عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمانها و نقش آن در توليد، سازماندهي، توزيع و اشتراك دانش، بسياري از سازمانها و موسسات تخصصی، تلاش مي‌کنند تا با استفاده از فناوري‌هاي گوناگون، بستر مناسبي را براي اجرای مديريت دانش فراهم نمايند. از جملة فناوري‌هاي روز براي رسيدن به چنين هدفي، درگاه (پورتال)‌هاي دانش هستند كه با دارا بودن عناصر و ويژگيهائي همچون تالارها و نشستهاي بحث و گفتگو، امكان اشتراك دانش را براي كاربران فراهم مي‌سازند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عناصر درگاههاي دانش در در ...

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت خدمات کتابخانه‌های الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و علوم‌پزشکی زاهدان، بر اساس ابعاد، سازه‌ها و مولفه‌های موجود در وب‌کوال صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه وب‌کوال استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه سیستان بلوچستان با میانگین 29/106درصد نسبت به کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم‌پزشکی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تطبیقی خدمات دسترسی آنلاین آرشیو ملّی ایران با آرشیو ملی سایر کشورها انجام شده است. هدف از این پژوهش عبارت است از: مشخص نمودن وضعیت آرشیو ملی ایران از نظر ارائه خدمات دسترسی آنلاین در مقایسه با وب سایت های10 آرشیو ملی منتخب عضو شورای جهانی آرشیو (ایکا) شامل: آلمان، استرالیا، اسلوونی، ایرلند، بریتانیا، دانمارک، کانادا، فرانسه، هلند و آمریکا که شامل بررسی آرشیوهای رقمی از لحاظ؛دسترسی و محدودیت های آن، امکانات جستجو، نوع و قالب منابع وامکانات جانبی و هم ...

هدف این پژوهش امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در کتابخانه های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور مستقر در سطح شهر تهران می باشد. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش، نیروی انسانی کتابخانه های مورد بررسی از لحاظ تخصص و میزان آشنایی کارکنان با مهارت های کتابداران دیجیتالی، تجهیزات فنی، امکانات مخابراتی، منابع اطلاعاتی، بودجه و موانع ایجاد کتابخانه دیجیتالی از نظر مدیران کتابخانه ها مورد بررس ...

تعیین وضعیت کارایی نظام از رویکرد های مهم برای ارزشیابی کتابخانه های دیجیتالی است و یکی از راه های تشخیص کارایی یا ناکارایی نظام کتابخانه های دیجیتالی تعیین میزان رضایت کاربران است. این پژوهش به منظور مطالعه نقاط قوت و ضعف کتابخانه دیجیتالی اهل بیت(ع)انجام گرفته است و هدف آن بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتالی اهل البیت (ع) می باشد. در پژوهش حاضر حجم نمونه اعضای اصلی کتابخانه، از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان محاسبه، و یک نمونه 236 نفری انتخاب ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی محتوایی برای خدمات مرجع مجازی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس بررسی عناصر و ویژگی‌های محتوایی خدمات مرجع مجازی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های پارلمانی و مجالس قانونگذاری جهان و نظرات کتابداران و کاربران انجام شده است. در بخش نخست پژوهش برای شناسایی عناصر و ویژگی‌های مهم خدمات مرجع مجازی ارائه شده در وب‌سایت‌های کتابخانه پارلمانی و مجالس قانونگذاری و تهیه یک سیاهه وارسی بر مبنای آنها ،از روش تحلیل محتوا، و در بخش دوم ا ...

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می‌بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ما است. در چنین دنیایی با این حجم عظیم از تولید اطلاعات، بدون استفاده از فن آوری جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی که در واقع شکل دهنده دانش اطلاعاتی است نمی توان به هدف رسید. علت اصلی توجه کشورهای مختلف به این موضوع فراگیر شدن استفاده جوامع از اطلاعات در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. تأثیری که فناوریهای اطلاعاتی و ارتب ...

از مهيج‌ترين و جدال ‌برانگيزترين پديده‌هاي اخير مديريتي، پديده‌اي با نام مهندسي مجدد فرايند‌هاي کسب و کار مي‌باشد که با کلماتي چون «طراحي دوباره»، «نوآوري فرايندها»، «مديريت تغيير»، «ساختاردهي مجدد» و «توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي» معرفي مي‌گردد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که شمار پژوهش‌ها اين مهم در چند دهۀ اخير رشد قابل‌توجهي داشته؛ اما پژوهش‌هاي پيمايشي در اين زمينه درصد کمي (تنها 3%) را به خود اختصاص داده است که از اين ميان در حدود نيمي از آن‌ها بر اجرا و يا فناوري اطلاعات تم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی ایجاد کتابخانه‌ی دیجیتالی در موسسه‌ی آموزشی عالی مهر البرز، انجام شده است. جامعه‌ی آماری متشکل است از: تمامی دانشجویان که در حال حاضر، 179 نفر و اساتید دانشگاه مهر البرز، که جمعاً 34 نفر می‌باشند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی موسسه آموزشی عالی مهر البرز ارسال گردید، که در نهایت 132 نفر (74%) به آن پاسخ دادند. پژوهش فوق به روش پیمایشی و در سال تحصیلی 89-90 انجام شده است.یافته‌های ...