عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تز تحقیقی است درباره کتابخانه‌های عمومی (که توسط وزارت فرهنگ و هنر اداره میشوند) و کتابخانه‌های کودکان (که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اداره می‌شوند). برای انجام این تحقیق چهارده کتابخانه از سی و چهار کتابخانه‌های موجود در استان گیلان انتخاب و جنبه‌های مختلف کتابداری از جمله مجموعه‌های انتخاب و تهیه کتاب ، خدمات ، مدیریت ، کارکنان، ساختمان و تجهیزات و بودجه، در آنها مورد مطالعه قرار گرفت . مشکلات اساسی که کتابخانه‌های عمومی به آنها دچار بودند عبارتند از: نداشت ...

این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخص ...