عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2051

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طرح تصحیح و تحقیق کتاب تطبیقی فارسی کارهای ذیل صورت می‌گیرد. 1 - نسخه‌یابی: ظاهرا این نسخه منحصر بفرد است و با تحقیق و بررسی نسخه‌های احتمالی این در دست انجام است . 2 - تشخیص مولف : این کتاب چون از آخر ناقص است بررسی نام نویسنده یا احتمالا مترجم آن در دست اقدام است . 3 - استخراج منابع اقوال ، آدرس آیات ، روایات معرفی اعلام و اماکن و فرق در پاورقی انجام می‌پذیرد. 4 - تنظیم مقدمه فارسی شامل توضیح در اهمیت فقه تطبیقی و کتب فارسی ، عربی موجود در این موضوع ، معرفی کتاب و مولف و ...

کتاب و کتابخانه سنگ زیربنای فرهنگ و تمدّن اسلامی است با طلوع خورشید اسلام در سرزمین حجاز، قرآن مجید بر پیامبر عظیم الشان اسلام نازل شد و نخستین پیام آن که سرآغاز وحی می باشد امر به خواندن و نوشتن بود. قرآن در آیات مختلف خود را کتاب می نامد که از طریق وحی بر حضرت محمّد (ص) نازل شده است و در چندین سوره کلمه صحف نیز به همین معنا به کار رفته است. مسلمانان صدر اسلام قبل از تالیف هر کتابی با تحریر، قراءت و نگارش قرآن مجید سروکار داشتند و نویسندگی را با ثبت کلمات نورانی آیات قرآن آغ ...
نمایه ها:
کتاب | 
کتابت | 
اسلام | 
قرآن | 
ترجمه | 

حماسه یکی از مهیج ترین انواع ادبی است که شاعر در آن به شرح و توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات قوم یا فردی می پردازد، به طوری که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها باشد . کتاب حمله حیدری ملابمانعلی کرمانی متخلص به راجی ، حماسه ای دینی است که شاعر در ان به شرح و توصیف شجاعتهای قهرمانان و پیشوایان دینی بویژه حضرت علی (ع) پرداخته است . این کتاب مشتمل بر حدود سی هزار بیت است که در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده است و شاعر در سرودن آن بیشتر به شاهنامه فردوسی نظر داشته است . در این پای ...

رساله حاضر به بررسی و تبیین رابطه متن و تصویر در تصویرسازی کتاب‌های داستانی کودک در ایران و بین سال‌های 1340 تا 1380 پرداخته است. این مطالعه که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده، از طریق بررسی همه جوانب همسو با موضوع اصلی مثل صورت و معنا در اندیشه‌های گوناگون، شناخت کودک و ادبیات مرتبط با او و همچنین بررسی نقدهای صورت گرفته پیشین پیرامون تصویرسازی، مقدمه‌ای را برای ورود به بحث اصلی یعنی تجزیه و تحلیل آثار بوجود آورده است. برای بررسی دقیق فرضیات مطرح شده در رساله، 50 نمونه از ...
نمایه ها:
کتاب | 
کودک | 
 
سیاست ها و برنامه ریزی های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سال های 1357-1377 و مقایسه آمار تولید کتاب و نشریه در سال 76 نسبت به سال 56 و فعالیت های این معاونت در ایجاد نمایشگاه سالانه بین المللی کتب، نمایشگاه استانی هفته کتاب، جشنواره مطبوعات، برگزاری مراسم جایزه کتاب سال، جایزه بین المللی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تاسیس دفتر نشر میراث مکتوب، ایجاد شبکه اطلاع رسانی خانه کتاب، انتشار نشریات کتاب هفته، کتاب ماه ( در 7 موضوع تخصصی) و ... از جمله مطالب این گزا ...

این کتاب جهت تشریح شغل تحلیل‌گر سیستمها و شیوه ها، اصول و تکنیک رائی که او برای انجام وظایف خود ازآنهااستفاده می کند نگاشته شده است .تجزیه و تحلیل سیستمها از علوم جدیداست و درزبان فارسی انتشارات اندکی به ویژه درمورد نقش و وظایف تحلیل‌گر سیستمها وجود دارد. فراگیری و استفاده ازاین علوم درایران چنانکه شایسته است جدی گرفته نشده است . تهیه این کتاب بدین منظور صورت گرفته که مطالب علمی و اطلاعات لازم درباره شغل تحلیل‌گر سیستمها و ابزار و روشهای مورداستفاده او دراختیار علاقه مندان قر ...
نمایه ها:
کتاب | 

برای این کار ابتدا، به چند کتاب و مقاله که در خصوص فرهنگ عامه نوشته شده بودمراجعه کردم و سپس به مطالعه بیت به بیت دیوان و حدیقهء سنایی پرداختم و از ابیاتی که به نظر می‌رسید حاوی نکته‌ای از فرهنگ عامه به مفهوم امروزی آن باشد فیش‌برداری کردم. (با علم به این مطلب که برخی از این نکات در روزگار گذشته فراتر از اطلاعات عامه بوده‌اند ولی امروزه با این دید به آنها نگریسته می‌شود). سپس به دسته‌بندی فیشها تحت چند عنوان پرداختم و هر دسته را نیز تحت چند عنوان فرعی به دسته‌های کوچکتری تقسی ...

هدف تحقیق، بررسی مشخصات ، نظرها و گرایشهای دیدارکنندگان از اولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و ارزیابی اثرات فرهنگی ناشی از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بر دیدارکنندگان از نمایشگاه بوده است . این بررسی با استفاده از روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است . جامعه آماری، از میان دیدارکنندگان نمایشگاه به صورت نمونه‌گیری و براساس روش تصادفی انتخاب گردیده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 80 درصد از دیدارکنندگان را مردان و 20 درصد آنان را زنان تشکیل داده‌اند. اکثری ...