عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح "کتابشناسی کتاب و کتابخوانی" باتوجه به نیاز پژوهشگران به منابع اطلاعاتی در زمینه‌های پژوهشی و شناخت موضوع و منابع مربوط به آن از جمله کتابشناسیها ، فهرستها و راهنماها که پایه و اساس این منابع محسوب می‌گردند انتخاب شده است . انجام این طرح با استفاده از منابع ردیف اول : کتابها ، مقالات ، گزارشهای سازمانهای دولتی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی ، و منابع ردیف دوم : کتابشناسیها ، فهرستها ، راهنماها و نظایر آن تقسیم می‌گردد. این کتابشناسی از دو بخش کتاب و کتابخوانی با طبقه‌بندی موضو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

هدف ازانجام این بررسی تعدد تحلیلی است درزمینه کتابهای علوم اجتماعی ترجمه شده در ایران .دراین گزارش که سیر تحول نهضت ترجمه درایران از دوران باستان تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته که دنیای ترجمه درکشور ما در زمان کنونی پایه های توام و تحکیم خویش دراواخرقرن هجدهم و با تاسیس دارالفنون و گسترش توسعه آموزش زبانهای بیگانه ریخته است و باتاسیس چاپخانه و نخستین روزنامه در رابطه مستقیم بوده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

طرح مذکور جمع‌آوری مشخصات کتابها و مقالات موجود مربوط به ورزش وعلوم وتربیت بدنی ازقبیل فیزیولوژی ورزشی ،تغذیه ورزشی ،روانشناسی ورزشی ،رشته های مختلف ورزشی و... میباشدکه دریک مجموعه کامل دردوجلدعرضه خواهدشدجلداول کتابشناسی ورزشی وتربیت بدنی وجلددوم مقاله نامه ورزشی و تربیت بدنی می باشد. ...