عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با استفاده از روش توصیفی به تعیین ارائه خدمات کتابخانه‌های مرکزی به کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاههای دولتی شهر تهران و نظرات مسئولین مربوطه نسبت به وضعیت موجود پرداخته شد. جامعهء پژوهش شامل 89 مدیر کتابخانه دانشکده‌ای و 13 مدیر کتابخانه مرکزی است . در این پژوهش پس از بررسی خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های مرکزی مشخص شد که بیشترین خدمات ارائه شده توسط این کتابخانه‌ها عبارتند از "تهیه و سفارش کتابها و مجلات خارجی" هر کدام به میزان 92/3 درصد و کمترین خدمت ارائه شده، "تهیه فهر ...

هدف پژوهش توصیفی حاضر تعیین وضعیت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تهران برای ایجاد کتابخانه دیجیتالی از نظر نیروی انسانی،تجهیزات سخت افزار و نرم افزار موجود در کتابخانه هاست. همچنین دیدگاه سرپرستان کتابخانه ها را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی بررسی می کند و اولویت های تبدیل منابع چاپی به دیجیتالی را تعیین می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد کتابخانه های مرکزی نیاز به استخدام متخصص کامپیوتر دارند، کتابخانه های مرکزی باید ‏‎RAM‎‏ کامپیوترها را به 128-64مگابایت ارتقا داد ...
 
ارائه رایگان یا غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ویژه در عصر انفجار اطلاعات و ضرورت بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته و گرانقیمت ، رابطه تنگاتنگ و پیچیده‌ای با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود دارد . از اینرو کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اگر می خواهند همچنان نقش خود را به عنوان رهبر اطلاعاتی جامعه حفظ کنند، باید بدانند که چگونه این اطلاعات را فراهم کنند و بهای آن چگونه باید پرداخت شود. این پژوهش ضمن مروری بر سوابق ارائه رایگان و غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ...

هدف این تحقیق بررسی وضعیت مجموعه سازی نشریات الکترونیک در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران است.روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.جامعه تحقیق کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاهی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری واقع در محدوده جغرافیایی شهر تهران است. که در نهایت سیزده کتابخانه مورد بررسی قرار گرفت.یافته های تحقیق بیان می دارد که در مراحل مختلف فراهم آوری (شناسایی، سفارش، دریافت) ناهماهنگی به چشم می خورد. در بالاترین مرتبه، 31 درصد کتابخانه ...

در این پژوهش شناخت ، استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف پیشبرد ارائه خدمات و تامین رضایت اعضاء هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق حاضر عمدتا" به سوالاتی در جهت مشخص ساختن آشنایی یا عدم آشنایی اعضاء هیئت علمی با خدمات رایانه‌ای موجود، تعیین سطح استفاده از این خدمات ، اهداف استفاده و تاثیر استفاده در برآوری اهداف ، میزان رضایت از این خدمات و وجود ارتباط بین رضایت و درصد شناخت و استفاده از خدمات رایانه‌ ...