عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1882

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر (مانند عوامل فردی، رفاهی، اجتماعی، انگیزشی، اقتصادی، بوروکراسی-اداری) بر فعالیتهای علمی، پژوهشی اعضای هیات علمی گروههای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای دولتی ایران از دیدگاه آنان انجام شده است. ...

ارائه رایگان یا غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ویژه در عصر انفجار اطلاعات و ضرورت بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته و گرانقیمت ، رابطه تنگاتنگ و پیچیده‌ای با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود دارد . از اینرو کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اگر می خواهند همچنان نقش خود را به عنوان رهبر اطلاعاتی جامعه حفظ کنند، باید بدانند که چگونه این اطلاعات را فراهم کنند و بهای آن چگونه باید پرداخت شود. این پژوهش ضمن مروری بر سوابق ارائه رایگان و غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ...

دسترس پذیری، گستردگی موضوع و محتوای اینترنت و قابلیت های متعدد آن توجه محققان را به خود جلب کرده است، اما باعث سر در گمی کاربران هنگام استفاده از این رسانه می شود. کاربران بیشتر از ریزش کاذب، بازیابی موارد نا خواسته و مواردی از این قبیل گله مند هستند. برای حل این مسئله تلاش های گوناگونی شده که یکی از آنها تهیه وب نامه هاست. وب نامه ها انواع مختلفی دارند و به دلایل مختلفی تهیه می شوند و به دلایل مختلفی تهیه می شوند. در این مقاله به اختصار انواع وب نامه ها و مباحث مربوط به آنه ...

بررسی نقش ماهواره در اطلاع‌رسانی علمی در ایران، موضوع اصلی این تحقیق است . در این تحقیق دیدگاه‌های سازمان‌های استفاده‌کننده، به خصوص کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی کشور، مورد بررسی و توجه دقیق قرار گرفته است ، تا روشن گردد که در اطلاع‌رسانی علمی تا چه میزان سهم داشته و چه نقشی را ایفا می‌نماید. نکاتی که در زیر مشاهده می‌شود، نقش بسیار با اهمیتی در تدوین این پایان نامه دارند: 1 - تاثیرات این رسانه در حیات علمی کشور. 2- مشکلات ، موانع و تنگناهای موجود در راه استفاده ...

بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در سه مرکز اطلاع رسانی به نامهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی در قالب طرح نظام اطلاعاتی مدیریت موضوع این پژوهش است . هدف از انجام پژوهش بهسازی روند گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در چارچوب نظام فوق می‌باشد. روش پژوهش آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است . از روش پژوهش کتابخانه‌ای جهت فراهم آوردن پیشینه پژوهش مرتبط با دو حوزه نظام اطلاعاتی مدیریت و مراکز ...

هدف اصلی از انجام چنین تحقیقی بررسی وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی کشور و کسب آگاهی نسب به توانمندیها و نقاط ضعف مدیریت اطلاعات در سطح کشور است ، تا با ترسیم چهرهء واقعی وضعیت اطلاع‌رسانی کشور، در صورت وجود نارسایی و تنگنا با ارائه طرحی پیشنهادی نسبت به رفع نقائص موجود اقدام گردد. ...

چکیده حاضر با هدف تعیین وضعیت امکانات و خدمات اطلاع رسانی موجود در آموزشگاههای مجری نظام جدید متوسطه صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش محدود است به 110 آموزشگاه متوسطه مجری نظام جدید آموزش متوسطه شهر تهران که در سه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار دانش درسال تحصیلی 73-74 مشغول فعالیت بوده اند به جهت گرد آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است . پرسشنامه اول به منظور گرداوری اطلاعات لازم در خصوص امکانات مورد نیاز در مورد خدمات اطلاع رسانی از سوی مدیران آموزشگاهها ...

دستیابی سریع به اطلاعات یکی از عناصر مهم در جهت توسعه زیربنای اطلاعاتی هر کشوری به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به مطلب فوق سعی دارد تا ضمن سنجش زیر ساخت اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی اصفهان با تاکید بر بانکهای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در این کتابخانه ها پیشنهاداتی جهت توسعه وتقویت و ایجاد ارتباط فعال و متقابل میان آنها به لحاظ استفاده از این گونه بانکها ارایه نماید.پژوهش فوق از چندین بخش اساسبی تشکیل شده است: بخش اول به مطالعه وبررسی وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگ ...

یافته های پژوهش نشان می دهد که کتاب با 3/71درصد به عنوان منبع کسب اطلاعات برای اعضای هیات علمی در اولویت اول و پس از آن نشریات ادواری با 4/64درصد در اولویت دوم قرار دارد . اینترنت هم به عنوان منبع کسب اطلاعات با 5/35 درصد در اولویت سوم قرار دارد . 63درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کانالهای رسمی کسب اطلاعات را ترجیح می دهند و از میان ابزارهای جستجوی اطلاعات ، پایگاههای اطلاعاتی پیوسته( ‏‎on-line‎‏ ) با 4/38درصد، چکیده هابا 9/32درصد و پایگاههای اطلاعاتی بر رو ...