عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش مقایسه دیدگاه مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در مورد میزان پذیرش مولفه های مدیریت تغییر بوده است. پژوهش حاضر به مقایسه نگرش مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان که شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان است ، بر مبنای مدل مدیریت تغییر آدکار مبادرت کرد. این مدل دارای پنج مرحله آگاهی،تمایل،دانش،توانمندی و مقاوم سازی است. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ...

کتابخانه‌های دانشگاهی برای برقراری ارتباط کامپیوتری و بهره‌مند شدن از منابع یکدیگر باید سخت‌افزار، نرم‌افزار مناسب و سیستم ارتباطی مطمئن در اختیار داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود سیستم مخابراتی کشور در ارتباط با نیاز شبکه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دانشگاهی است . فرضیه تحقیق بیانگر آنست که سیستم مخابراتی موجود کشور قابلیت ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و توان پشتیبانی از آن را دارد. جامعه آماری این تحقیق از یکسو در برگیرنده 30 تن از متخصصین، دست‌اندرکاران امور طراحی، سا ...

بودجه و بودجه‌بندی از مسائل بسیار با اهمیت ، در سازمانها و از جمله کتابخانه‌های دانشگاهی است . آگاهی مسئولان این کتابخانه‌ها، از روش‌های علمی و نوین بودجه‌بندی و به کارگیری صحیح آنها، موجب رشد کیفی مدیریت و کارآیی کتابخانه‌های دانشگاهی خواهد شد. دراین پژوهش چگونگی بودجه‌بندی و نحوه اجرای آن در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای مستقر در تهران در سال 1371 مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری شامل، 18 کتابخانه مرکزی دانشگاهی می‌باشد. روش بررسی این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده و جمع‌ ...

یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در انجام رسالت فرهنگی و اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، داشتن کتابخانه‌ای مجهز به منابع روز آمد و وسایل و تجهیزاتی است که بتواند نیازهای مراجعین خود را به راحتی برآورده نموده و محلی برای پرورش استعدادها در زمینه آموزش و پژوهش باشد. در این پژوهش ، روند توسعه منابع کتابخانه‌های پزشکی و مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مقایسه آن با روند رشد تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل رشته پزشکی، طی سالهای 1365 لغایت 1371، مورد برر ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی و با هدف ، شناسائی مشکلات تغییر نظام رده‌بندی کتابخانه‌های علوم پزشکی کشور از دیگر رده‌بندی‌ها به رده‌بندی NLM صورت گرفته است . دراین بررسی، بافرض اینکه کمتر از 50 درصد کتابخانه‌های علوم پزشکی که نظام رده‌بندیشان را از دیگر نظامها به NLM تغییر داده‌اند، این کار را با برنامه‌ریزی (خط مشی مدون، جدول زمان‌بندی شده، بودجه مستقل روشهای مناسب تغییر نظام رده‌بندی) انجام داده‌اند، عوامل مرتبط با تصمیم‌گیری مسئولان کتابخانه‌های علوم پزشکی به ...

انتخاب و مسائل مربوط به آن از جمله روشهای گزینش مواد در کتابخانه‌ها، مخصوصا کتابخانه‌های دانشگاهی که هدف اصلی آن کمک به آموزش و پژوهش است ، همیشه مورد توجه بوده است . از جمله روشهای انتخاب ، استفاده از نظر اعضاء هیات علمی در کار گزینش مواد کتابخانه می‌باشد. سوال‌های تحقیق عبارتند از اینکه : درصد استفاده از کتابهای لاتین که توسط اعضاء هیات علمی برای کتابخانه‌های دانشگاهی انتخاب می‌شوند چقدر است و نسبت کتابهای استفاده شده به نشده چیست و هزینه سرانه کتابهای استفاده شده و نشده چق ...

یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص است. تحقیق حاضر به بررسی و مقـایسـه‌ی وضعیت توانمندی شغلی کتابداران دانشگاهی شهر شیـراز با انتظـارات مدیـران کتابخـانه‌ها از آن‌ها می‌پردازد. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل دو گروه مرکب از کلیه‌ی کتابداران دانشگاهی شهر شیراز (175 نفر) و مدیران بلافصل آن‌ها (55 نفر) می‌باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه برای کتابداران مذکور و مدیران بلافصل آن‌ها می‌باشد. پس از گردآوری ...

یافتن رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی از نظر کتابداران کتابخانه های دانشگاه های آزاد منطقه شش در سال 1390 می باشد. در این پژوهش که به روش پیمایش تحلیلی انجام گرفت، کل 70 نفر کتابداران این کتابخانه ها به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و از این میان 55 نفر آنان به سه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی ، فرهنگ سازمانی رابینز و اثربخشی سازمانی کمبل پاسخ دادند. از روش های آماری :آزمون تی، همبستگی پیرسون برای تحلیل داده های آماری و فرضیه های پژوهش استفاده شد. فرهنگ سازمانی این ک ...

میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر(TQM): 1383 چکیده مقدمه. مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصول هدایتگری است که تاکیدش بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی بوده و متمرکز بر رضایت همه جانبه مشتری است (1). از آنجا که کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مراکز مهم تهیه و گردآوری، سازماندهی و ارائه اطلاعات پزشکی در سطح کشور می باشند، توجه به مقوله مدیریت کیفیت فرا ...