عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین 15 متغیر بدنی با سرعت و نیروی شناگران نخبه زن استان تهران در شنای کرال پشت است . 15 متغیر بدنی که بر روی افراد مورد نظر اندازه‌گیری شد عبارتند از: قد، سن، وزن، طول جفت بازوها، طول اندام فوقانی، طول بازو، طول ساعد، طول دست ، دورسر، دور بازو، دور قفسه سینه، قطر بازو، قطر مچ دست ، فاصله عرضی دو زائده آخرمی و پهنای دست . ...