عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دیگر کتابخانه مخزنی مرده از کتابهای فرسوده و بلا استفاده نیست بلکه تعبیرها و معانی تازه ای همچون قلب جامعه و دانشگاه مردم را به خود اختصاص داده است. کتابخانه عمومی در هر جامعه می تواند نشانگر روح آن جامعه باشد. جامعه ای که در آن روح فعالیت و سازندگی و پژوهش وجود داشته باشد مسلما کتابخانه عمومی اش زنده پویا و فعال است. هدف کتابخانه های عمومی ایجاد امکاناتی است برای همگان تا بتوانند با دسترسی به کتابها و پیشینه ها از آنها بهره گیری و لذت ببرند. تکیه کتابخانه عمومی بر خدم ...

مقدمه و هدف: یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان را به خود معطوف ساخته، از پا درآمدن، از رمق افتادن، بی حالی، سستی و رخوت متصدی شغل است که اصطلاحاً به آن فرسودگی شغلی، گفته می شود. فرسودگی شغلی نوعی واکنش فرد به عوامل فشارزا در محیط کار است، که طی آن تماس بیش از ظرفیت متصدی شغل با همکاران، روسا، مرئوسان، ارباب رجوع و ... باعث تغییراتی در نگرش و رفتار وی نسبت به آنان می شود. کتابداران به دلیل وجود استرس های فراوان در محیط کار همچون پاسخگویی به ارباب رجوع، برو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه های عمومی و ارائه چارچوبی برای درآمدزایی آنها از دیدگاه مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی انجام گرفته است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش مدیران و کتابداران سه کتابخانه در هر مرکز استان به ترتیب درجه بندی نهاد کتابخانه های عمومی هستند که شامل 475 کتابدار و مدیر بوده که پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.از این تعداد 339 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد و مورد ...

این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل رابطه عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد انجام گرفت. روش این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد تشکیل داده‌اند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری (N=69) با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد قبول برای این جامعه، 59 نفر تخمین زده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، از پرسشنامه اطلاعات فرد ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد منابع موجود در کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان پرداخته و تلاش کرده است ضمن سنجش نیاز کاربران به انواع منابع اطلاعاتی موجود، میزان رضایت آنها را نیز از مجموعه کنونی بسنجد.در راستای این امر به بررسی علل و عوامل عدم استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود پرداخته ودر ادامه راه حل هایی در جهت افزایش میزان استفاده از منابع موجود پیشنهاد گردیده است. با رویکردی پیمایشی-توصیفی، تعداد 250 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس م ...

بررسی نیازهای کتابخانه عمومی بر اساس جمعیت ...

با توجه به آمار ارائه شده كتابخانه هاي عمومي كشور تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارند واز آنجايي كه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در چشم انداز ايران 1404 درصدد پيوستن به 15 كشور برتر جهان از نظر شاخص هاي سرانه فضا، تعداد عضو، منابع و امانت بين كتابخانه اي مي باشد، لذا بايد به درك درستي از موانع استفاده از كتابخانه هاي عمومي رسيد. در این راستا انجام پژوهشهایی که ریشه اصلی عدم حضور عموم مردم را در کتابخانه های عمومی بسنجد لازم و ضروری به نظر می رسد. و این پژوهش نیز در راست ...

شناسایی وضعیت جاری کتابخانه های عمومی استان خوزستان ،مقایسه آنهابااستانداردهای موجودکتابخانه های عمومی وتعیین نقاط ضعف وقوت آنهاارزیابی مجموعه این کتابخانه ها به این صورت که آیاحداقل کتب اصلی واساسی که بایددریک کتابخانه عمومی باشد،دراین کتابخانه هاموجوداست درصورت نبودن این کتب ارائه لیستی به کتابخانه هاوپیشنهادخرید آن کتب ودرنهایت ارائه طرحی جامع برای بهبودخدمات وبالابردن کارآئی کتابخانه های عمومی استان خوزستان ...

کتابخانه ‏های عمومی یکی از نهادهایی است که می‏تواند در ارتقای فکری و فرهنگی آحاد جامعه نقش موثری ایفا کند. این نهاد اجتماعی می‏تواند به منزله ‏ی نهادی موثر برای گسترش تفکر و تامل در جهت اصلاح اخلاق و ادب و فرهنگ جامعه فعالیت نماید. کتابخانه عمومی نقش آموزشی و تربیتی بزرگی در قبال جامعه زمان خود به عهده دارد و با توجه به پیشرفت‏های زمان باید کارکردهای مهم کتابخانه نیز گسترش یابد. کتابخانه ‏های عمومی می‏توانند خدمات مفید و ارزنده‏ای به جامعه ارائه دهند که منشا تحولات روبه رشد د ...