عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی میزان توجه به مولفه های تکثرگرایی فرهنگی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی ایران بوده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های تکثرگرایی فرهنگی واز روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بود که کل جامعه، برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درس ...

کُتب درسی به عنوان گسترده‌ترین رسانه آموزشی در بین نوجوانان، وظیفه ایجاد فضای خلاق و تاثیرگذار آموزشی را به عهده دارد. گرافیک کتاب‌های درسی نه تنها در بالابردن سطح سواد ‌بصری دانش‌آموزان موثر است، بلکه در میزان یادگیری و به خاطرسپاری مطالب آموزشی سهم بسزایی دارد. ویژگی کتاب‌های درسی با بقیه رسانه‌های پیام رسان متفاوت است. گرافیک در این رسانه، یک گرافیک کاربردی و عملکردی است، زیرا که مخاطب به اختیار خود کُتب درسی را انتخاب نمی‌کند و برای مدت نسبتا طولانی مجبور است، به مطالعه ...

کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ما منبع اصلی آموزش است و چگونگی سازماندهی آن در نحوه یادگیری دانش‏آموزان اهمیت بسیاری دارد در نتیجه ارزشیابی محتوای کتاب درسی امری ضروری است. همچنین ایجاد درک صحیح در دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم درس علوم برای کاربرد درست آن‌ها در زندگی روزمره اهمیت دارد. به این علت پژوهش حاضر به ارزشیابی سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم پرداخته است. اهداف پژوهش عبارت نبودند از 1- تعیین ملاک‌هایی ارزشیابی سازما‌ندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم ابتدایی، راهنمایی ...

بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی محتوای کتاب‏های درسی تعلیمات دینی دوره‏ی راهنمایی به لحاظ توجه به علایم نشانه‏گذاری در سال تحصیلی 89-88 بوده است. به این منظور، سه جلد کتاب تعلیمات دینی دوره‏ی راهنمایی با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با استفاده از چک لیست تحلیل محتوا که دارای ده مولفه اصلی بودانجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کتاب‏های مورد بررسی به میزان قابل قبولی از علایم نشانه‏گذاری استفاده شده است. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود که این موضوع هم در س ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب هدفها در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با هدف‌های تصریح شده در اسناد فرادست نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. سوال کلی این مطالعه معطوف به همسویی هدف‌های کتاب‌های مورد بررسی با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی، اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همچنین میزا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی « میزان توجه به بعد اجتماعی جهانی شدن در کتاب های علوم اجتماعی دوره متوسطه در سال تحصیلی 92-1391» انجام شد. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های بعد اجتماعی جهانی شدن و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه در سال تحصیلی 92-1391 بوده که کل جامعه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتاب ها ...
نمایه ها:
محتوا | 
content | 

مطالعه ی حاضر تلاش بر یافتن شباهت ها و تفاوت های موجود بین کتاب های درسی زبان انگلیسی تعیین شده از طرف وزارت اموزش و پرورش برای استفاده ی اساتید در مدارس متوسطه ایران و کتاب های اینترچنج که اکثرا در آموزشگاه های آموزش زبان انگلیسی استفاده می شوند را دارد. تعداد چهل نفر استاد که رده ی سنی آنها بیست و پنج تا چهل سال بوده و بیست نفر آنها در مدارس دولتی و بیست نفر دیگر در آموزشگاه های خصوصی زبان انکلیسی مشغول هستند در این مطالعه شرکت داشته اند. از اساتید خواسته شد تا مطالب منتخب ...

آموزش زبان انگلیسی در ایران که بعنوان زبان خارجی تلقی می شود در داخل بافت محدود کلاسی صورت می گیرد.سالهاست از آغاز این پروسه در مدارس ایران می گذرد اما متاسفانه هیج تحولی در کیفیت و نوع یادگیری دانش آموزان زبان انگلیسی صورت نگرفته است. دانش آموزان بعد از چهار سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس قادر به مکالمه و حتی نوشتن یک پاراگراف مطلب نیستند.محقق همواره در صدد یافتن این سوال است که چرا برنامه آموزش یادگیری زبان انگلیسی در ایران نیازها و انتظارات دانش آموزان و معلمان را تامین ن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم "یادگیری برای زندگی کردن با هم" در برنامه درسی مدارس ابتدایی کشور بر پایه چارچوب یونسکو می‌باشد. به منظور دستیابی به چنین هدفی از رویکرد تلفیقی، استراتژی با رویه‌ی همزمان و روش توصیفی استفاده شد. در بخش اصلی این پژوهش جامعه مورد نظر شامل تمامی کتاب‌های درسی پایه‌های چهارم و پنجم دوره ابتدایی بود که در سال 1389 چاپ شده‌اند. در این ارتباط و در راستای سوالات تحقیق و برای انتخاب نمونه کتب مورد نظر، از روش نمونه‌گیری هدفمند بهره گرفته شد. اما در بخش دوم ...