عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی هدف اصلی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف ، رفع پاره‌ای از نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌باشد. در این راستا ارزیابی بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از اهمیت خاصی برخودار بوده و می‌تواند علاوه بر کمک به بهره‌برداری بهینه از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها ، هدف‌گذاری دولت را در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بمنظور رفع نیازهای جامعه اصلاح نماید. به همین دلیل در این مطالعه بهره‌وری کتابخانه‌ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . در این راستا تعریف هدف از ...

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز، میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای کتابخانه و شناخت مشکلات آنها در استفاده از کتابخانه هدف تحقیق حاضر است ، تعیین موارد مذکور برای اثبات لزوم آموزش استفاده از کتابخانه صورت گرفت . بررسی نوشته‌های نشان داد که صرفنظر از دیدگاههای متفاوت در مورد آموزش کتابخانه‌ای کتابداران جملگی بر مسئله آموزش توافق دارند. هدف از آموزش ارائه راهنمایی‌ها و تعلیمات لازم برای استفاده موثر از منابع و مواد کتابخانه‌ای است ...

در این پایان نامه ضمن بررسی وضع موجود 37 کتابخانه نمونه گیری شده از 132 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی، ضرورت وجود سازمانی متمرکز و معاونت تازه ای در دانشگاه آزاد اسلامی ، برای بهبود وضع کتابخانه های این دانشگاه بررسی می شود و ساختار این سازمان متمرکز (یعنی معاونت امور کتابخانه ها) ارائه می شود. ...

تحقیق در خصوص وضعیت کتابخانه‌های دانشگاههای از جمله موضوعها و اولویتهای تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی عالی است که هدف از اجرای آن گردآوری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی آمار و اطلاعات مربوط به کتابخانه‌های دانشگاههاست تا بتوان ب پایه اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی جهت رشد و گسترش کتابخانه‌ها اقدام کرد. از طرفی ، کتابخانه قلب هر دانشگاه ، قبله اهل تحقیق ، و برای دانشگاه یک لازم مطلق به شمار می‌آید. بدین لحاظ در مورد کتابخانه‌های دانشگاهها ، در دست داشتن راهنمایی حاوی اطلاعات رو ...

این تحقیق درون کانونی است و علل کاهش و افت مراجعان به کتابخانه را مورد بررسی قرار می دهد. در متن طی جداولی نتایج بررسیها بیان شده است .در این بررسی نمونه مربوط ، در یک مرحله انتخابی و در مرحله دوم تصادفی می باشد. از مجموع اطلاعات و نتایج این بررسی معلوم شده است که .1 : درزمینه تبلیغ و معرفی برنامه ها و امکانات ، کانون به شدت ضعیف بوده و نیاز به برنامه ریزی تبلیغاتی دارد .2. ارشاد خانواده ها به منظور تاثیرگذاری به روی فرزندان باید صورت گیرد.3. آموزشی کردن بعضی برنامه های کتابخ ...

هدف از ارائه این مقاله، تبیین جایگاه و نقش آینده پژوهی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی میباشد. با توجه به افزایش کمی و کیفی سواد در جامعه و امکان استفاده از فناوری اطلاعات از راه دور، تعداد جامعه استفاده کننده ازکتابخانه ها افزایش یافته است. این عامل بر میزان و نوع خدمات و بودجه و نیروی انسانی کتابخانه تأثیر به سزایی داشته است. در واقع کتابخانه ها علاوه بر مراجعان حضوری خود، دارای استفاده کنندگانی غیر حضوری نیز شده اند. البته با توجه به اینکه کتابخانه ها درآغاز راه ایجاد ک ...

موضوع تحقیق عبارتست ازمسائل،مشکلات وفوایدی که ورودنوجوانان 16-18 ساله به کتابخانه های کانون دارد.ابتدادرموردجمعیت ایران وافراد 16-18ساله اطلاعاتی داده شده است مشخصات سازمانهائی که درارتباط بااین گروه سنی ،فعالیت فرهنگی دارندمعرفی گردیده ومصاحبه ای هم بااعضای کتابخانه ها(نمونه های تصادفی ) وکتابداران صورت گرفته است آمارمربوط بصورت جدول آمده است ودرپایان جمع‌بندی ونتیجه تحقیق بیان شده است درپایان چنین نتیجه گرفته شده که اگر به امکانات فعلی کتابخانه هاافزوده گردد،پذیرش افراد مذک ...

با توجه به گسترش کاربرد کامپیوتر در فعالیتهای مختلف اجتماعی ایران بسیاری از کتابخانه‌ها تیر به تبع این گسترش استفاده از کامپیوتر را در ذخیره و بازیابی اطلاعات در دستور کار خود قرار داده‌اند. هدف طرح بررسی چگونگی استفاده از کامپیوتر از دیدگاه سخت افزار ، نرم افزار و یکدستی در امر ذخیره و بازیابی اطلاعات می‌باشد. برای اجرای طرح با استفاده از پرسشنامه و مشاهده سیستمها و مقایسه آنها با استانداردهای جهانی نقاط قوت و ضعف سیستمهای بکاربرده شده بررسی خواهد گردید و نهایتا" یک روش علمی ...

شناسایی نسخ خطی یکی از تخصص‌های نادر می‌باشد و از طرفی مجموعه‌ای که آئینه تمام نمای مخطوطات موجود در کتابخانه‌های کشور باشد تاکنون تدوین نشده است . این کتاب علاوه بر ایفای نقش فوق بصورت یک دائره‌المعارف نسخ خطی عربی اطلاعات جالب و متنوعی در اختیار پژوهندگان می‌گذارد. ...