عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط مفروضات فلسفی روش های تدریس (حل مساله، کاوشگری، پیش سازمان دهنده و سخنرانی) با روحیه پژوهشگری دانشجویان بوده است. منظور از مفروضات فلسفی روش های تدریس مبانی تشکیل دهنده این روش هاست که در پژوهش حاضر در دو بخش تعلیم و تربیت پژوهش محور و تعلیم وتربیت آموزش محور بیان شده است. روحیه پژوهشگری نیز در هشت مولفه کنجکاوی، پشتکار در حل مساله، عدم قطعیت در بیان یافته های علمی، سعه صدر، قدرت قضاوت صحیح، قدرت استدلال، تفکر انتقادی و لذت بردن از انجام کار گروه ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی کارآمدی مدارس هوشمند در تقویت توانمندی کاوشگری دانش آموزان از منظر معلمان و مدیران مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال تحصیل93-92 است. با توجه به همین هدف سعی شده است تا ضمن شناسایی مولفه های موثر در مدارس هوشمند میزان تاثیرگذاری آنها در تقویت روحیه کاوشگری دانش آموزان ارزیابی شود. بر این اساس 5 سوال اصلی تحقیق تدوین گردیده است که بیان کننده عوامل دخیل در پرورش روحیه تحقیق و کاوشگری دانش آموزان دختر و پسر این نوع مدارس می باشند. روش مورد استفاده در ای ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر روش تدریس تفکر استقرایی با روش تدریس کاوشگری در علوم تجربی بر خلاقیت دانش آموزان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرج بود، بدین منظور از جامعه‌ی یاد شده 60 نفر از دانش آموزان، در 2 کلاس درس، به عنوان گروه های‌ آزمایشی یک و دو انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی یک و دو بود. ابزار مورد استفاده محقق در این پژوهش فرم A آزمون تفکر خلاق تورنس بود. پس از یک و نی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي الگوي انجام فعاليت‌هاي آزمايشگاهي با سبك كاوشگري و حل مسأله در یاددهی-یادگیری شيمي دورة متوسطه انجام شد. به همين منظور موضوعاتي از قبيل پيوند ئيدروژني، گرانروي، انواع واكنش‌هاي شيميائي و قابليت انحلال‌پذيري مواد در يكديگر براي دانش‌آموزان سال سوم تجربي در محل آزمايشگاه با استفاده از اين الگو تدريس شد و سپس تغيير احتمالي متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، نگرش و علاقه دانش‌آموزان و علاقه دبيران در مقايسه با روش تدريس سنتي (سخنراني) مورد بررسي قرار گرفته ...

برای آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان، شیوه‏های گوناگونی وجود دارد که در میان این شیوه‏ها، سه شیوه اکتشافی، کاوشگری و تلفیقی به عنوان نمایندگانی از شیوه‏های فعال(که از میان تحقیقات مختلف به عنوان شیوه‏های متداول در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‏گیرد)، انتخاب گردیده و به لحاظ کسب مهارت‏های علمی، هر یک از این شیوه‏ها با یکدیگر به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این راستا پژوهشگر با هدف شناسایی رویکردهای اکتشافی، کاوشگری و تلفیقی در جهت کسب فرآیند مهارت‏های علمی ...

هدف از این پژوهش توصیف روش های تدریس فعال و مکاشفه ای در تدریس ریاضیات می باشد. این روش ها رایج ترین روش های تدریس در مدارس ابتدایی کشورهای توسعه یافته ی امروزی می باشد . این روشها دانش آموز محور می باشد و به کودک کمک می کند که خود به کشف مسائل بپردازد و خودش در امر یادگیری درگیر شود ، وظیفه معلم در این روشها راهنمایی کودکان و کمک به کشف مسائل می باشد. ویژگی ها و فواید این روشهای تدریس و آراء و نظریات دانشمندان طرفدار این روشها در این پژوهش به صورت مفصل ذکر شده است . ...

در پروژه ی حاضر اطلاعات تاریخی، فن شناسی، آسیب شناسی و انتخاب بهترین روش حفاظتی و مرمتی?یکی از بافته های منحصر بفرد مکشوفه از شهر باستانی قومس، متعلق به دوران ساسانی که به عنوان زیر انداز، جنبه ی کاربردی داشته است، ارائه می گردد. مطالعات تاریخی پیرامون شرایط اکتشاف بافته ی قومس و همچنین اطلاعات مربوط به بافته های باستانی دیگر، منجر به طراحی یک گاه نگاری? بافته های ایران در دوران تاریخی شد. همچنین تحقیقات وسیعی پیرامون مسائل فن شناسی بافته ی قومس انجام گرفته که آنرا به لحاظ ...

شکل‌گیری جوامع پیچیده اولیه در ایران در دوره پیش از تاریخ مربوط به دوره مس- سنگی است که مرحله انتقال سنت‌های فرهنگی جوامع ساده نوسنگی به حکومت‌های دوره آغاز نگارش و سپس دوره ایلام محسوب می‌شود. این دوره انتقالی که در استان فارس با عنوان دوره‌های باکون و لپویی مطرح است، دارای شاخصه‌های مهمی همچون پیدایش نابرابری سیاسی- اجتماعی، افزایش جمعیت، کنترل اداری، تولید تخصصی و رشد اقتصادی می‌باشد که نمود آن را می‌توان در بقایای باستانی این حوضه فرهنگی شاهد بود. رساله ارائه شده در واقع ...

مهندسی ترافیک به عنوان ابزاری برای مدیریت بهینه منابع در شبکه استفاده می‌شود. مسیریابی روی مسیرهای چندگانه و توزیع متعادل ترافیک روی این مسیرها از جمله راهکارهایی هستند که در جهت استفاده بهینه از منابع موجود در شبکه پیشنهاد شده‌اند. از طرفی با رشد نیازهای کاربران و تنوع سرویس‌ها با نیازمندی‌های کیفیت سرویس متفاوت، ضرورت ایجاد مکانیزمی که بتواند تنوع سرویس مطلوب را با ضمانت‌های کیفیت سرویس ابتدا تا انتها فراهم کند احساس می‌شود. به علاوه با ایجاد چنین مکانیزم‌هایی فراهم شدن بست ...