عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوسک سرشاخه خوار پسته ‏‎hylesinus vestitus rey ‎‏ یکی از آفات مهم درختان پسته می باشد که با ایجاد سوراخ در بن جوانه ها ونفوذ در سرشاخه ها باعث خشک شدن جوانه ها ، سرشاخه ها و در نهایت کاهش محصول می شود. در این تحقیق مطالعه زیست شناسی آفت وجود روابط فرمونی و کایرومونی و نقش این مواد بعنوان یکی از عوامل ایجاد تغییر در رفتاراین حشره مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالات مربوط به زیست شناسی در سال های 1378 - 1379 در دو باغ آلوده به آفت در منطقه برخوار اصفهان انجام گرفت. مطالعات رفتاری نش ...