عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 499

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه و آرشیو وجوه مشترک زیادی با هم دارند, و نباید به عنوان دو مفهوم جدا  از هم بررسی شوند هدف مشترک کتابداری و آرشیوداری, ذخیره و گسترش دانش است. ضرورت خدمات کتابخانه ای و آرشیوی به عنوان یک نهاد عمومی برای نشان دادن علت اصلی و عملکرد نهایی فراهم گردیده است. در قدیم مواد کتابخانه و آرشیو را در یک جا ذخیره می کردند. در آغاز, چون تفاوتی بین آنها احساس نمی شد, معمولا مواد مربوط به این دو, به صورت درهم نگاهداری می شد. تفاوت بین کتابخانه و آرشیو در قرن پانزدهم و بعد از اختراع ...

در این گزارش وضعیت کتابخانه‌های استان از جنبه‌های مختلف ، تعداد کتابخانه، تعداد کتب موجود، مراجعین و ... به منظور آشناشدن با وضع موجود و تلاش در جهت گسترش فرهنگ عمومی و جذب هرچه بیشتر افراد به سوی کتابخانه‌ها و بالابردن سطح کیفی و خدمات رسانی کتابخانه‌ها مدنظر قرار گرفته است . ...

نویسنده مقاله سعی کرده تا همه شواهد موجود در مورد وجود کتابخانه در امپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند و شواهد مربوط به کم و کیف کتابخانه ها در عصر عثمان قاضی، اورخان قاضی، مراد اول، بایزید اول، محمد اول، مراد دوم و محمد دوم را ارائه دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که کتابخانه های این دوره از تاریخ عثمانی، معدود، کوچک و معمولا فاقد کتابدار بوده اند. اکثر قریب به اتفاق آنها وقف دانشگاه یا مسجد می شدند و از جمله علل توسعه ناکافی کتابخانه ها نبود زیر ساخت آموزشی در قلمرو عث ...

این پژوهش تحت عنوان کتابخانه‌های مساجد اهواز همسوی کتابخانه‌های عمومی می‌باشد. کتابخانه‌های مساجد، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه مراکزی هستند که به اتکاء شوق مذهبی و علاقمندی مردم بویژه نوجوانان شکل گرفته و سازمان یافته و به ارائه خدمات پرداخته‌اند. این کتابخانه‌ها بالقوه می‌توانند در رشد فرهنگ اسلامی و ارتقاء دانش عمومی نقش اساسی برعهده گیرند. آگاهی از کم و کیف این گونه کتابخانه‌ها، پی بردن به خدمات فعالیتهای آنها، آشنائی با مشکلات و مسائل آنها و مطالعه روشها و عواملی که می‌توا ...

تحقیق میدانی فوق 90 کتابخانه عمده تهران که همگی دولتی هستند را مورد بررسی قرار میدهد و هدف از انجام آن (الف )- اطلاع از وضعیت بیمه‌ای کتابخانه‌های تهران(ب )- میزان آشنایی مسئولین کتابخانه‌ها با خدمات بیمه‌ای و نحوه استفاده از وسایل ایمنی در کتابخانه‌های تهران می‌باشد. نتیجه بررسی فوق نشان می‌دهد که 90 درصد از مسئولین کتابخانه‌های تهران با خدمات بیمه‌های بازرگانی آشنایی کافی نداشته و به همین نسبت نیز صرفا از کپسول آتش‌نشانی بعنوان وسایل ایمنی استفاده می‌کنند. ضمنا صرفا تعداد 2 ...
نمایه ها:
تهران | 

هدف : -1 بررسی وضعیت فعلی کتابخانه‌های عمومی شهر و کتابخانه‌های دانشگاهی -2 بررسی گرایشهای کتابخوانی در بین مردم -3 بررسی راههای جلب مردم به کتابخانه‌ها و کتابخوانی -4 ارائه پیشنهادهایی برای فعال‌تر نمودن کتابخانه ...

این نوشته گزارش اتمام طرحی است که با عنوان شناسنامه کتابخانه های خراسان با حمایت مالی مرکز خراسان شناسی به اجرا درآمد. در این اجرای طرح 606 کتابخانه شناسایی شد که 321 مورد از آنها پرسشنامه تکمیل شده را برگرداندند. با استفاده از آمار توصیفی نوعی استاندارد کمی برای انواع کتابخانه ها ارائه شده است. تاکید شده است که برای اینکه محلّی را کتابخانه بدانیم باید افزون بر دارا بودن مجموعه ای حداقل- مثلا 2000 کتاب برای کتابخانه های آموزشگاهی- امکان رشد مجموعه هم از نظر بودجه مداوم، هم از ...

در این بررسی وضعیت کتابخانه های دبیرستانی شهر مشهد از نظر فضا و سایر، تعداد کتب و مواد موجود در مجموعه، سازماندهی و فراهم آوری مواد، چگونگی اداره کتابخانه ها، ارتباط و همکاری کتابخانه های آموزشگاهی با سایر کتابخانه ها، عوامل تاثیرگذار بر مطالعه دانش آموزان، بودجه اختصاص یافته به کتابخانه ها و سایر مواد مورد توجه قرار گرفته است. از دو نوع پرسشنامه برای مدیران، دبیران، کارکنان، کتابداران و دانش آموزان استفاده شده است. پرسشنامه ها از نوع تلفیقی بسته و باز بود. با حضور در آموزشگا ...

بررسی وضعیت کمی و کیفی همه کتابخانه‌های پزشکی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی اهواز و نیز ارزیابی و سنجش انتظارات مراجعین به کتابخانه‌ها ...