عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله به منظور تعیین دقیق موقعیت نقطه اتصال در جریان روی پله، معادلات ناویر – استوکس تراکم ناپذیر دو بعدی با استفاده از فرمولاسیون تابع جریان – چرخش به روش تفاضل محدود فشرده مرتبه 4 پادبادسو برای اعداد رینولدز در محدوده 100 تا 800 حل گردیده است. از آن جا که در روش فشرده حجم محاسبات بسیار بالا میباشد، جهت کاهش زمان اجرا از الگوریتم چند بلوکی به همراه پردازش موازی استفاده می شود. موازی سازی از طریق یک سیستم Beowulf که متشکل ا زچند رایانه شخصی است و از طریق سیستم عامل Lin ...

در صنعت گازرسانی، به دلایلی مانند طراحی بهینه و بهبود عملکرد سیستم کنترل شبکه‌های توزیع، تحلیل جریان گذرای گاز طبیعی ضروری به‌نظر می‌رسد. در پایان‌نامه حاضر، شبیه‌سازی جریان گذرای گاز طبیعی در شبکه‌های گاز برای جریان‌های هم‌دما و غیرهم‌دما و طراحی یک الگوریتم موازی برای حل جریان با استفاده از پردازش موازی ارائه شده است. تحلیل عددی جریان غیردائم گاز در خط لوله با استفاده از یک روش اختلاف محدود ضمنی صورت پذیرفته است. در ادامه از معادلات به‌دست‌آمده، برای شبیه‌سازی جریان دائم و ...