عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: رهائی از اضطراب و کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل و حین القاء بیهوشی، ثبات همودینامیک از جمله اهداف مهمی هستند که در مداوای قبل از عمل یا پره مدیکاسیون دنبال می شوند. میدازولام از جمله شایعترین داروهائی است که بصورت خوراکی جهت رفع اضطراب و آرامبخشی بکار می رود ولی بهر حال درصد موفقیت جهت آرامبخشی با میدازولام در حدود 50 تا 80 درصد بیشتر نمی باشد. به همین دلیل در این مطالعه ترکیب کتامین میدازولام (کتامین با دوز mg/kg 2.5 و میدازولام با دوز (0.25 mg/kg با میدازولام خوراکی ...

جراحی سزارین از شایعترین جراحی ها در دنیای امروز پزشکی می باشد. کاهش درد پس از عمل سزارین، برای کارآیی هر چه بیشتر و سریع تر مادران، از موارد مهم در بی هوشی این بیماران است. روش های کنترل درد پس از عمل متعدد هستند. یکی از انواع آنها بی دردی به روش پیشگیری (preemptive analgesia) می باشد؛ به این صورت که با استفاده از داوری بی دردی، قبل از شروع عمل جراحی از حساس شدن مسیرها درد مرکزی و محیطی جلوگیری می شود. چون در سزارین تا قبل از تولد نوزاد از هیچ دارویی به جز داروی خواب آور و ش ...

بیهوشی برای بی‌حرکت کردن، انتقالهای طولانی و جراحی‌های کوچک در ماهی‌ها کاربرد دارد. MS222 تنها ترکیب مطمئن برای استفاده در ماهیها بوده و یکی از فراگیرترین داروهای بیهوشی برای بیهوشی ماهی است . متاسفانه این دارو خیلی گران است لذا امکان استفاده از کتامین، زایلازین، کلروپرومازین و ترکیباتی از این داروها در ماهی کپور بعنوان مدل مورد مطالعه قرار گرفت . مطالعه بر روی حدود 500 قطعه ماهی کپور با وزن 10-30 گرم در درجه حرارت 25-+10c انجام شد. ماهیها بطور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. بع ...

تحقیقات اخیر نشان داده که گیرنده های ان - متیل - د - آسپارتات ‏‎(NMDA)‎‏ در فرآیندهای تحمل و وابستگی به اوپیوئیدها دخالت دارند. از طرف دیگر برای کتامین، آمانتادین و دکسترومتورفارن اثرات آنتاگونیستی ‏‎NMDA‎‏ مشخص شده است. بر این اساس، این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر این داروها بر علائم قطع مصرف مرفین در مقایسه با کلونیدین به عنوان یک داروی استاندارد انجام شد. برای ایجاد وابستگی فیزیکی به موش های سوری نر (35-25 گرم) دوزهای افزاینده مرفین در فواصل زمانی 12 ساعته از راه زیرجلدی ...

هدف از این مطالعه کاستن تغییرات همودینامیک ایجاد شده در القای بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق توأم دو داروی هوشبر وریدی کتامین و پروپوفول می باشد. در این مطالعه 60 بیمار 40-20 ساله در دو گروه 30 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صورت عدم وجود منع مصرف کتامین و پروپوفول، در مواردی که تغییرات اندک همودینامیکی برای بیمار مطلوب باشد ( مثل بیماران دچار ایسکمی میوکارد) می توان جهت القای بیهوشی از مخلوط دو داروی کتامین و پروپوفول استفاده کرد. ...

اثر سیستمهای آمینو اسیدی تحریکی (EAA) خصوصاً گیرنده‌های NMDA در ایجاد انواع مختلف پلاستیسیته رفتاری و عصبی القا شده با دارو و از جمله تحمل و وابستگی بخوبی ثابت شده است. افزایش فعالیت گیرنده‌های NMDA، تولید نیتریک اکساید (NO) را نیز افزایش می‌دهد از آنجائیکه، کتامین آنتاگونیست غیر رقابتی گیرنده‌های NMDA و سلنیوم مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز (NOS) می‌باشد، بر این اساس این تحقیق با هدف مشخص نمودن تأثیر توأم این داروها در کاهش تحمل و علائم قطع مصرف مرفین انجام شد. جهت بررسی اثر ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی اثر تجویز کتامین خوراکی به عنوان پیش‌داروی بیهوشی در کودکانی که اعمال جراحی انتخابی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته‌اند، انجام شده است . در این پژوهش تعداد 40 بیمار در دو گروه 20 تائی به عنوان مورد شاهد شرکت داشته‌اند که کلیه بیماران کودک (پسر) در رده سنی 1-7 سال و دارای شرایط لازم برای شرکت در این پژوهش بوده‌اند. به گروه مورد ، کتامین بصورت خوراکی با دوز 6 میلی‌گرم به ازا کیلوگرم و ...
نمایه ها:
کودک | 

آرتروسکوپی زانو عملی دردناک است، که تسکین درد پس از انجام آن دارای اهمیت زیادی است.درد حاد و مزمن شایع ترین علامتی است که استفاده از کمک های فوری درمانگاهی را ضروری می کند. این واقعیتی است که تابع گونه حیوانی خاصی نیست. از اینرو کنترل درد و عوارض ناشی از آن موجب تحرک هر چه سریع تر و ترخیص زود هنگام می شود. در این مطالعه تاثیر تزریق داخل مفصلی دوز های مختلف کتامین بر تغیرات بافتی در غضروف مفصل زانو مورد بررسی قرار گرفت.جهت انجام این پژوهش تعداد 25 سر موش صحرایی نر نژاد wistar ...

مقدمه: لرز بعد از عمل یکی از عوارض شایع بعد از بیهوشی عمومی یا بیحسی ناحیه ای با شیوع 65-50در صد یا به طور متوسط 55 درصد می باشد. علت لرز پس از عمل می تواند ناشی از مکانیسم های تنظیم درجه حرارت به دنبال هیپوترمی مرکزی و کاهش 0/5-1/5درجه سانتی گراد در درجه حرارت مرکزی به دنبال بی هوشی و یا در اثر آزاد شدن سیتوکین ها به دنبال جراحی باشد. از آن جایی که اندانسترون بعنوان ضد تهوع و استفراغ به ور روتین به کار می رود و اثر بخشی ضد لرز آن دقیقاً معلوم نیست ، در این مطالعه اثر پیشد ...