عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قابلیت کدبرداری به صورت آنی از جمله مهمترین ویژگی‌های یک کد مناسب برای بسیاری از استانداردهاست که به این منظور کد بدون پیشوند معرفی شده است. اما این کد که تنها در یک جهت (رو به جلو) قابل کدبرداری است در مقابل خطا مقاوم نیست. برای رفع این مشکل کدهای بدون پیشوند و پسوند(بدون وند) معرفی شدند که از هر دو سمت (رو به جلو و رو به عقب) قابل کدبرداری هستند. در نتیجه سرعت کدبرداری آن‌ها زیاد و در مقابل خطا مقاوم‌تر هستند. اما یافتن کد بدون وندی که کمترین افزونگی را داشته باشد(بهینه)، و ...

یکی از بخش‌های مهم هر سیستم مخابراتی، کدگذار منبع می باشد که موجب کاهش هزینه ارسال داده می‌گردد. در بسیاری از کاربردها، لازم است کدبرداری به صورت آنی انجام پذیرد. برای دست‌یابی به این هدف باید از کد بدون پیشوند استفاده شود که در آن هیچ کلمه‌کدی پیشوند کلمه‌کد دیگر نیست. افزونگی مهم‌ترین معیار برای ارزیابی کارآیی یک کد بدون پیشوند است. کد بدون پیشوند بهینه، کدی است که دارای کم ترین مقدار افزونگی باشد. این کد توسط الگوریتم معروف هافمن به دست می‌آید. شانون نشان داد که در حالت کل ...
نمایه ها:

در این رساله به بررسی عملکرد کد هافمن و چند کد شبه بهینه شامل: «کد طول ثابت»، «کد یکنواخت»، «کد یکنواخت با منبع مرتب شده»، «کد M» و «کد شانون»، بر روی «منابع بدون حافظه با الفبای بزرگ» می‌پردازیم. در روش‌های کدگذاری «طول ثابت» و «یکنواخت» به همه‌ی منابعِ با اندازه الفبای یکسان، یک کد یکسان نسبت داده می‌شود. در طرف دیگر در کدگذاری‌های «یکنواخت با منبع مرتب شده» و «M»، ابتدا منابع براساس ترتیب احتمال وقوع سمبل‌ها مرتب می‌شوند و سپس به آن‌ها یک بردار کد معین نسبت داده می‌شود. ام ...