عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پلورالیزم (کثرت‌گرایی) دینی، یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه‌ی دین است که در جامعه‌ی فرهنگی ما شایع شده است. عبدالکریم سروش، که یکی از مهم‌ترین حلقه‌های جریان روشن‌فکری ایران است، مهم‌ترین مروج این نظریه در کشورمان به شمار می‌آید. به نحوی که در ایران تقریباً پلورالیزم دینی را با آراء سروش می‌شناسند. با آن که به طور کلی، نظریات وی متأثر از جریانات عمده‌ی فلسفی در غرب است ولی با این همه، تلاش چندانی برای نمایان ساختن وجوه متعدد این تأثیرپذیری صورت نگرفته است. مقصود این نوشتار، علاو ...

یکی از مسائل مهم در معرفت شناسی، تعیین هدف معرفت است. معرفت شناسي سنتي معمولا مدعی است که باور، معطوف به صدق (حقیقت) است. این مدعا را حقیقت گرایی می نامند. حقیقت گرایی بیانگر ویژگی اساسی و ساختاری باور و پژوهش است و بر این نکته تاکید می کند که باور کردن قضیه ای همانا باور کردن صدق و درستی آن است و بدین معنا باورها معطوف به صدق بوده، صدق، هدفی معرفتی به شمار می آید. چندی است که مدعای هدف معرفتی بودن صدق با چالشهای متعددی از جمله آرمانی و دست نیافتنی بودن، اصلی نبودن و قابل جای ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتب درسی دوره‌های آموزش عمومی و متوسطه ایران بر حسب میزان توجه به مقوله کثرت گرایی بود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا بود؛ که در این پژوهش ابتدا جامعه و نمونه انتخاب شدند، جامعه ی آماری کلیه ی کتاب‌های درسی نظام آموزش ایران در سال 88- 1387 و نمونه ی آماری شامل کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، دین و زندگی، تاریخ و فارسی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و رشته علوم انسانی متوسطه ی نظری بود؛ سپس کتاب‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از آن مقوله ها تعیین ش ...

کمینه‌گرایی معنایی نظریه‌ای است که رویکردی صوری به معنا دارد. کاپلن و لپور نسخه‌ای از کمینه‌گرایی معنایی را معرفی می‌کنند که در آن وظیفه معنی‌شناسی، تعیین ارزش صدق گزاره‌ای است که به لحاظ معنایی توسط پاره‌گفتاری از یک جمله بیان شده است و تمام پاره‌گفتارهای آن جمله در آن مشترک هستند. در این نظریه گفته میشود صرفاً چند عبارت خاص بافت-وابسته هستند و بافت-وابستگی سایر عبارات نفی میشود. هدف از نگارش این پایان‌نامه، بررسی ادعاهای مطرح شده در این نظریه و همچنین کارآیی آن در زبانهای ط ...

هدف این پژوهش بررسي اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانوادگی کثرت‏گرا بر همراهی عاطفی و خود‏کنترلی زوجین بود. روش پژوهش، ‏تجربي با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجينی که از دی‌ماه 92 تا اردیبهشت 93 به مراکز مشاوره شهرستان فیروزآباد مراجعه کرده بودند، ابزار پژوهش شامل آزمون FAD اپشتاین وهمکاران و خود‏کنترلی تانجنی و همکاران بود. با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی از کسانی که پرسشنامه‏ها را تکمیل کرده بودند، و کمترین نمره را در همراهی عاطفی و خ ...

از بنيادي‌ترين موضوعات مطرح شده در روان‌شناسي مثبت‌نگر، مفهوم شادي است. افرادي كه شاد هستند احساس امنيت بيشتري مي‌كنند ، آسان‌تر تصميم مي‌گيرند و نسبت به كساني كه با آنان زندگي مي‌كنند، بيشتر احساس رضايت مي‌كنند. رضايت در زندگي از طريق علائق متقابل، پذيرش، درك يكديگر و ارضاي نيازهاي متقابل ايجاد مي‌شود. هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش الگوهاي ارتباطي خانواده بر ميزان شادي، رضايت از زندگي زوجين و مهارت‌هاي اجتماعي فرزندان بود. بدين منظور از 190 نفر (95 زوج) مراجعين به مرا ...

آرتور دانتو فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی،پژوهش های فلسفی گسترده ای در حوزه ی درک شرایط ظهور هنر معاصر و ابعاد آن انجام داده است. هنر معاصر موضوعی است که دانتو در بسیاری از کتابهای خود به آن پرداخته و آن را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.در این پایان نامه سعی شده است با بررسی آراء و نظریات آرتور دانتو نمایی از هنر در دوران معاصر ارائه گردد. اهمیت هنر معاصر برای دانتو از آن جهت است که این دوران به واسطه ی خلق آثاری کاملا متفاوت، در قالب تعاریف گذشته ی تاریخ هنر نمی ...

صدور کثرت از وحدت یکی ازمسائل فلسفی مهم است.این نوشتاربه فراهم آوردن زمینه ای یرای مطالعه ی آراء سه فیلسوف بزرگ اسلامی راجع به نحوه صدور کثرات عالم ماده از عوالم برترمی پردازدو مشتمل برشش فصل می باشد که طی این فصول چگونگی صدور کثرات عالم ماده، توجیه می گردد.این کثرات برطبق حکمت مشاء مستند به جهات عقل فعال وبر طبق حکمت اشراق ،به دلیل آن که سهروردی منکر صورنوعیه است،مستند به ارباب انواع می گردد وبرطبق حکمت این متعالیه این کثرات از راه تشکیک در حقیفت وجود ونظام هستی توجیه می گرد ...

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی، مهم‌ترین معضل انسانی قرن حاضر شیوع مشکلات و ناهنجاری های اخلاقی است که دامنگیر جوامع بشری شده است. این پژوهش به هدف بازشناسی مبانی فلسفی موجد بحران اخلاقی، بر مسئله مرجعیت زدایی اخلاقی پساساختارگرا متمرکز شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی – استنباطی و با نگاهی تبارشناختی سعی برآن داشته است که ریشه ها و منشأ نظرات پساساختارگرایی در باره مرجعیت در اخلاق را در رویکردهای سلف -به هدف یافتن دلایل کانونی برنافت ...