عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از رایج ترین مسائلی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فرسودگی شغلی است و این مسأله در صورت ادامه می تواند عواقب جبران ناپذیری به جا بگذارد. کارمندان بانک با فشار روانی مواجهند، به طوری که یکی از نتایج این فشارها، بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. فرسودگی شغلی عوارض زیادی بر سازمان خانواده، زندگی اجتماعی و شغلی آنان برجای می گذارد. هدف از این تحقیق که به روش مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و به روش کمی پیمایش انجام شده است، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه د ...