عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر اندازه قرنیه‌دهنده به اندازه قرنیه‌گیرنده در میزان عیب انکساری حاصله بعد از عمل پیوند قرنیه در کراتوکونوس یک مطالعه تجربی به صورت کارآزمایی بالینی در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد تهران طی سالهای 1368 لغایت 1370 انجام شد. بیماران به طور اتفاقی به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. در گروه الف (18 بیمار) اختلاف اندازه قرنیه‌دهنده به 25ˆ0 میلیمتر و در گروه ب (20 بیمار) 5ˆ0 میلیمتر بود. هر دو گروه به روش مشابه عمل شده، دو ماه بعد از کشیدن بخیه‌ها کراتومتری و عیوب انکسا ...

عمل پیوند قرنیه یک عمل جراحی جهت حذف بافت قرنیه غیرطبیعی به طور تمام ضخامت و جایگزینی آن توسط قرنیه دهنده است، این مطالعه به منظور تعیین نتایج عمل پیوند قرنیه در مبتلایان به کراتوکونوس بر روی مراجعان این مرکز در سالهای 79-1377 انجام شده است. در این مطالعه توصیفی، پرونده های بیمارانی که واجد شرایط عمل پیوند قرنیه به علت کراتوکونوس داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفت و فرمهای اطلاعاتی شامل سن، جنس، چشم مبتلا، دید، آستیگماتیسم، اسفریکال اکی والان، متوسط کراتومتری، آستیگماتیسم برمبن ...

کراتوکونوس یک بیمارى غیرالتهابى، دو طرفه (اغلب آسیمتریک) و پیشروندهء قرنیه مى باشد که موجب نازکى و شیب قسمت مرکز قرنیه مى گردد. علائم آن به صورت کاهش بینایى و آستیگماتیسم نامنظم است. تشخیص بیمارى با، تاریخچه، معاینه بالینى، کراتومترى، تویوگرافى و orbscan مى باشد. جراحى عیوب انکسارى در طى سالهاى اخیر به سرعت پیشرفت کرده است. این پیشرفت سریع موجب گسترش تکنیکهاى Imaging قرنیه از جمله توپوگرافى شده است. انجام توپوگرافى قبل از لیزیک منجر به تشخیص تصادفى کراتوکونوس در مراحل اولیه ...
نمایه ها:
لیزیک | 

جهت بررسی الگوهای توپوگرافیک بعد از عمل پیوند قرنیه در کراتوکونوس و تعیین میزان آستیگماتیسم بعد از عمل پیوند و مقایسه روشهای مختلف درمانی آستیگماتیسم بعد از عمل پیوند قرنیه ما بیماران کراتوکونوس پیونده شده در بیمارستان فارابی از سالهای 1371 الی 1374 را با توپوگرافی کامپیوتری بررسی نمودیم . مجموعا از 25 چشم پیوند شده توپوگرافی کامپیوتری انجام شد که 13 بیمار الگوی ‏‎Asymetric Bow-tie‎‏ و 5 بیمار الگوی ‏‎symetric Bow-tie‎‏ ‎‏ و 7 بیمار الگوی ‏‎Irregular‎‏ را نشان دادند . بنابرای ...

کراتوکونوس(KC) اختلالی است که در آن قرنیه برآمده و نازک شده و دچار تغییر شکل می‌شود. علی‌رغم مطالعات گسترده، پروسه‌های پاتوفیزیولوژی و اتیولوژی ژنتیک کراتوکونوس ناشناخته می‌باشد. شیوع بیماری تقریباً 1 در 2000 در جهان می‌باشد و شایع‌ترین علت پیوند قرنیه در آمریکا است. ژن‌های زیادی را در این بیماری دخیل می‌دانند اما شواهدی مبنی بر نقش بیشتر ژن VSX1 در اتیولوژیKC وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی جهش های اگزون‌های 2، 3 و 4 ژن VSX1 در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ...

در مطالعه ای که برای اولین بار در استان یزد بر روی پیوند قرنیه صورت گرفت ، پرونده 77 بیمار مورد بررسی واقع شد.نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر میباشد:از 77 مورد، 57/1 درصد آنها مردو 42/8 درصد زن بودند. شایعترین علت پیوند در مردان بیماری کراتوکونوس و در زنان کدورت قرنیه (با یا بدون واسکولاریزاسیون) بود. بیشترین موارد پیوند قرنیه در گروه سنی 5-29 سال به چشم می خورد، که شایعترین علت پیوند را در این گروه سنی کراتوکونوس و در گروههای سنی بالاتر کدورت و واسکولاریزاسیون قرنیه ...

کراتوکونوس نوعی بیماری دژنراتیو، پیشرونده و غیرالتهابی قرنیه است که در آن قرنیه به شکل مخروط نامنظمی در می آید و بصورت اتوزوم غالب یا مغلوب به ارث می رسد. تنها نشانه این بیماری تاری دید است و بسیاری از بیماران با آستیگماتیسم میوپ سریعا پیشرونده مراجعه می کنند. نشانه های بیماری در دهه دوم عمر ظاهر می شود و پس از آن پیشرفت آن کند می شود. بهترین وسیله تشخیصی آن ویدئو کراتوسکوپی است که با کمک کامپیوتر یک نقشه توپوگرافی کد گذاری شده رنگی از سطح قرنیه تهیه می کند. کراتوکونوس یکی از ...

کراتوکونوس یک اختلال چشمی می‌باشد که در آن قرنیه به دلیل نازک شدگی، مخروطی شکل شده و لذا نمی‌تواند نور را به درستی منتقل نماید. فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی در بروز این بیماری نقش دارند. آسیب‌های حاصل از استرس اکسیداتیو و اختلال در پردازش رادیکال‌های آزاد می‌توانند در ایجاد بیماری مهم باشند. از جمله آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، گلوتاتیون S- ترانسفرازها (GSTs) می‌باشند. این خانواده دارای زیر خانواده‌های مختلفی است. GSTM1 و GSTT1دو عضو از این خانواده هستند که پلی‌مورفیسم از نوع حذ ...

این پژوهش به منظور تعیین اندیکاسیون و نتایج در پیوند قرنیه طی مدت 5 سال در بیمارستان راه آهن یزد انجام گرفت . این مطالعه بر روی 166 پیوند قرنیه در 152 بیمار طی مدت 5 سال از اول فروردین 1372 تا آخر اسفند 1376 صورت پذیرفت . متوسط زمان پی گیری 36/8 (4-60) ماه بود. خصوصیاتی چون سن، جنس ، اندیکاسیون، نتایج بیایی، دفع و نارسایی پیوند بررسی و ثبت گردید. از 152 بیمار، 96 نفر (63 درصد) زن بودند. سن بیماران 40-+23/3 سال بود. سن گروه بیماران کراتوکونوس (20/3-+7/5 سال) به طور معنی دار در ...