عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله بحث درباره روشها اصول کدگذاری بترتیب عناوین زیر مورد بحث است . در قسمت اول جریان کدگذاری در رابطه با تحلیل محتوا، مشخص می‌شود و جریان کدگذاری تحت سه عنوان مقوله‌ها، واحدهای تحلیل محتوا و سیستم‌های شمارش بحث می‌شود. طبق تعریف برلسون: تحلیل محتوا، تحلیل صرف پیام ارتباطی یا محتوای است و به سوالات لازم در مورد سایر متغیرها بی‌اعتناست . برای تشخیص اینکه جریان کدگذاری کدام قسمت تحلیل محتوا از شامل میشود مراحل مختلف تحلیل محتوا بطور خلاصه در 6 مرحله تنظیم ...

تقسیم‌بندی و کدگذاری حوزه‌های آبریز کشور و محدوده‌های مطالعاتی یکی از مهمترین نیازهای در بررسی‌های بنام کرب بوده که با هدف تسهیل در دستیابی به آمار و اطلاعات و هماهنگی بین مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی انجام گرفته است . بدین‌منظور کمیته تقسیم‌بندی و کدگذاری حوزه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی، ضوابطی را به شرح زیر تعریف نموده و آنرا در تقسیم‌بندی و کدگذاری رعایت همواره مدنظر داشته است . - ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوزه‌های آبریز براساس سیستم اعشاری بوده و در ارتباط با هماهن ...

در شرایط فعلی برای تولید صنعتی، سیستم‌های تولید سنتی قابلیت کافی جهت تامین رقابتی را نشان نمی‌دهند. لذا، سیستم‌های جدید از قبیل تولید سلولی (CMS)، سیستم تولید انعطاف‌پذیر (FMS)، سیستم تولید به موقع و... به منظور رفع این مشکل بکار گرفته می‌شود. تکنولوژی گروهی (GT) یک فلسفه و نگرش در تولید است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و بعنوان بستری مناسب جهت بکارگیری سیستم‌های نوین تولید شناخته شده است . در تکنولوژی گروهی، خصوصیات مختلف قطعات و ماشینها بررسی شده و بر مبنای میزان ...

به منظور برآورد میزان اشتباهات در مرحله کدگذاری و همچنین شناخت ویژگیهای کدگذاران با مطلوبیت بهتر در امر کدگذاری در طرحهای آینده تحقیق فوق به عمل می‌آید. ...

از آنجائیکه کدگذاری امکان بازیابی اطلاعات موجود در پرونده‌های پزشکی را جهت تهیه و ارائه آمار، انجام مطالعات جمعیت‌شناختی، اپیدمیولوژی، کلینیکی، برنامه‌ریزی، تخصیص بهینه منابع، اندازه‌گیری و سنجش کارائی برنامه‌های در دست اجرا را فراهم می‌سازد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در این پژوهش وضعیت واحد کدگذاری بیمارستانی عمومی، آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از برخی جوانب مورد مطالعه قرار گرفته و با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا مقایسه شده است . روش انجام این پژوهش ...

از آنجائیکه طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به بیماریها، مرگ و میر و وضعیتهای بهداشتی و کدگذاری این اطلاعات نقش مهمی را در بازیابی سریع اطلاعات و تهیه و ارائه آمار صحیح و کاملی از وضعیت موجود در مراکز بهداشتی، درمانی ایفا می‌کند لذا آگاهی کدگذاران از دستورالعمل‌های کدگذاری جهت انجام صحیح کدگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در پژوهش حاضر میزان آگاهی کدگذاران بیمارستانهای آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از دستورالعمل‌های کدگذاری بیماریها و اقدامات مو ...

گردآوری اطلاعات ساخت ، بازسازی، مصرف و تعداد موجود و موارد دیگر قطعات واگنهای باری و نیز تهیه بانک اطلاعاتی برای استفاده بهینه اطلاعات جهت تعیین اولویت مصرف و امکان جایگزینی قطعات از اهداف پروژه کدگذاری قطعات راه‌آهن (واگنهای باری) است . ...

در مبحث کدگذاری منبع، هدف اصلی متناظر کردن کدکلمه‌هایی به شکل دودویی برای ذخیره‌ی اطلاعات است که تعداد بیت‌های لازم برای هر کدکلمه کمترین تعداد باشد. این امر، سبب کاهش هزینه در ذخیره‌ی اطلاعات می‌شود. روش‌ها و الگوریتم‌های متفاوتی برای کدگذاری منبع ارائه شده‌اند که در این میان کدهای هافمن، کدهای بهینه هستند.در این پایان‌نامه، کدهای هافمن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. روش کدگذاری و کدگشایی هافمن را معرفی می‌کنیم. دو الگوریتم هافمن تک‌گذری نیز در ادامه بیان می‌شوند و روش کدگذ ...

برای ساخت محصولات نظامی با استفاده از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولیدی داخل کشور و کنترل فعالیتهای تولیدی آنها، نیاز به سازماندهی و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد. در این رابطه اقدامات لازم برای طراحی سازماندهی و سیستم برنامه‌ریزی تولید مناسب انجام گردید و محصولات و قطعات با توجه به تنوع آنها کدگذاری شد. ...