700 درجه سانتیگراد و مقاومت به تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن هم در دمای بالاست) استفاده از آن را در انواع نساجی با پشم و کاغذ برای تصفیه گازها و مایعات خورنده و همچنین عایق کاری در دماهای بالا و مفاصد کانالیکی در پروسه های تولیدی امکان پذیر ساخته است. از نظر است ...
نمایه ها:
کربن | 
تولید | 

دو فاز کریستالی کربن الماس و گرافیت میباشد.که دارای کمترین انرژی پتانسیل بوده ، و هم اکنون ساختمان آنها مشخصی گردیده است .امکان وجود فازهای دیگر مدتی است ، مورد بررسی میباشد. در درجه حرارت بالا فشار پایین و یک میدان مناسب مغناطیسی پژوهشگر موفق گردیده است فاز جدیدی از کربن بدست آورد.هدف از این پروژه مشخص کردن ساختمان این فاز میباشد. ...
نمایه ها:
کربن | 
فازها | 
اشکال | 

دراین تحقیق مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلینکو حاوی تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه حاصل از تحلیلهای ترمودینامیکی و بررسیهای آزمایشگاهی حاکی ازآن است که کربن با مکانیزم اکسیژن زدایی مذاب ، شکل گیری آخالهای اکسیدی تیتانیم را منتفی می سازد و با این کار مایع از به وجود آمدن یکی از جوانه زاهای موثر در مذاب می شود درحالیکه گوگرد با تشمیل سولفید تیتانیم و رسوب بر سطح آخالهای نیتریدی تیتانیم اثرجوانه زایی آخالهای نیتریدی تیتانیم ر ...

در این پژوهش تاثیر درصد کربن، سیلیسیم و کربن معادل مذاب چدن خاکستری روی تغییرات منحنی سرد شدن و درجه حرارتهای لیکوئیدوس و یوتکتیک ، با استفاده از روش آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفت و معادلاتی برای تعیین ترکیب شیمیایی در محدود کربن معادل 4/3 درصد - 3ˆ3 درصد بدست آمد. کیفیت متالورژیکی مذاب عالم موثری است که این معادلات را تغییر می‌دهد و تاثیر برخی از شاخص‌های عملی آن مورد بررسی قرار گرفت : مقدار فوق ذوب بیشتری از 180 درجه سانتی‌گراد درجه حرارت‌های لیکوئیدوس و یوتکتیک را نسب ...

تاثیر کربن محتوی چدنهای سفید آلیاژی کرم-نیکل دار(Ni-Hard 4) روی خواص مقاومت به سایش و ضربه پذیری آنها مورد بررسی قرار گرفته است . این چدنها به لحاظ دارا بودن سختی بالا ناشی از وجود کاربیدهای فلزی بطور گسترده‌ای در مصارف صنعتی که تحت شرایط سایش شدید می باشند به کار می روند. متاسفانه این کاربرد به دلیل ضعف در میزان پربه پذیری در بسیاری از موارد محدود می گردد. در این پژوهش با توجه به تاثیر قابل ملاحظه عنصر کربن بر روی خواص ضربه پذیری و مقاومت به سایش سعی گردیده است با ثابت نگاه ...

هدف اصلی این رساله طراحی، ساخت، و شناسایی سیلیکا کلرایدهای نانوحفره منظم و کربن‌های مزومتخلخل منظم جدید و بررسی برخی از کاربردهای مهم این دسته از مواد در تبدیلات آلی می‌باشد. مطالعات انجام شده در این رساله در چهار فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول، مقدمه‌ای کلی درباره خصوصیات و ویژگی‌های مواد مزومتخلخل بویژه مواد مزومتخلخل سیلیکایی آورده شده است. در ادامه این فصل، تهیه یک خانواده از سیلیکا کلرایدهای مزوحفره منظم با ساختار شش‌وجهی دوبعدی و درصد قابل تنظیم کلر، با واکنش دادن ...