عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.

این پژوهش با هدف سنجش امکانات موجود در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ، اعم از منابع اطلاعاتی، برنامه های نرم افزاری مناسب جهت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی از طریق پست الکترونیکی به اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز ، انجام گردید. جامعه پژوهش عبارت بودند از کلیه منابع چاپی و غیرچاپی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به استثنای دیسکهای فشرده ای که چکیده مدارک را پوشش می دهند، کل اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز با مدرک دکتری که در مرتبه های علمی استادی، دانشیاری و استادیاری م ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت موجود خدمات تحویل مدرک درایران می باشد. در این راستا شیوه های ارائه اسناد در سه جامعه آماری(کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس) از نقطه نظر هزینه ، روشهای تقبل هزینه و ارسال صورتحساب ، نحوه دریافت سفارش ، نحوه ارسال مدرک، پوشش، زمان پاسخگویی، حق مولف، ضریب اطمینان تامین اطلاعات ، سهولت دسترسی به خدمات و استفاده از ابزارها، سرعت ، نوع مدرک، انعطاف پذیری و عوامل دیگر مورد بررسی و مقایسه قرار ...

شناخت گروههای استفاده کننده از پایگاههای اطلاعاتی کتابشناختی فارسی در کتابخانه منطقه‌ای و میزان رضایت آنها هدف تحقیق حاضر است . برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و پاسخ دادن به سئوالات تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 28 سئوال تهیه و بین اعضای نمونه در شهر شیراز و سایر شهرها توزیع گردید. برای اخذ نتایج آماری از نرم‌افزار SPSS for windows استفاده شد. یافته‌ها نشان میدهند که اکثر استفاده‌کنندگان از جستجوی حضوری استفاده کرده‌اند. در جستجوی حضوری میزان تحصیلات اکثر استفاده کنندگان، ...

در زمستان 1382 ، کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز طراحی و نصب پایگاه اطلاعاتی نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی را با موفقیت به انجام رسانید. هدف از ایجاد این پایگاه دسترسی آسان به مقاله های موجود در نشریات فارسی بدون نیاز به مراجعه حضوری به کتابخانه ها است.از آنجا که گردآوری تمام شماره های یک نشریه برای کتابخانه های کوچک و متوسط و کتابخانه های خارج از کشور براحتی امکان پذیر نیست ، وجود پایگاه اطلاعاتی نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در اینترنت دارای اهمیت ویژه ای است ...

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز نهادی است بین المللی که در حوزه تحقیقات اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی فعالیت می کند. تهیه پایگاههای اطلاعاتی از وظایف و اختیارات عمده کتابخانه منطقه ای است. پایگاه اطلاعاتی کتاب های فارسی الکترونیکی به صورت طرح تحقیقاتی و برای نخستین بار در سطح کشور، در کتابخانه منطقه ای به اجرا در آمده است. در این مقاله پس از بررسی ویژگی های کتاب الکترونیکی، نحوه طراحی و پیاده سازی کتاب های الکترونیکی فارسی و نیز چگونگی دستیابی به این منابع از ...

هدف از این تحقق بررسی رضایت استفاده کنندگان از پایگاه اطلاعاتی از یک موجود در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز است. این پژوهش می کوشد به سوالاتی در مورد جامعه استفاده کنندگان از پایگاه اطلاعاتی دیسک فشرده اریک، و اینکه این پایگاه پاسخ گوی کدام نیازهای اطلاعاتی است و میزان رضایت در میان کدام گروه از استفاده کنندگان بیشتر است پاسخ دهد. در این راستا، سئوالات دیگری نیز در زمینه رضایت بخش بودن روش در خواست اطلاعات، مرتبط بودن اطلاعات با نیازها، و اینکه کدام گروه از استفاده ...