عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1882

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارائه رایگان یا غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ویژه در عصر انفجار اطلاعات و ضرورت بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته و گرانقیمت ، رابطه تنگاتنگ و پیچیده‌ای با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود دارد . از اینرو کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اگر می خواهند همچنان نقش خود را به عنوان رهبر اطلاعاتی جامعه حفظ کنند، باید بدانند که چگونه این اطلاعات را فراهم کنند و بهای آن چگونه باید پرداخت شود. این پژوهش ضمن مروری بر سوابق ارائه رایگان و غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ...

بررسی نقش ماهواره در اطلاع‌رسانی علمی در ایران، موضوع اصلی این تحقیق است . در این تحقیق دیدگاه‌های سازمان‌های استفاده‌کننده، به خصوص کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی کشور، مورد بررسی و توجه دقیق قرار گرفته است ، تا روشن گردد که در اطلاع‌رسانی علمی تا چه میزان سهم داشته و چه نقشی را ایفا می‌نماید. نکاتی که در زیر مشاهده می‌شود، نقش بسیار با اهمیتی در تدوین این پایان نامه دارند: 1 - تاثیرات این رسانه در حیات علمی کشور. 2- مشکلات ، موانع و تنگناهای موجود در راه استفاده ...

بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در سه مرکز اطلاع رسانی به نامهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی در قالب طرح نظام اطلاعاتی مدیریت موضوع این پژوهش است . هدف از انجام پژوهش بهسازی روند گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در چارچوب نظام فوق می‌باشد. روش پژوهش آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است . از روش پژوهش کتابخانه‌ای جهت فراهم آوردن پیشینه پژوهش مرتبط با دو حوزه نظام اطلاعاتی مدیریت و مراکز ...

هدف اصلی از انجام چنین تحقیقی بررسی وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی کشور و کسب آگاهی نسب به توانمندیها و نقاط ضعف مدیریت اطلاعات در سطح کشور است ، تا با ترسیم چهرهء واقعی وضعیت اطلاع‌رسانی کشور، در صورت وجود نارسایی و تنگنا با ارائه طرحی پیشنهادی نسبت به رفع نقائص موجود اقدام گردد. ...

چکیده حاضر با هدف تعیین وضعیت امکانات و خدمات اطلاع رسانی موجود در آموزشگاههای مجری نظام جدید متوسطه صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش محدود است به 110 آموزشگاه متوسطه مجری نظام جدید آموزش متوسطه شهر تهران که در سه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار دانش درسال تحصیلی 73-74 مشغول فعالیت بوده اند به جهت گرد آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است . پرسشنامه اول به منظور گرداوری اطلاعات لازم در خصوص امکانات مورد نیاز در مورد خدمات اطلاع رسانی از سوی مدیران آموزشگاهها ...

دستیابی سریع به اطلاعات یکی از عناصر مهم در جهت توسعه زیربنای اطلاعاتی هر کشوری به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به مطلب فوق سعی دارد تا ضمن سنجش زیر ساخت اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی اصفهان با تاکید بر بانکهای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در این کتابخانه ها پیشنهاداتی جهت توسعه وتقویت و ایجاد ارتباط فعال و متقابل میان آنها به لحاظ استفاده از این گونه بانکها ارایه نماید.پژوهش فوق از چندین بخش اساسبی تشکیل شده است: بخش اول به مطالعه وبررسی وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگ ...

وجود اطلاعات دقیق در هر سیستمی در پیشبرد برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، کنترل و ارزیابی طرح، فعالیت‌ها و پژوهش‌های موثر نقش موثر ایفا می‌نمایند. با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمانهای بهداشتی و درمانی اطلاعات مدارک پزشکی از دیدگاه پژوهشگران و محققین اهمیت بسزائی در امر نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده دارد. اطلاعات مدارک پزشکی برحسب مورد عبارتست از انعکاس فعالیت‌های بهداشتی و درمانی درخصوص بیماران سرپائی و بستری، این اطلاعات پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌تواند به عنوان ابز ...

شناخت نظامهای شناخته شده اطلاع‌رسانی و بررسی سیر تحولی و تکاملی آنها و همچنین چگونگی کاربرد و کارائی آنها در هر یک از مراکز اسناد و کتابخانه‌های مربوطه در ایران. ...

هدف اولیهء تهیه و تدوین این پایان‌نامه در دسترس قرار دادن فهرست معادل‌های فارسی نام سازمانهای ملی، بین‌الدولی و یا بین‌المللی بود که در زمینه‌های کتابداری، دبیزش ، اطلاع‌رسانی، بایگانی و جنبه‌های وابسته به آنها فعالیت مینمایند. بدین معنی که حداقل به نویسندگان، مترجمان و فهرستنویسان فرصت داده شود تا با کاربرد احتمالی معادل‌های مذکور، نقش هماهنگ سازندهء مورد نظر را در سطح ملی ایفا نمایند. ...