عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به ضرورت شناخت و حفاظت میراث فرهنگی استان خوزستان، نیاز به شناخت کلیه آثار مکتوب و منابع مطالعاتی در مورد موضوعات مختلف میراث فرهنگی خوزستان ضرورت داشت . در این پروژه مسائل مختلف میراث فرهنگی به پنج دسته مختلف شامل: معماری و شهرسازی و باستان‌شناسی، مسائل اجتماعی و قومی، مسائل فرهنگی و مذهبی، صنایع‌دستی بومی و مسائل هنری تقسیم و در هر حوزه کتاب‌های مربوط شناسایی و دسته‌بندی گردید. ...

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیع از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مر ...
نمایه ها:

برای گسترش سوادآموزی و فراهم آوردن امکانات لازم برای یک طرح فراگیر و تعمیق بخشیدن به آموزش بزرگسالان، تهیه و جمع‌بندی منابع گوناگون که در شناخت کلیه زمینه‌های موضوعی در امر فوق وجود دارند، می‌تواند به‌عنوان یک راهنما در اختیار برنامه‌ریزی، محققان و آموزشیاران قرار گیرد. این کتاب‌شناسی کلیه مباحث موجود در قلمرو آموزش بزرگسالان را که در برگیرنده طیف گسترده‌ای از سوادآموزی تابعی از آموزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است دربر می‌گیرد. در این مجموعه که شامل کلیه کتب ، مقالات ، گزا ...
نمایه ها:
آموزش | 

مدارک اطلاعاتی براساس محتوای اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شود: منابع اول به اصل اطلاعات گفته می‌شود، که مراجعه‌کننده می‌تواند نیازهای اطلاعاتی خود را از آن تامین کند و منابع دوم و سوم بجای پاسخگویی مستقیم به سوال مراجعه‌کننده، او را به منابع نوشتاری، دیداری و یا شنیداری مورد نظر ارجاع می‌دهند. گردآوری، پردازش ، ذخیره و اشاعه همه این منابع و اطلاعات از وظایف مراکز اطلاعاتی است . گردآوری ردیف اول بعلت تنوع و حجم زیاد آن مشکل است بهمین دلیل مراکز اطلاعاتی در این زمینه فع ...
نمایه ها:
پژوهش | 

در پی ارائه درس جدید معماری جهان اسلام تهیه و تدوین یک کتابشناسی ضروری می باشد. این طرح به تهیه یک کتابشناسی ازم عتبرترین منابع موجود در کتابخانه های قابل دسترس دانجشویان می پردازد. ...
نمایه ها:
تهیه | 
تدوین | 

جمعیت و مسائل و موضوعات مربوط به آن در جهان مساله‌ای حائز اهمیت است .شناخت کمی و کیفی جمعیت هر کشور از مباحث کلیدی و پایه‌ای در برنامه‌ریزیها و اجرای طرحهای عمرانی و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بشمار می‌رود.در اجرای ساده‌ترین طرح و برنامه‌ها تا به پایان رساندن پیچیده‌ترین و مهمترین طرحهای اجتماعی اطلاع از چگونگی کمی و کیفی جمعیت لازم و ضروری است .دسترسی به این اطلاعات از طریق کتابنامه و کتب مرجع که یکی از مفیدترین ابزار پژوهش است را سهل و سریع می‌نماید.لذا ضرورت دستی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

کتاب‌شناسی ملی ایران، حاوی اطلاعات کتابشناختی کتب منتشر شده در ایران بوده و توسط کتابخانه ملی ایران تهیه و بر روی دیسکت جهت استفاده علاقه‌مندان ارائه می‌گردد. از آنجا که کتابخانه‌های سازمان پژوهشها، دارای بانکهای اطلاعاتی با قالبی متفاوت با قالب ارائه شده در کتاب‌شناسی ملی ایران می‌باشند، استخراج و درج اطلاعات کتاب‌شناسی ملی ایران مسلتزم ورود اطلاعات به روش دستی است . در این طرح، نرم‌افزاری جهت تبدیل قالب اطلاعات مندرج در دیسکهای کتاب‌شناسی ملی ایران به قالب بانک ...

در این پژوهش ، ابتدا با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق فرهنگ و تمدن غرب از طریق جمع‌آوری اطلاعات جدید علمی، فرهنگی و هنری، سیاسی - اجتماعی غرب ، ماخذشناسی کتابهای فارسی در محور مسائل فکری و فلسفی، به منزله زیربنایی برای مطالعات غرب‌شناسی معرفی شده است . این کتاب‌شناسی، فهرستی از کتابهای فارسی، در چارچوب مسائل سیاسی - اجتماعی غرب با گرایش فلسفه سیاسی را که در هفده کتابخانه و مرکز تحقیقاتی موجود بوده، دربرمی‌گیرد. به طوری که در این مجموعه مقصود از غرب ، غرب صرفا جغرافیایی نبوده، بلک ...