عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 566

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم را بر مبنای الگوی تاملینسون(2003)مورد ارزیابی قراردهد. روش مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع میدانی می ...

کتاب درسی یکی از مهم‏ترین منابع آموزشی زبان دوم / خارجی است، به‏‏منظور تولید و تدوین مواد آموزشی مناسب و در نتیجه تسهیل و تسریع امر یادگیری زبان فارسی لازم است مطالب درسی و مفاهیم مربوط ‏به آن‏ها مطابق با نیازهای روزمره زبان‌آموزان تهیه شود. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به شباهتها و تفاوتهای نظام زمان، نمود و وجه فعل در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است. دستیابی به این هدف ما را در رسیدن به هدف کاربردی‏تری که پیش‏بینی نکات مشکل زا در آموزش فعل فارسی است، یاری می ...
نمایه ها:
زمان | 
نمود | 
وجه | 

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأکید کتاب فلسفه دوره متوسطه بر مباحث اساسی فلسفه از دیدگاه دانش آموزان و دبیران دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 89-88 انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی و کیفی است. در این تحقیق سه جامعه آماری وجود دارد که عبارتند از دبیران و دانش آموزان پسر و دختر سال سوم مقطع متوسطه و کتاب درسی فلسفه سال سوم متوسطه. جامعه آماری دانش آموزان شامل 1563 دانش آموز (883 دانش آموز از ناحیه1 و 680 دانش‌آموز از ناحیه 2) است که در سال تحصیلی 89-138 ...

کتاب درسی ایران که بطور وسیع مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرند از نظر توجه به تربیت بدنی بوط خاص مورد بررسی قرار نگرفته است . در یک بررسی مقدماتی Pilot روی کتب کلاس اول ابتدایی ایران این مورد، مورد بررسی قرار گرفت که اصل مقاله در همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان جهانی یونسکو در تاریخ 74/9/4 لغایت 74/9/6 در تهران برگزار گردیده مورد تایید قرار گرفت . روش جستجو مطالعه سطر به سطر کتابها و شمارش واژه‌ها، تصاویر و مفاهیم بازیهای ...

توسعه فرهنگ دینی جامعه و قوام آن بعنوان زیربنا، مستلزم توجه به کیفیت آموزش دینی در نظام رسمی تعلیم و تربیت است. اگرچه تعلیم و تربیت آدمی یکسره و تماما وابسته به آموزش و پرورش رسی نیست، اما باید اذعان نمود که رجیان تعلیم و تربیت از طریق نهادهای رسمی، یکی از مهمترین منظم ترین و شاید هدفمندترین بخش تعلیم و تربیت آدمی است که تاثیر آن را به گونه ای همه جانبه می توان در تمام ابعاد فیزیکی، عقلانی، عاطفی، مذهبی و اخلاقی فرد برای دست یابی به انسان کامل مورد بحث و توجه قرار داد.پژوهش ه ...

در جامعه بین المللی، تحقیق به عنوان جزیی جدا نشدنی از زندگی انسانها به شمار می آید و این تفکر که هر مشکلی در جامعه یک راه حل بهینه ای دارد که تنها از طریق تحقیق علمی مسیر است، اهمیت پژوهش و تحقیق و محقق را بیش از پیش مشخص می کند. تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و توانا به مهارتهای تحقیق، نیاز به سرمایه گذاری مادی و معنوی زیادی دارد در صورتی که اگر کودکان و نوجوانان به این مهارتها در مدارس مجهز شوند از نظر اقتصادی صرفه جویی عظیمی به عمل خواهد آمد. از آنجا که کتابهای درسی نقشی بسیار ...
 
پایان نامه حاضر با عنوان "نقد کتاب‏های زبان انگلیسی مقطع راهنمایی" به نقد کتاب‏های درسی زبان انگلیسی مقطع راهنمایی در سال 90-1389 پرداخته است. مشخص شد که بر این کتاب‏ها منطقی سازمان‏یافته حاکم است به طوری که هر کتاب شامل تقریباً ده درس و هر درس شامل ده بخش است. این درس‏ها و بخش‏ها مستقل از یکدیگر نبوده و با هم ارتباطی درونی دارند. تفاوت‏های ریزی که در سازماندهی بخش‏ها دیده می‏شود مربوط به سیر پیشرفت زبانی دانش‏آموز می‏شود. طول درس‏ها و بخش‏ها با توجه به پیش‏بینی زمان تدریس ...

در این پژوهش ، همانگونه که از موضوع آن پیداست سه ساله علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی 75-76 در نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل کمی محتوای برنامه درسی که ابتدا به وسیله ویلیام رومی در کتاب "شیوه‌های پژوهش در آموزش علوم" مطرح شد، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.بوسیله این روش می توان محتوایی را که بصورت فعال ارائه شده است از محتوای غیرفعال تمیز داد. در این روش ، جهت انجام ارزشیابی و تحلیل کتب ، محتوای کتابها به سه قسمت تقسیم می شود: متن، تصاویر و ...