عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 206

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کربوراسیون گازی به جهت افزایش سختی سطح و ایجاد مقاومت به سایش بر روی قطعات انجام شده و در تولید انبوه قطعات صنعتی بویژه قطعات خودرو کاربرد زیادی یافته است. روند کلی در فرآیند کربوراسیون گازی بدین صورت است که مقدار مشخصی از گاز شهری ، متان و یا پروپان - بدلیل سهولت درنگهداری وارزان قیمت بودن متان، بیشترازاین گازاستفاده می شود- را وارد مولد تولید گاز گرماگیر می کنند، از سوی دیگر هوا بصورت کنترل شده وارد محفظه شده تا احتراق در دمای حدود 1000 درجه سانتیگراد صورت گیرد.دراثراین واک ...

هدف از انجام این پایان‏نامه پیش‏بینی مقاومت فشاری کامپوزیت سیمان تقویت شده با نانوتیوب کربن به روش تحلیلی می‏باشد. در ابتدا روش‏های مدل‏سازی نانوکامپوزیت‏ها برای تعیین خواص آنان شامل روش‌های مکانیک مولکولی و روش‌های مکانیک محیط پیوسته بررسی شده و نقاط ضعف و قوت آنان بیان گردیده است. سپس در این پایان‏نامه از روش مکانیک محیط پیوسته استفاده شده است. برای ساده کردن محاسبات ابتدا فرض می‏کنیم که نانوتیوب‏های کربن داخل سیمان به صورت منظم تک‏جهته و همگن چیده شده‏اند. المانی به عنوان ...

به منظور بررسی اثرات آشفتگی اکوسیستم بر خاک افزون بر کل ماده آلی، اجزای مختلف آن نیز اندازه‌گیری می‌شود، زیرا اغلب تفکیک مواد آلی خاک به درک بهتر اثر آشفتگی اکوسیستم بر پویایی ماده آلی خاک و ارزیابی دقیق‌تر ذخیره آن در اکوسیستم کمک می‌کند. روش‌های گوناگون برای تفکیک فیزیکی اجزای ماده آلی خاک وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به جداسازی خاکدانه‌ها به روش الک‌تر و تفکیک بر اساس اندازه ذرات اولیه خاک (ارتعاش فراصوت در آب) اشاره نمود. مدیریت‌های متفاوت مرتع ممکن است باعث تغییر کم ...

نوع مديريت و نيز شرايط محيطي و خاكي حاكم بر اكوسيستم‌هاي مرتعي باعث استقرار تيپ‌هاي مختلف گياهي مي‌شود كه خود اثرات متفاوتي بر کيفيت خاک اعمال مي‌کند. در اين پژوهش تاثيرپوشش‌هاي گياهي مختلف بر بخش‌هاي كربن آلي خاك در حوضه مطالعاتي زوجي گنبد در شهر همدان مورد مطالعه قرار گرفت. کل حوضه به واحدهاي كاري همگوني از نظر ريخت پوشش گياهي و ويژگي‌هاي محيطي تفكيك شد و در هر ريخت، 3 الي 4 قاب (1*1 متر مربع) مطالعه شد. در كل از 66 قاب مورد مطالعه، نمونه‌ خاک (15-0 سانتي متر) و گياه در فصل ...

ماده آلی بیشتر خاک‌ها کمتر از 5 درصد وزنی است با این وجود همین مقدار کم تاثیر چشمگیری بر ویژگی‌های خاک دارد تا آنجایکه اختصاص دادن مدیریت در خاک‌ها در نگهداری و حفظ کربن برای کمک به کاهش هدر رفت گاز کربنیک از خاک، باعث می‌شود که بررسی مکانیزم‌های مرتبط با ماده آلی و شناخت بیشتر و دقیق‌تر آنها لازم و ضروری باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش اقلیم در توزیع کربن آلی، تکامل و خصوصیات خاک در ارتباط با اقلیم و همچنین عوامل معدنی کنترل کننده ذخیره کربن آلی انجام شد. نتایج نشان داد ...

روش بیولوژیکی حذف نیترات بدلیل هزینه ی عملیاتی پایین و بازده بالا ترجیح داده می شود. در کاربرد روش بیولوژیکی، دو فرآیند لجن فعال و بایوفیلم مورد استفاده قرار می گیرند. در دنیتریفیکاسیون، میکروارگانیسم از منبع کربن آلی برای بیوسنتز و انتقال الکترون به منبع نیترات استفاده می کند و انرژی لازم برای بقا را بدست می آورد. در این فرآیند نیترات پذیرنده ی الکترون می باشد و به گاز نیتروژن کاهیده می شود. در این پایان نامه تاثیر منابع کربن خارجی مختلف بر فرآیند دنیتریفیکاسیون در سیستم بای ...

اندوختن کربن در خاک از دو دیدگاه دارای اهمیت می‌باشد. یکی از نگاه زیست محیطی و برای جلوگیری از افزایش غلظت کربن دی‌اکسید در هوا و دیگری از دیدگاه خاکشناسی و کشاورزی و پیامد چشم‌گیر افزایش ماده آلی بر بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است. چراگاه‌ها سطح گسترده ای از خشکی‌ها را می‌پوشانند. شیوه بهره مندی از چراگاه‌ها بر پویایی کربن و دگرگونی‌های بیولوژیک عناصر غذایی در خاک کارایی بسیاری دارد. هدف این پژوهش بررسی پیامد مدیریت چرای دام و جهت شیب بر ویژگی‌های بیولوژ ...

در قسمت اول این پایان نامه، اصلاحات جدیدی روی سطح نانوذرات مغناطیسی انجام پذیرفت. نانوذرات پالادیم روی سطح هیدروکسی اپاتایت هایی که روی سطح مگنتیت Pd/HAP/Fe3O4)) سوار شده اند قرار گرفتند. این نانو ذرات به عنوان کاتالیزور هتروژن برای واکنش های کوپلینگ کربن-کربن مورد استفاده قرار گرفتند. این کاتالیزور جدید پایداری و فعالیت بسیار خوبی را در واکنش های کوپلینگ سوزوکی-میاورا و هک-هیزوروکی نشان می دهد. خواص مغناطیسی Pd/HAP/Fe3O4امکان جداسازی کاتالیزور را از مخلوط واکنش با بکارگیری ...

وجود تغييرات مکاني در خصوصيات خاک امري طبيعي مي‌باشد و شناخت اين تغييرات به ويژه در اراضي کشاورزي جهت برنامه‌ريزي دقيق و مديريت امري اجتناب ناپذير است. مديريت صحيح عمليات کشاورزي و حفظ مواد آلي خاک، از جمله عوامل مهم در کشاورزي پايدار مي‌باشند. اهداف اين پژوهش، شامل بررسي تاثير ويژگي‌هاي توپوگرافي از جمله جهت شيب با استفاده از DEM بر تغييرپذيري کربن آلي خاک و تهيه نقشه رقومي کربن آلي خاک با استفاده از ويژگي‌هاي توپوگرافي و زمين آمار بود. منطقه مورد مطالعه در اراضي تپه ماهوري ...